Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El centre estrena un nou espai públic a Can Xammar sota un tram de la muralla del segle XVI

Escoltar

El centre estrena un nou espai públic a Can Xammar sota un tram de la muralla del segle XVI

Demà dissabte 23 de juliol, a les 19.30 h. tindrà lloc la inauguració de la segona fase de la plaça Can Xammar i de les obres de consolidació d'un tram de la muralla del segle XVI, que està catalogada com a bé cultural d'interès nacional i que permeten apreciar una de les seves antigues torrasses circulars.

La transformació d'aquest espai públic situat al centre de la ciutat reflecteix la voluntat municipal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Mataró facilitant la mobilitat a la ciutat, dotant al centre de la ciutat d'espai de lleure per a les persones i recuperant part de la història de Mataró.

Durant l'acte d'inauguració, que serà amenitzat amb una cantada d'havaneres a càrrec del grup Mestre d'Aixa, es procedirà també al descobriment de l'escultura "Àngel M", que l'Ajuntament va encarregar a l'artista mataroní Perecoll.

El context de Can Xammar: la transformació del centre

Can Xammar és un espai situat al cor del nucli històric de Mataró. La transformació de tota la zona, que representa una actuació global sobre més de 9.600 m2del centre de la ciutat, és un dels projectes més importants que s'han dut a terme els darrers anys des de l'Ajuntament i des de l'empresa municipal d'urbanisme PUMSA. La inversió pública en tot el sector superarà els 16 milions d'euros.

De tot aquest sector, el primer que va fer-se realitat va ser la plaça de Can Xammar i la reurbanització dels carrers de Na Pau, Sant Cristòfor i Baixada de les Espenyes, unes obres que van inaugurar-se el juliol del 2003 i que van servir també per posar en relleu les restes arqueològiques trobades a la zona. Pocs mesos abans, sota aquesta plaça s'havia posat en marxa ja la primera de les dues fases de l'aparcament subterrani que ha entrat en servei completament recentment. Mentrestant, la transformació del sector s'ha anat completant amb la promoció de diversos blocs d'habitatges i locals comercials, així com les obres de consolidació del tram de la muralla del segle XVI.

Una descripció del nou espai públic

El que ara s'obre a la ciutadania és una segona plaça, delimitada per la muralla i pels nous edificis d'habitatges que s'estan aixecant al sector i a la qual es té accés a peu des del Camí Ral, des del carrer de l'Hospital i també des de la Baixada de les Escaletes.

Les obres de construcció d'aquest nou espai públic, que han inclòs la col·locació de l'escultura de Perecoll, representen una inversió de 547.593 euros i les ha executat PUMSA per encàrrec de l'Ajuntament a través de la constructora EUROCATALANA OBRES I SERVEIS. En total, s'ha actuat sobre el una superfície de 2.500 m2,

La urbanització del conjunt ha pretès crear un recorregut adaptat directe entre el Camí Ral, la plaça de can Xammar i els carrers del centre. L'objectiu ha estat crear un espai obert que alliberés i connectés al mateix temps la plaça amb el casc antic de la ciutat.

El nou espai públic inclou una plaça a dos nivells entre la muralla i la nova edificació del camí Ral, un passatge de connexió entre el carrer de l'Hospital i la plaça, un altre entre el Camí Ral i la plaça, la vorera ampliada del Camí Ral en el tram del nou edifici, el nou carrer que connecta l'interior de l'illa amb la Plaça de Can Xammar i el tram que uneix la Baixada de les Escaletes amb el nou carrer. La plaça i el passatge del Camí Ral s'han construït damunt de l'aparcament subterrani. En l'espai de la plaça també hi queden integrats l'accés de vianants a l'aparcament i una zona de jocs per infants.

L'accés des del carrer de l'Hospital es produeix a través d'un passatge al mateix nivell de la plaça que integra la rampa de sortida de vehicles de l'aparcament de Can Xammar i l'accés des del Camí ral es produeix a través de la rampa d'accés del mateix aparcament.

Per enllaçar la plaça de sota la muralla amb la Baixada de les Escaletes, s'ha construït un vial provisional d'estructura metàl·lica tubular i paviment de fusta antilliscant. La col·locació d'aquest vial d'un metre i mig d'amplada i 40 metres de fou adjudicada a l'empresa EUROCATALANA Obres i Serveis S.L..

Els serveis i infraestructures urbanes que s'han instal·lat de nou són: el drenatge d'aigües pluvials, el servei de clavegueram, els serveis d'abastament d'aigua potable i reg, el servei d'electricitat, el servei de telèfon, l'enllumenat públic, la pavimentació dels carrers, la senyalització vertical i una zona de jocs infantils.

Construcció sostenible i protecció del medi ambient

En aquest espai, el paviment del costat de la muralla es converteix en parterres de gespa pavimentats amb llambordí per tal de permetre el creixement de gespa entre les juntes. En la zona de jocs infantils, s'han plantat 6 arbres de l'espècie albizia julibrissin, que s'ampliaran a 10 en la següent fase, i s'han col·locat 9 bancs de 3 metres. Al Camí Ral també s'han plantat til·lers. Al costat de la torrassa de la muralla, la mitgera de les edificacions existents s'ha plantat l'espècie bougainvillea. En aquest espai s'hi ha col·locat també una font i els quadres de festa i els quadres elèctrics d'enllumenat públic.

A més de la protecció del medi ambient, PUMSA també construeix segons criteris sostenibles. Així, el tram de carrer a tocar de la Baixada de les Escaletes s'ha instal·lat enllumenat públic amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim respectuosos amb el medi ambient amb una qualitat de llum suficient pels requeriments de la plaça i dels carrers.

A més, els elements de viabilitat d'aquest projecte estan dissenyats complint la normativa de seguretat i salut en obres de construcció i d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

L'escultura Àngel M de Perecoll

L'escultura Àngel M € Àngel mil € de Perecoll, ha estat esculpida en bronze i queda situada al terç superior de la rampa graonada que comunica l'interior d'illa amb el Camí Ral, damunt del pedestal de pedra natural d'un metre d'alçada.

Segons Pere Coll "aquest àngel és una simbiosi dels ocells i dels guerrers". És la culminació d'anys d'estudi i treball centrats en la temàtica dels àngels i representa la peça principal de la seva col·lecció, pel seu significat i també per la seva grandària. Per ell, els àngels són un element universal que es repeteix a totes les cultures i a totes les èpoques i, malgrat que els àngels són guerrers, sempre intenten transmetre un missatge de cordialitat.

La recuperació del patrimoni històric: la muralla del segle XVI

Des de la nova plaça es pot gaudir de la visió de més de 110 metres de la muralla, que es va construir al segle XVI per tancar la vila de Mataró.

La Muralla, en tot el seu traçat , és un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), i gaudeix també del nivell de protecció A del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

PUMSA, com ja va fer en les intervencions arqueològiques promogudes a la plaça de Can Xammar durant la primera fase d'urbanització del sector, ha promogut els treballs de neteja, consolidació, reintegració i adequació de la muralla per tal de contribuir a la conservació i recuperació del patrimoni de la ciutat. Aquests treballs s'han fomentat en uns criteris de recuperació que permetin aturar el seu procés de degradació però que impliquin la mínima intervenció necessària, sumant una inversió de 143.470 euros.