Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'atur creix en l'últim trimestre de 2003 i arriba a les 4.301 persones desocupades

Escoltar

L'atur creix en l'últim trimestre de 2003 i arriba a les 4.301 persones desocupades

L'Oficina de Treball de la Generalitat de Mataró (1) va finalitzar el 2003 amb un registre de 4.301 persones desocupades. Amb aquesta xifra, les llistes de desocupats s'han engreixat un 10,1% en el darrer any. El creixement de l'atur ha estat d'una intensitat similar a la que es va produir en el mateix trimestre de 2002 (11,3%).

Aquestes dades es recullen en el butlletí trimestral Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. En el butlletí número 32 s'analitzen les dades del quart trimestre de 2003 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

Amb 4.301 desocupats a la ciutat(1), i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'INE), la taxa d'atur registrada queda situada en el 7%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (6,8%) i a la de Catalunya (6,5%), i inferior a la del conjunt d'Espanya (9%).

2.373 són dones aturades i 1.928 són homes

El creixement de l'atur en el darrer any s'ha centrat principalment en les dones que han vist com s'incrementaven les seves llistes en un 13,3%, mentre que només ha estat del 6,5% en el cas dels homes.

El diferent ritme de creixement de l'atur entre homes i dones ha accentuat el diferencial d'aturats d'ambdós sexes. Així, el 44,8% dels desocupats registrats a Mataró(1) són homes (1.928 persones), mentre que les dones representen el 55,2% (2.373 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 5,4% mentre que en les dones és prop del doble, el 9,2%.

Per edats, el grup més jove (menys de 25 anys) ha estat el més perjudicat per l'augment de la desocupació, al registrar un creixement del 14,9%, arribant als 626 desocupats, el 14,6% de l'atur registrat de la ciutat. Pel que fa al grup més nombrós (entre 25 i 44 anys), aquests han crescut un 7,5% en els darrers dotze mesos, mentre que en el col·lectiu de més edat (més de 44 anys) l'increment ha estat més preocupant, d'un 11,4%.

Distribució per sectors econòmics

Tots els sectors, excepte l'agrícola, han incrementat el nombre de desocupats en el darrer any a la ciutat. En els dos sectors més rellevants de l'economia mataronina, indústria i serveis, recullen creixements distants. Així el nombre de desocupats en la indústria ha crescut un 15,3% i ja hi ha 1.891 persones desocupades (44% dels aturats de Mataró). En els serveis el creixement ha estat del 4,2%, el que situa el volum de desocupats en 1.650 (el 38,4% dels desocupats de Mataró).

La construcció i els que busquen la primera feina (SOA), són col·lectius amb un menor pes dins l'estructura de l'atur a Mataró, i els seus creixements en el darrer any han estat del 7,5% i 23,6%, respectivament. Mentre el creixement de l'atur a la construcció presenta un perfil a la baixa, entre els que busquen la seva primera feina la tendència és a l'alça.

La comparació trimestral segueix una dinàmica diferent de la comparació interanual. Així el sector serveis, agricultura i els que busquen la primera feina han aconseguit reduir el nombre de desocupats en el darrer trimestre de l'any. Per contra indústria i construcció presenten un creixement del nombre de desocupats, un 5,6% en el primer i un 0,7% en el segon.

Més increment d'atur entre els universitaris

A l'OTG de l'Esplanada els desocupats amb estudis secundaris ha estat el col·lectiu que menys ha crescut el darrer any (31 persones, un 6,1%). L'augment més intens ha estat entre els universitaris, que en un any han augmentat un 25% (42 persones). Però és entre els que tenen estudis primaris on l'increment de la desocupació (10%) té més importància, ja que aquest col·lectiu té registrats 3.553 desocupats, el 82,6% dels aturats de Mataró(1).

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació a Mataró. En el darrer trimestre de 2003 el 68,6% dels contractes tenen una durada de menys de sis mesos, i d'aquests, pràcticament la meitat tenen una durada inferior al mes. A l'altra banda hi ha els contractes indefinits que en el quart trimestre representen el 12,6% de la contractació de Mataró.

Per sexes, les dones han estat aquest trimestre més contractades que els homes. El 50,7% dels contractes han estat per a les dones, mentre que el 49,3% han estat per als homes.

Per grups d'edat, més de la meitat dels contractes han estat per als que tenen entre 25 i 44 anys, amb el 49,3% de la contractació, si bé cal matisar que grup d'edat abasta 19 anys. Per contra els menors de 25 anys, que agafen una grapa de 9 anys, tenen el 39,7% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, que tenen el 41,7% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només l'11% dels contractes comunicats a l'OTG.

En la distribució per sectors, gairebé tres quartes parts dels contractes comunicats en el quart trimestre a Mataró(1) corresponen al sector serveis. La indústria, el segon sector econòmic de la ciutat, n'acapara el 13,6% i la construcció se n'endú l'11,1%.

(1)                 Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar