Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vespre de circ km 0 | Mamma Calypso + Mi Santa Company

Escoltar

Vespre de circ km 0 | Mamma Calypso + Mi Santa Company

Dues propostes sorprenents de circ contemporani km 0

Un ves­pre de circ amb diver­sos núme­ros per des­co­brir el talent més local. Obrirà i tan­carà la nit Mama Calypso, alter ego de l’artista mares­menca Maria Solà, resi­dent a la fàbrica de cre­a­ció mata­ro­nina Can Pink i Boo­gie. Amb ella viu­rem un espec­ta­cle de clown còmic, erò­tic, interdisciplinari, rei­vin­di­ca­tiu, de ritme cari­beny i per a tots els públics, que pro­posa un nou llen­guatge escè­nic bur­lesc on mos­tra una nova visió de la rea­li­tat feme­nina con­tem­po­rà­nia. El segon plat fort de la vet­llada serà la com­pa­nyia Mi Santa Com­pany, for­mada pels pre­mi­a­nencs Mar­tin Samanna i Paula Fer­nanda, habi­tu­als de Can Fuga­ro­las i amb més de quinze anys d’expe­ri­èn­cia. Ens ofe­ri­ran el seu espec­ta­cle Con­tigo me voy, que entre­llaça tèc­ni­ques acro­bà­ti­ques, tra­pezi i roda cyr amb el seu uni­vers artís­tic. Una his­tò­ria on dos éssers inten­ten com­par­tir els seus uni­ver­sos i entre­cre­uar les seves vides. Acro­bà­cia, clown, música i poè­tica per una ves­prada d’estiu per dei­xar-se sor­pren­dre.

Info

 • Quan?
  08/07/2021 des de 20:30
 • Categoria

  Festival Nosaltres

 • On?

  Pati de Can Marchal

 • Organitzador

  Organitzen: Clack Audiovisual i Ajuntament de Mataró

 • Afegiu l'esdeveniment al calendari
 • Lloc web extern