Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament posa en marxa l'Agència d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència

Escoltar

L'Ajuntament posa en marxa l'Agència d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència

Avui, dimarts 28 de gener, ha entrat en funcionament l'Agència d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència, que impulsa el Departament de Sanitat i Serveis Socials de l'Ajuntament de Mataró.

L'objectiu de l'agència és posar recursos a disposició de les persones de més de 65 anys i/o amb manca d'autonomia per a realitzar les activitats quotidianes. El públic potencial que es pot veure beneficiat per aquesta iniciativa supera les 17.000 persones.

Les oficines de l'agència han obert oficialment les seves portes al carrer de Cuba, 47 amb una visita de l'alcalde, Manuel Mas, i del regidor de Sanitat i Serveis Socials, Oriol Batista. A l'oficina hi treballen dues persones, que atendran la gent gran i els familiars que s'hi vulguin adreçar. L'horari de l'oficina és de 9 a 14 i de 16 a 19 hores de dilluns a dijous (divendres de 9 a 14 hores). Per informació també és possible trucar les 24 hores del dia al telèfon d'atenció ciutadana 010.

A més, aquesta tarda, a les 19 hores, està previst un acte de presentació pública de l'agència a Can Palauet, en el transcurs del qual el catedràtic de Sociologia de la Universitat d'Alcalà d'Henares, Gregorio Rodríguez Cabrero, oferirà una conferència titulada "Les conseqüències socials de l'envelliment: la resposta municipal en xarxa".

Per altra banda, per difondre els serveis que ofereix l'agència, l'Ajuntament ha estat editat una carpeta, que conté una mena de catàleg de tots els recursos i adreces d'interès i una descripció dels mateixos.

Un ampli catàleg de serveis i programes

 • Servei de gestió de casos: l'equip tècnic de professionals de l'Ajuntament ofereix tractament, seguiment i avaluació individual i familiar adequant-lo a les necessitats que plantegi cada cas i gestiona, alhora, els serveis i recursos necessaris per a cada situació.
 • Servei d'atenció domiciliària: programa de teleassistència pública. Aquest servei consisteix en la instal·lació d'un aparell, al domicili de l'usuari, que connecta la línia telefònica amb una central de senyals d'emergència. D'aquesta manera, els usuaris reben atenció permanent a distància, que assegura una resposta ràpida a qualsevol eventualitat.
 • Servei d'atenció domiciliària: programa d'atenció a la persona. Es tracta d'un conjunt d'actuacions realitzades a la llar de l'usuari i destinades a proporcionar atencions personals urgents i a donar suport social a les persones o famílies amb manca d'autonomia, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars espcials. L'objectiu és mantenir l'usuari en el seu entorn i millorar-ne la qualitat de vida.
 • Servei d'atenció domiciliària: programa d'atenció a la llar. Consisteix en un conjunt d'actuacions realitzades per auxiliars de la llar al domicili de l'usuari destinades al manteniment i neteja de la llar. L'objectiu d'aquest servei és fer possible que l'usuari pugui continuar vivint en el seu entorn habitual i millorar-li la qualitat de vida.
 • Servei d'atenció domiciliària: programa xec servei. Els xecs serveis són uns vals de descompte emesos pel Servei de Sanitat i Serveis Socials de l'Ajuntament i destinats a finançar una part del cost del consum de determinats serveis d'atenció domiciliària homologats.
 • Servei d'atenció domiciliària: programa d'àpats a domicili. Mitjançant aquest servei es proporcionen àpats a domicili de forma temporal a persones que tenen problemàtiques derivades de la seva manca d'autonomia, amb l'objectiu d'assegurar-los una alimentació adequada i equilibrada.
 • Programa de transport adaptat. La finalitat d'aquest programa és prestar un servei de transport que, de forma puntual o periòdica, facilita a la persona que el rep l'accés a determinats serveis dins el mateix municipi. Es tracta de vehicles adaptats a les diferents mancances que presentin els usuaris.
 • Programa d'ajudes tècniques. Inclou un conjunt d'adaptacions tècniques que es porten al domicili de les persones que tenen discapacitat o mobilitat reduïda, amb la finalitat de desenvolupar al màxim la seva autonomia amb mesures de caràcter compensatori i de millorar la seva qualitat de vida i poder fer de forma més autònoma les activitats bàsiques de la vida diària (aixecadors wc, agafadors de bany, grues, cadires de rodes...).
 • Servei de bugaderia. Aquest és un servei complementari per a aquells casos en què l'usuari no pot realitzar la bugada al seu domicili. És possible fins i tot demanar la recollida de la roba a domicili.
 • Programa viure en família. Té com a objectiu donar una resposta integral a les qüestiones plantejades per les persones grans amb discapacitat i els seus familiars. La intenció és promoure la permanència de la gent gran a la llar i garantir el suport a la família que l'envolta.
 • Programa carnet blau. Consisteix en la tramitació d'un document per part de l'Ajuntament que permet utilitzar el transport públic gratuïtament i obtenir altres beneficis en activitats de la ciutat (descomptes al Teatre Monumental, gimnàstica o piscina organitzada pel Patronat Municipal d'Esports...).
 • Subvenció sobre la taxa de recollida de la brossa domiciliària. Consisteix en l'atorgament d'una subvenció de la taxa de recollida de les escombraries a persones que compleixen un seguit de requisits (adreçat a persones jubilades, pensionistes o a l'atur forçós).
 • Casals municipals per a gent gran. Són equipaments municipals al servei de les persones grans. Promouen el benestar de la vellesa mitjançant l'esbarjo, el foment de la convivència i la integració.
 • Programa de més de 80 anys. Està adreçat a les persones de més 80 anys que viuen soles o amb la seva parella i té com a objectiu assegurar una qualitat de vida en el seu domicili per facilitar la permanència a la llar el màxim temps possible.
 • Estades temporals per a persones grans discapacitades. Proporciona ajut econòmic per accedir a un servei d'acolliment residencial o centre de dia, amb una estada de caràcter temporal.
 • Centre de dia. És un servei d'acolliment diürn, que es pot prestar en un establiment específic o bé en els espais assistencials general i en el programa funcional d'activitats d'una residència.
 • Centres residencials. És un servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones gran que no tenen un grau d'autonomia suficient per a realitzar les activitats del dia a dia i que necessiten atenció i supervisió constants.
 • Servei de menjador. És un servei diari que l'Ajuntament ofereix a un centre cívic o casal i que garanteix a la gent gran un àpat diari a un preu assequible, de manera que es garanteixi una alimentació sana i equilibrada.
 • Serveis Sociosanitaris:

-PADES (Programa d'Atenció a domicili Equip de Suport): un equip de professionals especialitzats en atenció geriàtrica i medicina pal·liativa atén a les persones grans amb malalties cròniques amb dependència i malalts terminals.

-Hospital de Dia: destinat a persones grans amb malaltia, malalts crònics o malalts terminals que requereixen mesures integrals de suport (rehabilitació, tractament o diagnòstic i seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori.

-Estades Temporals: proporciona acolliment en un servei sociosanitari, amb una estada de caràcter temporal i que té per objectiu donar suport als familiars de persones amb malalties cròniques o terminals.