Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró celebra la primera de les audiències per participar en l'elaboració del Programa d'Actuació i del Pressupost 2005

Escoltar

Mataró celebra la primera de les audiències per participar en l'elaboració del Programa d'Actuació i del Pressupost 2005

Ahir va tenir lloc la primera de les audiències públiques que l'Ajuntament convoca enguany perquè els ciutadans participin en l'elaboració del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i del Pressupost per al 2005. Es tracta d'una experiència nova en la gestió de l'Ajuntament de Mataró i també d'una experiència única a Catalunya en matèria de participació pública.

A aquesta primera audiència, que és temàtica perquè es debaten els eixos d'actuació en comissions monogràfiques (sostenibilitat, cohesió social i progrés econòmic i social) estaven convocades les prop de 500 persones que formen part dels consells de participació ciutadana, instituts i patronats, als quals se'ls reconeix la tasca, coneixements i experiència sobre Mataró i les activitats que s'hi desenvolupen.

Per primera vegada, les dues audiències tindran lloc abans de l'aprovació inicial dels documents, de manera que es reforça la capacitat d'incidència dels ciutadans en el procés de decisió de quines seran les principals actuacions i serveis que durà a terme l'Ajuntament a la ciutat l'any que ve. La segona audiència, a la que es convoquen tots els ciutadans, tindrà lloc el 14 d'octubre.

Funcionament de l'audiència temàtica

L'alcalde, Joan Antoni Baron, va presidir l'audiència temàtica, que va tenir lloc a les 20 hores, a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. L'acte va constar de dues parts, una primera en la qual, a banda del discurs marc de l'alcalde, el regidor de Participació Ciutadana, Ivan Pera, va explicar el procés de participació, i la regidora de Serveis Centrals i Participació, Pilar Gonzàlez, va presentar el marc econòmic de l'Ajuntament.

La segona part va consistir en el treball monogràfic en comissions: els assistents es van dividir en tres grups (un per cada eix) i, a cada una d'aquests sessions de treball, el regidor de l'àrea corresponent va fer una presentació prèvia per incentivar el debat. El president de l'Àrea de Serveis Territorials, Arcadi Vilert, es va encarregar del grup de treball sobre l'eix de la Sostenibilitat (30 participants); el president de l'Àrea de Serveis Personals, Jaume Graupera, de l'eix de la Cohesió Social (76 assistents); i el president de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, Antoni Civit, de l'eix del Progrés Econòmic i Social (23 assistents).

En els apartats següentsqueden resumits els plantejaments de base que va presentar el govern, als quals se sumaran les aportacions realitzades pels membres dels consells de participació, que van ser un total de 37 propostes de l'àmbit de la sosteniblitat, 38 de l'àmbit del progrés econòmic i 74 de l'àmbit de la cohesió social. Les actes de cada una de les comissions amb les propostes es podran consultar al web municipal a partir de demà.

Marc pressupostari per al 2005

La proposta és que el Pressupost de l'Ajuntament per l'any que ve estigui al voltant dels 93 milions d'euros, cosa que representarà un 10% més que el del 2004. Aquesta xifra s'ha aconseguit després de fer una aproximació del que seran els ingressos, les despeses i el que es podrà destinar al capítol d'inversions.

El marc general pressupostari es caracteritza per les següents previsions: la pèrdua d'ingressos arran de la Modificació de la Llei d'Hisendes Locals, un índex d'inflació interanual previst per desembre del 3,5%, un elevat dinamisme del creixement demogràfic (2,5%), una evolució dispar dels indicadors de creixement econòmic (+2,6% empreses amb assalariats i €5,4% llicències d'activitats), una lleugera reducció del parc mòbil (-1,1%), i el creixement, tot i que apuntant un alentiment, de la construcció d'habitatges.

INGRESSOS: pressió fiscal per sota de la inflació

En aquest context, la proposta és la d'aconseguir un increment d'ingressos (8,94% respecte el 2004) que es basi en la millora de la recaptació i no només en l'augment de tributs. Això permet mantenir un nivell mig de pressió fiscal per sota de la inflació.

La tributació està prevista per a que incideixi en els eixos del Programa d'Actuació Municipal i així es preveu la posada en marxa de la recollida de la brossa comercial, les subvencions per a l'ús d'energies renovables i les mesures de dissuasió contra el mal estacionament.

DESPESES: prioritzar l'educació, la sostenibilitat, el manteniment, l'ocupació i la participació

La proposta del pressupost de despeses preveu que aquestes augmentin un 9% respecte el de l'any 2004 i presenta com a característica general la redistribució de la despesa prioritzant l'increment de la despesa en l'educació, la sostenibilitat, el manteniment de l'espai públic, l'ocupació i la participació. Per altra banda, l'objectiu de l'Ajuntament és mantenir el nivell d'endeutament dins els límits legals i introduir un nou mètode de confecció del pressupost basat en els àmbits d'actuació o programes.

INVERSIONS:

La proposta del pressupost d'inversions és que aquestes pugin vora el 17% respecte al 2004, centrant l'esforç en l'educació, els esports i les actuacions de reforma urbana. L'objectiu és assolir dins el marc d'inversions plurianual del mandat 2004-2007, totes les actuacions previstes en l'acord de govern signat per PSC, ICV i ERC.

Així, per exemple, s'inclourien inversions en les noves escoles bressol de la Via Europa i L'Havana-Cal Collut, els CEIP Anxaneta i Via Europa, el nou poliesportiu de Cirera.

Sobre l'eix de la Sostenibilitat

Les prioritats del Programa d'Actuació Municipal del 2005 exposades com a propostes pel govern en l'audiència temàtica per debatre amb els assistents són:

-La rehabilitació i millora dels barris. Centrat en Rocafonda, Cerdanyola i el Centre-Eixample, que corresponen als tres plans integrals iniciats a la ciutat. Les actuacions previstes se centren en la nova zona al costat de la riera de Sant Simó (d'equipaments, aparcaments i parcs) i en projectes de rehabilitació de carrers com el d'en Moles, el de la Concepció, el de Francesc de Paula, el de Magí de Vilallonga o la nova plaça de Can Xammar.

-La renovació de la política d'habitatge, gràcies a la qual un 30% dels sectors de la ronda Barceló, el Rengle i Iveco-Renfe es destinaran a habitatge de protecció pública. Durant el 2005, juntament amb la Generalitat, es construirà més de 100 habitatges públics.

-La recuperació de la façana marítima de ponent, gràcies a la qual se sentaran les bases per crear una nova zona residencial, el Parc de Marina i nous equipaments educatius i universitaris. També està prevista l'execució del nou tram del passeig Marítim de davant el Port, obres que aniran a càrrec del Consorci del Port.

-La construcció d'equipaments públics: inici del poliesportiu de Cirera perquè entri en marxa la temporada 2006-07, igual que la nova escola Anxaneta; també les obres de la nova escola bressol de la Via Europa, que portarà associada una escola de dues línies; els equipaments culturals de la Nau Gaudí, el Centre d'Art Germans Arenas, el centre de nous creadors de Can Xalan i primeres actuacions a Can Marfà; el nou centre cívic del Pla d'en Boet, la definició dels usos de la fàbrica Cabot i Barba, l'inici d'un nou equipament al carrer de Teià (La Llàntia), les millores del casal d'avis de Cerdanyola i l'inici de les obres del nou equipament del carrer València, la redacció del projecte per un nou espai cívic al carrer Muntanya de Cirera i també a Vista Alegre.

-La millora de la mobilitat: posada en funcionament els nous aparcaments subterranis de la plaça Gatassa o del Camí Ral-Can Xammar; inici de la construcció de nous aparcament a Cerdanyola i La Llàntia; increment de la velocitat i accessibilitat del Mataró Bus i creació d'itineraris de vianants i d'accés segur a les escoles. Per altra banda, també està previst col·laborar amb la Generalitat per millorar els accessos a la variant de l'autopista C-32.

Sobre l'eix de la Cohesió Social

Les prioritats del govern per l'any que ve se centren en treballar per la qualitat dels serveis a les persones, centrant-se en l'atenció a la gent gran (millorant l'Agència de Suport a la Gent Gran), la infància i la família, i la joventut (aplicant el nou pla local de joventut).

La proposta del govern és també la d'atendre de forma específica els col·lectius dels discapacitats (eliminació de barreres arquitectòniques) i de les persones amb risc d'exclusió social (augmentant els rescursos per a atendre'ls).

Per altra banda, es continuarà prestant especial atenció a les actuacions que promouen la igualtat i la solidaritat entre les persones, tant les que fan referència al món de la dona (Pla d'Igualtat d'Oportunitats) com en en marc de la nova ciutadania (Pla per a la Nova Ciutadania).

Aquestes prioritats es materialitzaran en bona part dels projectes abans esmentats en referència a serveis a les persones en l'àmbit de l'educació, la cultura, l'esport i els centres cívics i equipaments de proximitat: el poliesportiu de Cirera, l'escola Anxaneta, la nova escola bressol de la Via Europa, els equipaments culturals de la Nau Gaudí, el Centre d'Art Germans Arenas, el centre de nous creadors de Can Xalan, el nou centre cívic del Pla d'en Boet, l'inici d'un nou equipament al carrer de Teià (La Llàntia), les millores del casal d'avis de Cerdanyola, l'inici de les obres del nou equipament del carrer València, i la redacció dels projectes per nous espai cívics al carrer Muntanya de Cirera i també a Vista Alegre.

A més, per l'any que ve està previst posar en marxa el Consell de Ciutat, desenvolupar el Pla de Normalització Lingüística del català i fomentar el civisme i la seguretat ciutadana (Pla de Seguretat Local, Pla Estratègic de la Policia Local, Pla de Sorolls i de control de trànsit, Ordenança de Civisme, vigilància de les platges€).

Sobre l'eix del Progrés Econòmic i Social

L'activitat productiva de Mataró encara està centrada en el sector del tèxtil (un 20% de la mà d'obra), però la situació que travessa el sector obliga a buscar fórmules que afavoreixin la diversificació, redistribueixin els impactes de la globalització i millorin la competitivitat. Per tot això, el govern proposa i ja es va fixar com a repte a inici del mandat assolir un Pacte pel Progrés Econòmi i Social durant el 2005. L'objectiu és implicar al màxim els agents socioeconòmics i el conjunt de les forces polítiques en aquest acord.

Per altra banda, les propostes del govern en aquest eix passen perquè l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) continuï treballant en el desenvolupament de polítiques actives d'ocupació i també en donar impuls al Tecnocampus, que veurà un pas decisiu quant al seu projecte físic.

Per altra banda, un altre dels aspectes que l'IMPEM vol treballar a fons l'any que ve és el de la reforma dels mercats de la plaça de Cuba i de la plaça Gran, on es fixa com a objectiu redactar els projectes per tal de millorar l'estructura física dels equipaments i ajustar funcionalment la seva oferta.

Finalment, l'any que ve està previst el desenvolupament del primer Pla d'Actuació per la Promoció de la Ciutat, que s'ha començat enguany. Aquest serà un eina estratègica per difondre els atractius de Mataró com a ciutat mediterrània, vinculada al mar, al comerç, la cultura i la tecnologia. Aquest pla plantejarà un inventari d'accions que es desenvoluparan en els propers 2 anys.

Recollida de les propostes dels participants i elaboració de l'avantprojecte

Les propostes, suggeriments i prioritats expressades pels membres dels consells de participació, instituts i patronats que han assistit a l'audiència temàtica es recolliran en els propers dies i seran valorades i contestades pel govern abans del 7 d'octubre, data en la qual està previst que estigui enllestit l'avantprojecte de PAM i Pressupost 2005 que es presentarà en la segona audiència pública (14 d'otubre).

En aquesta segona audiència, se sotmetrà a debat amb la ciutadania l'avantprojecte i es permetran noves incorporacions i aportacions ciutadanes, que donaran lloc posteriorment al PAM i Pressupost 2005 que es portarà a l'aprovació inicial del Ple de l'Ajuntament (prevista pel 28 d'octubre).

Durant tot aquest temps també serà possible participar a través del web municipal (http://www.e-consensus.org/mataro), on estarà penjada tota la informació que es vagi generant durant el procés i els ciutadans podran expressar les seves opinions.