Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El 3r Informe anual sobre drogues evidencia que augmenten els tractaments per consum de cocaïna i cànnabis

Escoltar

El 3r Informe anual sobre drogues evidencia que augmenten els tractaments per consum de cocaïna i cànnabis

Avui divendres, 1 d'octubre, el regidor de Salut i Benestar Social, Oriol Batista, ha presentat el tercer informe anual de l'Observatori Municipal de Consum de Drogues, creat pel Pla Municipal de Drogodependències de l'Ajuntament de Mataró.

L'objectiu de l'Observatori és disposar d'un instrument de coneixement útil per identificar i donar respostes als problemes i necessitats dels consumidors de drogues com a individus i col.lectiu. L'Observatori es consisteix en un sistema de informació estable que recull i elabora referències que permeten establir un diagnòstic sobre la incidència del consum de drogues en la població.

El fet que l'Observatori sigui d'àmbit local ofereix la possibilitat d'acotar els paràmetres de la incidència del consum i de plantejar actuacions més directes i en contacte amb la població.

Un dels objectius del Pla Municipal de Drogodependències de l'Ajuntament de Mataró és que el sistema d'informació es mantingui de forma estable en el temps. Aquesta condició és imprescindible per dotar a l'Observatori de valor com a eina de coneixement i prestigi dintre de la resta de serveis públics en l'àmbit del consum de drogues.

L'informe és el resultat de la col.laboració de diferents serveis de la ciutat:

  • Centres d'Atenció Primària, tant de l'Institut Català de la Salut com del Consorci Sanitari del Maresme
  • Farmàcies
  • Mossos d'Esquadra
  • Policia Local
  • Policia Nacional
  • Servei d'Urgències de l'Hospital
  • Servei de Benestar Social, Salut i Consum de l'Ajuntament, i
  • Unitat Assistencial de Drogodependències del CSM.

A més, també hi han col.laborat altres organismes: l'Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i la Unitat Funcional de Sida dels Serveis de Medicina Interna de l'Hospital de Mataró del Consorci Sanitari del Maresme i l'ONG Àmbit Prevenció.

Les conclusions del 3r Informe fan un dibuix sobre el consum de drogues a la ciutat que en els propers anys permetran conèxier tendències i canvis en les pautes de consum i avaluar els programes assistencials i de prevenció.

Programa "dRogues! Què?"

El programa "dRogues! Què?", que els 2 anys anteriors s'aplicava a 13 centres que representaven el 68,4 % dels instituts de Mataró, enguany només s'ha pogut aplicar al 42,1 % dels instituts, 8 en total. Això és degut als canvis curriculars que ha comportat la reducció del nombre de crèdits variables que els alumnes han de cursar durant l'ESO. No obstant això, els alumnes en els quals s'ha intervingut han augmentat de 3.060 l'any passat a 3.120 aquest any, ja que s'han mantingut els instituts amb més línies i, per tant, amb més alumnat.

Els resultats de l'avaluació del programa "dRogues! Què?" mostren un impacte sobre els coneixements, les actituds i les intencions de consumir dels joves de 12 a 16 anys que han participat en la intervenció. Els coneixements sobre les drogues milloren clarament amb la intervenció. Les actituds són també més favorables a la prevenció. Els resultats generals són positius quan es manté la intervenció al llarg del temps, com és el cas de l'alcohol; en canvi, en el cas del tabac i les drogues il·legals, que es treballen només en determinats cursos, els efectes detectats són només a curt i mig termini.

L'alcohol continua com a droga més present

Com ja es va detectar en informes anteriors, l'alcohol és la droga que genera més demandes en el servei d'Urgències de l'Hospital de la ciutat. Els casos de intoxicació etílica atesos en aquest servei s'acosten els 400 al llarg del 2003. A més, la presència de l'alcohol en els accidents o infraccions de circulació continua essent molt elevada. En dos de cada tres dels controls (66%) efectuats per la Policia Local després d'un accident o infracció, el nivell d'alcohol del conductor ha estat superior al permès.

L'alcohol és també la substància més prevalent, segons els professionals dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Mataró. A més, s'hi afegeix la tendència a no reconèixer aquesta problemàtica per part dels usuaris, la qual cosa dificulta l'adopció de mesures de tractament. En aquest servei també s'ha detectat un augment del consum de cocaïna.

Més tractaments per consum de cocaïna

Destaca l'augment d'inicis de tractament per consum de cocaïna (82, el 19,4% de tots els iniciats aquest any) a la Unitat Assistencial de Drogodependències, que ha passat a ser la segona substància en incidència a la ciutat per davant del tabac, que amb 76 inicis de tractament representa un 18%. Convé tenir en compte que l'any passat hi va haver 63 inicis de tractament per tabac, mentre que hi havia 44 inicis de tractament per cocaïna.

També els tractaments per consum de cànnabis han experimentat un augment relativament important respecte l'any passat. El 2003 han estat 19, quan el 2002 havien estat 7. Tot i això, cal remarcar que, després de molts anys, els inicis de tractament a la Unitat Assistencial de Drogodependències han disminuït per segon any consecutiu. Dels 443 de l'any 2001, van passar als 426 el 2002 i, finalment, l'any 2003 han estat 422.

D'altra banda, continua havent-hi certs indicis d'un ús desviat dels psicofàrmacs dispensats en les farmàcies de la ciutat.

Tot i així, la Dosi per Habitant Diària (DHD, el paràmetre que expressa la quantitat mitjana diària de mil·ligrams d'un principi actiu per cada 1.000 habitants) de tots els principis actius és inferior a la ciutat de Mataró que pel conjunt de Catalunya, i és especialment significativa la diferència que es dóna en la DHD del Flunitrazepam (0,9010 al total de Catalunya, 0,4850 a Mataró). En canvi, l'únic principi actiu que presenta un DHD superior a Mataró que en el conjunt de Catalunya és el Clometiazol (0,2833 de mitjana a Catalunya, 0,3794 a Mataró).

Disminueixen els casos de tractament amb metadona

El nombre d'inclusions al Programa de Manteniment amb Metadona també ha baixat per segon any consecutiu; si bé el 2001 hi va haver 136 inclusions, el 2002 van passar a ser 107, i l'any 2003, 100. Aquesta tendència està directament influenciada per la posada en marxa del mateix programa al Centre de Tractament de Premià de Mar.

El nombre de nous casos d'infecció del VIH continua en descens des del 1998. A més, l'ús de drogues per via parenteral ha deixat de ser la principal via de contagi del VIH. En el 2003, el 28,6% dels nous casos són usuaris de drogues per via parenteral.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Mataró han cursat més de 1.500 expedients en relació al consum de drogues durant l'any 2003, entre denúncies per consum de drogues il·legals, informes de delictes contra la salut pública i denúncies per tinença il·legal de drogues. Aquestes darreres són les més habituals, ja que han suposat més de 1.000 fets.