Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell de Ciutat dóna el tret de sortida al nou procés de pressupostos participatius per al 2006

Escoltar

El Consell de Ciutat dóna el tret de sortida al nou procés de pressupostos participatius per al 2006

El procés participatiu per a l'aprovació del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els Pressupostos de 2006 s'enceta avui amb la presentació al Consell de Ciutat del calendari i les accions previstes. A banda de la intervenció del Consell de Ciutat, òrgan constituït el passat mes de maig, enguany s'han introduït diferents innovacions en el procés participatiu amb l'objectiu de facilitar la màxima implicació de la ciutadania.

El Consell de Ciutat es reunirà avui a les 19.00 hores al Centre Cívic de Pla d'en Boet, presidit per l'alcalde, Joan Antoni Baron. Hi assistiran la regidora de Participació Ciutadana, Maria Rosa Cuscó, que explicarà el procés participatiu, i la regidora de Serveis Centrals i Planificació, Pilar González Agàpito, que donarà a conèixer el marc econòmic de l'Ajuntament, així com el document de prioritats del PAM que recull les propostes inicials del govern municipal.

En aquesta reunió també es donarà a conèixer la memòria del procés de participació que es va dur a terme per elaborar el PAM i els pressupostos 2005.

Novetats del procés participatiu

El procés participatiu es va centrar l'any passat en la celebració d'una audiència pública temàtica, que va debatre sobre els diferents eixos d'actuació en comissions monogràfiques, i una audiència pública. Enguany, s'ha recollit l'experiència del procés participatiu de 2005 i les millores proposades pel Grup de Seguiment, introduint diferents novetats, entre les quals destaquen:

 • El Consell de Ciutat tindrà un paper protagonista, tot i que es manté l'audiència pública i s'introdueixen nous elements per promoure la participació.
 • L'avançament de l'inici del procés al mes de juny, incloent la presentació del document de prioritats, que permetrà més temps per al debat.
 • S'implica en el procés els consells territorials, vinculats als Plans Integrals, i els consells dels Organismes Autònoms Municipals, que també participaran del debat.
 • Per tal de facilitar informació útil als membres del Consell de Ciutat i de la resta de consells que participaran en el procés s'ha previst la celebració de dues sessions formatives sobre què és el pressupost municipal i quin és el procés formal d'aprovació.
 • Es recolliran les aportacions dels ciutadans mitjançant un sistema de bústies instal·lades a les oficines d'atenció ciutadana, centres cívics i altres equipaments municipals. Les propostes recollides seran valorades pel Consell de Ciutat al setembre. Les bústies complementaran les eines d'informació i participació disponibles: Consensus, i web municipal, telèfon d'informació 010 i oficines d'atenció ciutadana, a través de les quals els ciutadans també podran fer arribar les seves aportacions.

Les fases del procés

 • Inici del procés
 • . Primera reunió del Consell de Ciutat, avui 28 de juny, per presentar el procés participatiu, lliurar el document de prioritats i fer l'avaluació de l'any anterior.
 • Debat i recollida de propostes
 • . Es duran a terme les següents accions:

- Debat als consells territorials del Plans Integrals i als consells dels organismes autònoms (de juny a setembre).

- Recollida de propostes ciutadanes mitjançant les bústies instal·lades a la ciutat ( de l'1 de juliol fins a mitjan de setembre).

- Sessions de formació sobre el pressupost municipal (12 i 13 de juliol).

 • Segona reunió del Consell de Ciutat
 • . Prevista per al 20 de setembre, a la reunió s'establirà l'ordre de prioritat de les propostes recollides, tant pel que fa els informes dels diferents consells com les aportacions ciutadanes mitjançant les bústies. El document resultant es farà arribar al govern municipal.
 • Audiència pública
 • . Per presentar l'avantprojecte del PAM i el pressupost 2006 a tota la ciutadania. Després de l'audiència, el govern municipal tancarà el PAM i pressupost per portar-ho a l'aprovació del Ple.
 • Aprovació inicial
 • del PAM i el pressupost en Ple extraordinari.
 • Període d'al·legacions
 • , on entitats i ciutadans poden fer arribar aportacions a la proposta inicial aprovada pel Ple, dins el termini legal.
 • Aprovació definitiva
 • per part del Ple del PAM i pressupost 2006.

Marc pressupostari

El marc pressupostari del 2006 preveu uns ingressos de 95,4 milions d'euros i unes despeses de 80,5 milions d'euros. Les previsions pel que fa el capítol d'inversions arriben als 14,9 milions d'euros, el que suposaria un 7,7% més que al 2005.

Aquest marc pressupostari és només una previsió quan encara queden 6 mesos per tancar el present exercici, però és el referent amb el qual es començaran a treballar els PAM i pressupostos de 2006.

Document de prioritats

Pel que fa a les prioritats del govern per al 2006, aquestes es basen en 4 eixos:

 • La participació ciutadana i la gestió transparent
 • : recull, entre altres, la consolidació del Consell de Ciutat i els consells territorials del Plans Integrals; l'elaboració d'un nou reglament de participació ciutadana; la promoció d'un model d'atenció ciutadana integral i de qualitat; l'avanç cap a l'administració electrònica; la gestió de qualitat en els serveis municipals i el desenvolupament del Pla de comunicació.
 • La sostenibilitat
 • : recull, en línies generals, l'impuls a diferents accions de rehabilitació, manteniment i millora dels barris; la continuació del Pla municipal d'habitatge, fomentant la construcció d'habitatges de protecció pública i desplegant l'Oficina d'Habitatge amb la Generalitat de Catalunya; l'impuls a les actuacions de renovació de la façana marítima de ponent; la promoció de l'ús de fonts alternatives d'energia; la continuació d'actuacions de preservació del medi natural; l'impuls a un nou contracte de recollida de residus i neteja viària; la continuació de la política de construcció d'aparcaments en el subsòl de l'espai públic, la potenciació del transport col·lectiu i l'ampliació del carril bici; actuacions per garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit; el manteniment de la seguretat a la ciutat i el foment del civisme.
 • La cohesió social
 • : recull, en línies generals, l'impuls a la planificació dels serveis des de la dimensió territorial; la continuació al suport de les persones amb risc d'exclusió social; l'increment de les places d'escoles bressol; la millora i increment de places també a l'àmbit d'educació infantil i primària; la participació, juntament amb la Generalitat de Catalunya, en l'elaboració del Pla Sanitari del Maresme, la construcció del nou CAP de La Llàntia-Via Europa, l'ampliació del Cap de Cirera-Molins i la reforma del de Ronda Prim; la consolidació de l'oficina del Pla d'Equipaments Culturals, l'inici de la rehabilitació de Can Marfà, el plantejament amb l'entitat de la reforma del Foment Mataroní i la redacció de l'avantprojecte de l'Escorxador com a biblioteca; la posada en marxa de l'espai germans Arenas; l'impuls de nous equipaments esportius i la planificació d'accions de millora en d'altres ja existents; la millora i ampliació de serveis municipals adreçats a la dona; la promoció de propostes per a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i el desenvolupament del Pla Jove x Mataró.
 • El progrés econòmic i social: recull en línies generals, el desplegament de les accions que s'establiran al Pacte pel desenvolupament econòmic i social; la promoció de l'ocupació estable; la potenciació del turisme a Mataró, impulsant productes de promoció de ciutat, l'hostaleria i el comerç; el suport al comerç per potenciar-ne la qualitat i l'eficiència; la creació i desplegament del centre de Coneixement Urbà de Mataró per analitzar la realitat socieconòmica; la materialització dins del TecnoCampus del projecte urbanístic, el seu model de relació entre la universitat i les empreses, el seu finançament i la seva vinculació al model de desenvolupament econòmic i social de la ciutat, i l'ampliació de l'oferta de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró amb la podada en marxa del Graduat en Mitjans Audiovisuals.