Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu es converteix en una zona verda

Escoltar

La plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu es converteix en una zona verda

L'alcalde, Joan Antoni Baron, inaugurarà demà, a  les 19.30 h, la plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu.

Els treballs, que els ha portat a terme l'empresa Construcciones y Servicios Faus SA, han comptat amb un pressupost de 108.892,08 euros i han tingut una durada de 5 mesos.

L'objecte de l'obra ha estat urbanitzar i enjardinar l'espai públic que dóna accés a dos equipaments de Rocafonda: un centre sanitari i una escola. Aquest espai queda emmarcat entre el nou CAP de Rocafonda, el CEIP Germanes Bertomeu, la riera de Sant Simó i la ronda de Rafael Estrany.

La superfície total de la intervenció ha estat de 1.090 m2 i inclou una part de la vorera de la ronda de Rafael Estrany.

Plaça rectangular amb dues zones diferents

L'espai on s'ha intervingut té forma rectangular (42 m x 22 m), és pràcticament pla i té la seva entrada per la ronda de Rafael Estrany.

La nova zona verda és una esplanada dividida en dues zones amb tractaments diferenciats:

. La part més propera a la ronda s'ha concebut com que sigui l'espai d'espera per accedir als dos equipaments.

Aquesta zona s'ha pavimentat amb pedra artificial buixardada i la vorera de la ronda s'ha refet amb panot gris de quatre pastilles antilliscant. En aquesta nova vorera s'hi ha construït el nou accés per al centre escolar. L'accés es fa a través d'una tanca d'acer galvanitzat de 12.50 m composada de 4 parts: dues portes corredisses i dues de practicables.

El mobiliari urbà que s'hi ha col.locat són 3 papereres i 4 bancs i 3 cadires de fusta tractada per a exteriors ancorats al paviment. També s'hi han plantat 4 arbres de l'espècie Schinus molle (Fals pebrer).

. La zona més allunyada del carrer s'ha plantejat com un espai d'estada i lleure.

La part central d'aquesta zona té forma de trapezi (20 m x 12 m) i el terra és de sauló amb un tancat per a jocs infantils: 3 molles d'acer i fusta, una d'elles per a nens amb mobilitat reduïda.

Aquesta part queda separada del CAP per una franja pavimentada i per la banda de la riera de Sant Simó per un talús amb dues classes d'arbustos (Pittosporum Tobira Nana, Hebe Salicifolia Compacta i Hidrosembra) i la creació d'un camí de forma irregular, també s'hi ha col.locat un reixat de 2 m d'altura amb dues portes d'accés a la zona posterior del CAP.

Per tal de crear una zona d'ombra en la part central de la plaça s'hi han plantat 4 arbres també de l'espècie Schinus molle (Fals pebrer).

L'espai té també una font.

La reurbanització de la nova zona verda també ha comportat la recollida d'aigües pluvials, col.locació d'embornals i la connexió de la zona a la xarxa existent de clavegueram, la instal.lació de reg automàtic per als arbres i els arbustos i la col.locació de nou enllumenat públic.

Línia de mitja tensió

El solar d'aquesta intervenció està creuat per una línia de la xarxa elèctrica de mitja tensió. Aquesta línia està previst que sigui enretirada quan es construeixi la nova rotonda en la cruïlla de la ronda de Rafael Estrany i la carretera de Mata que possibilitarà el soterrament de les línies del barri de Rocafonda.