Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El parc de Cerdanyola i la plaça d'Occitània tindran aparcaments al seu subsòl

Escoltar

El parc de Cerdanyola i la plaça d'Occitània tindran aparcaments al seu subsòl

El Ple de l'Ajuntament celebrat el passat 7 de juliol va aprovar inicialment el projecte bàsic d'aparcament al parc de Cerdanyola i el projecte bàsic d'aparcament subterrani a la plaça d'Occitània de Mataró. Aquests dos aparcaments proporcionaran 438 places d'estacionament per a residents i contribuiran a la millora de la mobilitat a la ciutat.

Els dos projectes aprovats contemplen la construcció, explotació i conservació dels aparcaments públics subterranis en el subsòl dels terrenys de domini públic situats a les dues zones verdes, així com la reurbanització de la superfície.

L'empresa municipal GINTRA actuarà com a gestora del servei públic d'aparcament davant el futur adjudicatari, tant pel que fa a la inspecció i control de les obres, com pel que fa a la prestació del servei d'aparcament.

Concurs públic per a la construcció i explotació

El concurs públic, per procediment obert, de la construcció i explotació d'ambdós aparcaments es va convocar el passat 19 de juliol, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP). Per a la presentació de les diferents ofertes, la convocatòria donava un termini de 20 dies hàbils. Està previst que les obres comencin a finals d'any, un cop el ple municipal aprovi l'adjudicació a la constructora corresponent.

El termini de cadascuna de les concessions serà com a màxim de 50 anys, o el que proposi l'adjudicatari, si fos menor. L'adjudicació de les dues concessions queden subjectes a l'aprovació definitiva dels respectius projectes bàsics.

438 places d'aparcament

Els aparcaments s'hauran de destinar únicament a l'estacionament de vehicles, motocicletes, ciclomotors i bicicletes, segons les característiques de les places, i aniran destinats principalment als residents de la corresponent zona.

L'aparcament del parc de Cerdanyola tindrà una superfície total de 6.448,91 m2, distribuïda en 3 plantes més els accessos i serveis. Tindrà 262 places, de les quals, cinc seran reservades per a discapacitats. L'obra ha estat pressupostada en 4.166.047,20 euros.

L'aparcament de la plaça d'Occitània, al seu torn, tindrà una superfície total de 2.718,96 m2, repartida en 2 plantes que, a més a més, estan distribuïdes en 4 semiplantes. Tindrà 176 places, 4 destinades als discapacitats. El pressupost de l'aparcament és de 2.733.908,37 euros.

Millora de la mobilitat

GINTRA gestiona el servei públic relatiu a la mobilitat urbana i, a tal efecte, dedica els seus esforços en tres àmbits d'actuació fonamentals per tal de retornar al carrer la seva condició d'espai públic.

En primer terme, promou, construeix, edifica i condiciona espais per destinar-los a l'estacionament de tota mena de vehicles i en realitza la seva explotació directa i indirecta, com és el cas d'aquests dos nous projectes d'aparcament. Fins l'actualitat, ha gestionat un total de 2.756 places d'aparcament.

En segon lloc, gestiona les zones d'estacionament en superfície sotmès a control horari. Per últim, porta a terme la gestió del servei de recolzament logístic de la circulació.