Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comencen les obres del carrer de La Palma

Escoltar

Comencen les obres del carrer de La Palma

El proper dilluns, 19 de gener, s'iniciaran les obres de reurbanització del carrer de La Palma. Les obres tindran una durada aproximada de 3 mesos.

El carrer de La Palma, situat en el centre històric de la ciutat entre els carrers de Can Xammar i Sant Simó, té una llargària de 96,22 m i una amplada variable entre els 3 i 4 m. En total la superfície de carrer urbanitzable és de 361 m2.

Les obres afectaran a serveis i infrastructures tals com: el drenatge de les aigües pluvials, el clavegueram, l'electricitat, l'abastament d'aigua i xarxa contraincendis, el telèfon, l'enllumenat públic, la pavimentació, la senyalització vertical i el mobiliari urbà.

Les obres tenen un pressupost de 69.781,46 euros i les portarà a terme l'empresa García Cano e Hijos SA.

Una vegada finalitzades les obres, el carrer de La Palma s'integrarà a la transformació que ha afectat els carrers de l'entorn i que estan convertint el centre històric en una zona exclusiva per als vianants. El trànsit de vehicles quedarà restringit als veïns del carrer.

Descripció de les obres

Els treballs s'iniciaran amb la retirada dels elements de mobiliari urbà i de senyalització vertical i tot seguit es procedirà a la demolició de les voreres, les vorades i de la calçada de llamborda actuals.

El paviment serà a un únic nivell amb un pendent del 2% cap al centre del carrer. El material utilitzat serà granit de color gris amb una tira central de color negre que servirà per canalitzar les aigües de pluja pel centre del carrer.

També en el paviment s'hi col.locaran les lletres amb planxa de fosa dúctil pintada amb oxiró negre amb el nom del carrer.

Com a mobiliari urbà s'hi instal.laran papereres trabucables de fundició i la senyalització vertical la formaran els senyals de trànsit d'acer galvanitzat suportats al terra o bé a les façanes.

Quant a l'enllumenat públic se substituiran els actuals 4 punts de llum per uns altres fixats a la façana de 100 W, seran làmpades de vapor de sodi d'alta pressió.

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, Aigües de Mataró SA realitzarà nous pous de registre que recolliran l'aigua procedent del centre de la calçada i que desembocaran en la xarxa renovada de clavegueram.

Se soterraran els encreuaments de les línies elèctriques i de telefonia aèries i es deixaran presents les de les façanes dels edificis.