Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament demana un nou model de finançament autonòmic

Escoltar

L'Ajuntament demana un nou model de finançament autonòmic

La proposta de resolució sobre el nou model de finançament autonòmic, presentada pel PSC, CiU, ICV € EUA i ERC, va ser aprovada en el Ple d'ahir dijous.

Segons diu la proposta, el dèficit fiscal és la diferència negativa entre els impostos pagats per Catalunya a l'Estat espanyol i les inversions i despeses públiques fetes per l'Estat espanyol a Catalunya. Un excessiu dèficit o desequilibri fiscal perjudica a totes les persones que viuen a Catalunya, vinguin d'on vinguin i parlin l'idioma que parlin.

El Govern de la Generalitat de Catalunya vol revisar l'actual model de finançament autonòmic, de manera que es pugui corregir aquest excessiu dèficit fiscal, que se situa actualment, segons diverses estimacions, entre el 7% i el 9% del nostre PIB. Aquest desequilibri existent és constatat per professionals i institucions independents i qualificades.

D'altra banda, el Parlament de Catalunya tot just ha iniciat la Ponència per a la redacció i l'elaboració d'un Nou Estatut d'autonomia amb la finalitat última d'aconseguir més llibertat i més autogovern per a Catalunya, al servei del progrés de tots els ciutadans i del reforçament de la nostra personalitat col·lectiva com a poble. Però el nou estatut no serà una eina bàsica per al desenvolupament del nostre país, per al seu creixement social i econòmic i un major estat de benestar dels catalans, si no s'hi introdueixen, com a part imprescindible, els criteris del nou sistema de finançament.

Amb l'obligació de les institucions de defensar els seus ciutadans i el compromís de l'Ajuntament en la lluita contra les desigualtats i en contra la injustícia social i en defensa del país i dels seus ciutadans i ciutadanes, el Ple va acordar el següent:

Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat així com a tots els grups parlamentaris que concentrin els seus esforços perquè en aquesta legislatura es pugui dur a terme la revisió de l'actual acord de finançament autonòmic. El nou model de finançament autonòmic ha de perseguir com objectius fonamentals millorar la suficiència dels recursos dels que disposa la hisenda de la Generalitat de Catalunya i la capacitat de decisió sobre els impostos que paguem els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Aquests dos objectius han de respondre i ser compatibles amb la solidaritat que hi ha d'haver entre tots els territoris d'Espanya.

Segon.- Manifestar que el nou model de finançament autonòmic ha de comportar la reducció del dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat espanyol. En un termini de deu anys aquest s'ha d'equiparar al de territoris de nivell de renda similar en altres països europeus. Per aconseguir-ho, cal millorar de forma apreciable el finançament de la Generalitat i augmentar sensiblement la inversió de l'Estat en infrastructures a Catalunya.

Tercer. Manifestar la necessitat que el nou projecte d'Estatut d'Autonomia incorpori com a part imprescindible els criteris del nou sistema de finançament.

Quart.- Instar el Govern espanyol a publicar anualment les balances fiscals de les Comunitats Autònomes amb l'Administració General de l'Estat corresponents al darrer exercici liquidat, de conformitat amb les propostes de resolució aprovades pel Ple del Congrés dels Diputats els anys 1997, 1998 i 1999 en aquest sentit.

Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diversos grups parlamentaris que gestionin la revisió del sistema de finançament autonòmic per aquesta legislatura.

Sisè.- Fer palesa la sintonia d'aquest ajuntament amb els propòsits que persegueix el Col·lectiu per a la Correcció del Desequilibri en la mesura en què els objectius que planteja són coincidents amb el que s'acaba d'assenyalar.

Setè.- Comunicar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, al president del Govern espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al president del Senat, als presidents de totes les comunitats autònomes i al Col·lectiu per a la Correcció del Desequilibri.