Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El web municipal adoptarà el domini '.cat'

Escoltar

El web municipal adoptarà el domini '.cat'

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una resolució perquè els llocs web de l'Ajuntament, els organismes autònoms i les empreses municipals adoptin el domini ".cat". La proposta havia estat presentada pel grup municipal de CiU.

El text de la resolució és el següent:

"La consecució d'un domini propi de primer nivell d'Internet (TLD) ha estat des de fa anys una aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En la mesura que Internet influeix cada cop més en l'activitat econòmica, social i cultural de tots els col·lectius humans, es fa evident la necessitat que la nostra llengua i la comunitat humana que l'empra tinguin una presència pròpia a la xarxa. I que aquesta presència sigui fàcilment identificable.

L'Associació PuntCAT formada per entitats que volen ser una associació representativa de la societat civil catalana, perquè la llengua i la cultura catalanes són una comunitat que vol ser identificada a internet amb domini propi, va presentar el 16 de març de 2004 a la ICANN (Internet Corportion For Assigned Names and Numbers) la candidatura per obtenir el domini ".CAT".

L'aprovació del domini ".cat" per part de la ICANN és una notícia d'una extraordinària importància, ja que per primer cop la comunitat cultural catalana podrà disposar d'un domini propi a Internet.

Amb aquesta aprovació, doncs, s'ha donat resposta a la voluntat expressada per la societat catalana mitjançant l'Associació Puntcat, entitat impulsora del reconeixement internacional de la realitat catalana.

Sota el domini ".cat" s'hi podran registrar dominis d'aquelles entitats, empreses i persones que s'expressin en llengua catalana i/o es dediquin al foment de la cultura catalana.

Per això, atès que la ICANN va autoritzar el passat divendres 16 de setembre la creació del domini ".cat" per a la comunitat cultural i lingüística catalana a la xarxa.

Atès que el nou domini ".cat" pot ser utilitzat per qualsevol institució, empresa, o particular que formi part de la comunitat cultural catalana.

Atès que el Plenari de l'ajuntament de Mataró va manifestar, en la Sessió celebrada el 15 d'abril de 2004, el seu recolzament unànime a la Campanya per un domini .CAT per a la comunitat lingüística i cultural catalana, adherint-se a l'associació PuntCAT.

Entenent que la substitució no es podrà realitzar de forma immediata, sinó que necessitarà passar els tràmits preceptius per a la incorporació d'aquest nou domini.

En relació als antecedents exposats, el grup municipal de CONVERGÈNCIA i UNIÓ proposa al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.

Tan bon punt sigui possible, l'Ajuntament de Mataró en el seu conjunt (empreses municipals, fundacions i patronats) adopti el domini ".cat" als llocs web municipals, esdevenint aquest el domini de referència en la presència del consistori a la xarxa.

Segon.

Donar trasllat d'aquest acord a les associacions municipalistes de Catalunya, amb el prec de que n'informin als ajuntaments que en són socis, i a la Fundació PuntCAT."