Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament renovarà la calçada i repararà les voreres de 7 vials de la ciutat

Escoltar

L'Ajuntament renovarà la calçada i repararà les voreres de 7 vials de la ciutat

El passat dilluns, 22 de març, la Junta de Govern Local va fer l'aprovació inicial del projecte de renovació de paviments de via pública per al 2004. Aquest projecte inclou els següents carrers: Camí de la Geganta, carrer de Mare de Déu de l'Esperança, carrer de València, carrer d'Agustín Moreto, carrer de Mata, carrer de Sant Cugat i carrer de Ciutat Freta.

Les obres comporten la renovació del paviment de la calçada, la reparació dels trams de vorera malmesos, la senyalització horitzontal i la supressió de barreres arquitectòniques mitjançant l'adaptació de les voreres en els passos de vianants.

Abans no comencin les obres, el projecte ha de superar els tràmits administratius d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació de les obres, que estan valorades en 452.825,38 euros.

Està previst que una vegada comencin els treballs aquestes durin uns quatre mesos.

Característiques de les obres

Pel que fa a les calçades, en els carrers de València, de Moreto i de Mata se substituiran les llambordes per asfalt i el del Camí de la Geganta l'asfalt serà sonoreductor seguint les directrius que marca l'Agenda 21.

Quant a la reparació de voreres, s'extraurà el paviment existent i es col.locarà rajol hidràulic de morter de ciment. En altres casos s'extraurà la vorada existent i es col.locarà de formigó. També es renovaran els guals de vehicles amb vorada remuntable de formigó i els guals de vianants i es pintarà la senyalització horitzontal.

Es crearan pous de registre i embornals i es canviaran les tapes de registre tant de la xarxa de clavegueram com d'altres serveis.