Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pacte per a la Nova Ciutadania es reunirà per valorar l'estat del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania

Escoltar

El Pacte per a la Nova Ciutadania es reunirà per valorar l'estat del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una resolució presentada pel grup municipal del PP en favor de convocar el Pacte per a la Nova Ciutadania amb l'objectiu de valorar l'estat del Pla per a la Nova Ciutadania i revisar el seu contingut si fos necessari.

El text íntegre de la resolució és el següent:

"El Grup Municipal del PPC ha manifestat en diverses ocasions, fins i tot en aquest Ple Municipal, la necessitat de millorar i ampliar els recursos, humans i materials, per tal de facilitar la rebuda, acolliment i la integració dels nouvinguts, així com per millorar la prestació de serveis i la cohesió social. Sovint, aquesta tasca es torna molt complicada per diferències culturals força òbvies.

Una de les obligacions de l'Administració Pública és facilitar aquests processos de manera que la integració d'uns i l'acceptació d'altres es faci de la manera millor possible.

En aquests moments, la nostra ciutat compta amb un elevat número d'immigrants, el 14% de la població total, amb un increment espectacular els darrers cinc anys des de que es va signar per primera vegada el Pacte per a la Nova Ciutadania. Aquest increment és obvi que dibuixa un escenari diferent, amb repercussions diverses sobre la vida de la ciutat i dels ciutadans/nes inclosos els mateixos nouvinguts.

El Pla Municipal per a la Nova Ciutadania va néixer amb l'objectiu de fer més fàcil la integració dels nouvinguts i va ser redactat i aprovat sota el consens de totes les forces polítiques del consistori. Però passat més d'un any des de la seva posada en funcionament i tot i el bon resultat de les seves actuacions, aquest Grup Municipal considera que ja és temps de plantejar-se i analitzar en quina situació estem. Almenys de que hi hagi una valoració política de les forces (totes les de l'Ajuntament), que varen signar el Pla. I és possible que sigui necessari també ampliar el seu àmbit d'actuació per així cobrir d'una manera més detallada aspectes importants derivats de la actual situació del fet de la immigració. *Cal tenir en compte, que fa uns mesos va tenir lloc un procés de regularització extraordinari que ha incrementat considerablement el número de nouvinguts a la nostra ciutat i que fa preveure una nova afluència per el reagrupament familiar. I creiem que aquest és un fet prou important com per valorar-lo en aquest marc*.

D'altra banda, també és necessari fer una valoració de les actuacions posades en marxa des de l'aprovació del Pla en alguns àmbits, per analitzar-les i treure conclusions que ens ajudin a millorar-les si és que és necessari.

A aquest Grup Municipal el preocupa la situació que es podria derivar si en aquest moment no afrontem aquest nou escenari que tenim, i no portem a terme les accions necessàries. I estem especialment preocupats per totes aquelles actuacions dirigides a la integració laboral de la dona, l'educació dels adolescents, i pel correcte funcionament del procés d'acollida i recepció. Creiem també que alguna mena d'iniciativa hem de tenir des de l'Ajuntament per compensar el sentiment negatiu d'una part de la població respecte al fet immigratori.

Per això, aquest Grup Municipal presenta la següent PROPOSTA D'ACORD:

1.- El Govern Municipal procedirà en breu termini a reunir a la representació dels partits polítics que varen signar el Pacte per a la Nova Ciutadania per fer un balanç polític del Pla, així com per revisar el seu contingut si fos necessari per els objectius previstos".

 

*L'alcalde, Joan Antoni Baron, va fer constar en l'acta del Ple el seu desacord amb el paràgraf de la part expositiva de la resolució que figura subratllat i comprès entre asteriscs, donat que del balanç fet pel procés de regularització extraordinari d'immigrants no es pot desprendre un augment del número de persones nouvingudes a la ciutat.