Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament adjudica de nou les obres de la Nau Gaudí

Escoltar

L'Ajuntament adjudica de nou les obres de la Nau Gaudí

La Junta de Govern va aprovar el passat dilluns, 3 d'octubre, adjudicar a l'empresa Secla SA l'acabament de la rehabilitació de la nau de la cooperativa La Obrera Mataronense, més coneguda com a Nau Gaudí. L'objectiu del projecte és acabar les obres iniciades al maig de 2002, que van quedar aturades per l'abandonament de l'empresa adjudicatària dels treballs.

Estat actual de la rehabilitació

L'anterior empresa adjudicatària, SCIO SL, va executar una quarta part de les obres previstes d'acord al projecte executiu redactat al 2001, treballs que ara continuarà la nova adjudicatària.

En concret, SCIO SL va executar la part corresponent a l'estructura de la planta soterrani, els murs de contenció del carrer de la Cooperativa, els fonaments i murs de formigó de la nau, les bases de formigó on es recolzen els pòrtics de fusta i els corresponents didals metàl·lics, i quatre d'aquests pòrtics que formen l'estructura de la coberta.

L'import d'adjudicació del projecte a SCIO SL al 2002 va ser de 1.426.660,38 euros. Com a resultat dels treballs efectuats, l'empresa va cobrar 385.517,83 euros.

Un cop l'Ajuntament té coneixement, en data 10 de gener de 2005, del tancament de la constructora, es van iniciar els tràmits de rescissió del contracte administratiu. L'Ajuntament va fer una reclamació de danys i perjudicis per incompliment del contracte per un import de 174.819,64 euros. D'aquests, 57.066,42 euros s'han recuperat amb la incautació de la fiança dipositada per l'empresa en el moment de la signatura del contracte, corresponents al 4% del valor d'adjudicació. La resta es reclamen per procediment administratiu de constrenyiment.

Les obres pendents del projecte original han estat adjudicades a Secla SA per un import d'1.302.522,74 euros, i tenen un termini d'execució d'11 mesos. Està previst que les obres comencin al novembre.