Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comencen les obres de la rotonda de la carretera de Mata i les rondes de Rafael Estrany i Cervantes

Escoltar

Comencen les obres de la rotonda de la carretera de Mata i les rondes de Rafael Estrany i Cervantes

L'Ajuntament comença aquesta setmana a construir la nova rotonda que resoldrà la cruïlla de la carretera de Mata i les rondes de Rafael Estrany i de Miguel de Cervantes, que és un projecte inclòs en el Pla Integral de Rocafonda-El Palau i que compta amb una subvenció del fons de cohesió de la Unió Europea..

La nova rotonda té com a objectiu millorar la redistribució del trànsit en aquesta zona on hi conflueixen cinc vials. Serà el nou nexe viari utilitzat pels vehicles provinents de Rocafonda, del polígon Mata-Rocafonda i pels que circulin per la carretera de Mata per accedir a les urbanitzacions i a l'autopista C-32 en direcció Girona.

Les obres les realitza l'empresa COMSA, tenen un pressupost de 1.646.790,34 euros i un termini d'execució de 18 mesos.

Ampliació del pont sobre la riera Valldeix-Sant Simó

La rotonda projectada tindrà 10 m de radi interior, 10 m de calçada i unes voreres d'amplada variable, amb un mínim de 3 m. Per tal de poder fer aquesta nova construcció és necessari ampliar el pont de la Riera de Valldeix (16 m aigües amunt i 19 m aigües avall), fet que representa triplicar la superfície d'aquest.

A la circumferència viària hi accediran 5 vials: la carretera de Mata (a Mataró i a Llavaneres), la ronda de Miguel Cervantes, la ronda de Rafael Estrany, i el carrer de Santiago Rusiñol.

Com a enllumenat públic s'instal·laran columnes de 10 m d'altura amb braç d'1 m i lluminàries de 250 W, separades unes de les altres 23 m. Els punts de llum que es col.locaran a l'interior de la rotonda seran de tipus Balissa.

Els semàfors de la rotonda seran "de leds", que gràcies a la seva lluminositat ofereixen una millor visibilitat en condicions climatològiques adverses.

Està previst que es plantin diferents espècies d'arbusts i arbres. Els arbres es plantaran al voltant de la rotonda i seran Mèlia (Melia Azederach), i al seu interior hi haurà plantes arbustives: Ginesta (Spartium junceum), Espígol (Lavandula angustifolia) i Romaní (Rosmarinus officinalis).

El sistema de reg serà automatizat, amb diferents línies amb brolladors per als escossells i difusors per als parterres. També hi haurà una xarxa paral.lela per a boques de reg de comandament manual.

Quant a la calçada serà d'una mescla bituminosa en calent de diferents tipus i una sub-base de sauló. Les voreres seran de panot de 4 cm.

Pel que fa al clavegueram serà exclusivament per a aigües pluvials que s'abocaran directament a la Riera de Valldeix.

Soterrament de línies elèctriques

Una de les actuacions que inclou aquest projecte també és una important operació de soterrament de línies elèctriques. En concret, es preveu fer un pas de canalització de 12 línies de mitja tensió que pertanyen a l'estació de Fecsa-Endesa de Mata-Rocafonda per sota del nou pont. D'aquesta manera, la zona d'equipaments i serveis que hi ha a la ronda Rafael Estrany quedarà lliure completament de línies elèctriques.

La realització d'aquestes obres s'emmarca en un conveni entre l'Ajuntament i la companyia Fecsa-Endesa per al soterrament de més de 9 quilòmetres de línies elèctriques i al qual l'Ajuntament hi aportarà més 1,5 milions d'euros.