Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comencen les obres de construcció d'un nova zona verda al costat de l'escola bressol El Tabalet

Escoltar

Comencen les obres de construcció d'un nova zona verda al costat de l'escola bressol El Tabalet

Aquesta setmana està previst que comencin les obres de construcció d'una nova plaça al costat de l'escola bressol El Tabalet, que estarà situada en el solar situat entre el camí del Mig i la ronda President Macià.

La nova plaça tindrà la finalitat de millorar els accessos al centre escolar i permetrà als veïns gaudir d'un espai públic enjardinat. Amb la mateixa actuació es reconstruiran les voreres dels carrers Alarona, camí del Mig i ronda President Macià, en els trams que envolten el solar.

Les obres, que estan valorades en 301.612 euros i tenen una durada de 4 mesos, ha estat adjudicades a l'empresa Construcciones y Servicios Faus SA.

Els treballs d'adequació dels terrenys, amb una superfície de 2.166 metres quadrats, consisteixen en instal·lar les infrastructures de recollida d'aigües pluvials, pavimentació, enllumenat públic, plantació d'arbrat i enjardinament, xarxa de reg automàtic i mobiliari urbà.

El projecte d'obres estableix que s'enderrocaran els actuals murs i fonaments, així com els paviments de les voreres. Es farà un nou fonament per un mur de contenció al límit amb la façana del CEIP Camí del Mig, i es duran a terme els moviments de terres necessaris per adaptar les rasants del solar als nivells dels carrers. A la plaça, a banda de fer l'oportuna xarxa de drenatge, s'instal·larà un sistema de reg automàtic que inclou canonades de degoteig per l'arbrat.

Pel que fa al paviment, a banda de canviar l'existent a les voreres dels tres carrers que encerclen el solar, es farà una zona diferenciada al centre de la plaça amb sauló grabellat. El pas a l'escola estarà configurat per un espai amb fustes de bolondo i s'hi construiran parterres enjardinats. A més, alguns d'aquests parterres tindran murets de formigó colorejats que serviran com a bancs per als veïns.

A la part central de la plaça es plantaran tipuanes per crear una zona d'ombra a l'estiu i es mantindrà l'om existent a la banda de muntanya. S'instal·larà una font i jocs infantils, així com papereres i bancs. L'enllumenat es planteja instal·lant sis punts al centre de la plaça i substituint els bàculs actuals dels carrers per columnes cilíndriques de vuit metres d'alçada amb dos projectors situats a diferents alçades. A les rampes d'accés a l'interior de la plaça es col·locaran també balisses de senyalització al terra.