Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament analitzarà la viabilitat d'assumir tràmits delegables de les Prefectures de Trànsit

Escoltar

L'Ajuntament analitzarà la viabilitat d'assumir tràmits delegables de les Prefectures de Trànsit

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una resolució presentada pel govern municipal per realitzar un estudi sobre la viabilitat d'assumir des de l'Ajuntament tràmits delegables de les Prefectures de Trànsit. El text es va presentar com alternativa a la proposta que havia presentat inicialment el grup municipal del PP sobre la construcció d'una Prefectura Local de Trànsit i que va retirar en el Ple.

"Analitzant la moció presentada pel Grup Popular, el govern municipal considera:

Instal·lar una delegació de la Prefectura provincial de trànsit és una decisió que pertoca prendre a l'ens gestor d'aquest organisme, i que es pren en base a criteris de viabilitat de la inversió segons el nombre de ciutadans que poden resultar afavorits.

A data d'avui, no ens ha estat comunicada la voluntat d'instal·lar aquesta prefectura a la nostra ciutat, per tant seria l'Ajuntament qui hauria d'incidir en aquesta petició, fet que podria comportar un increment del cost per l'administració municipal per haver d'assumir els costos de cessió i organització de l'espai; tanmateix, és voluntat del govern municipal facilitar les gestions que els nostres ciutadans poden fer a la nostra ciutat.

Per aquest motiu, ja l'any 1999 l'Ajuntament va actuar com a intermediari entre els ciutadans de la nostra ciutat i la Direcció General de Trànsit per facilitar les gestions de rematriculació dels més de 7.000 velomotors que hi havia a la nostra ciutat.

Aquest tràmit realitzat l'any 1999 va comportar, per una banda, una millora important per als nostres ciutadans, tant d'estalvi de temps com de costos; però alhora va repercutir en un major cost per a l'administració.

Malgrat això, aquesta via iniciada s'ha anat consolidant a través del temps en temes com els tràmits per la llei d'estrangeria, les oficines mixtes de rehabilitació, o com els convenis del punt d'informació cadastral, entre d'altres.

Però és ben evident que qualsevol decisió d'increment de serveis per part del nostre Ajuntament ha d'anar acompanyada d'un estudi que posi de manifest tant el nombre de ciutadans als que va adreçat, i que en poden resultar beneficiats, com de la possibilitat d'assumir aquest cost pel nostre Ajuntament, en relació a la resta de serveis prestats.

És per això que farem un estudi de viabilitat dels serveis que actualment es donen des de les Prefectures de Trànsit, de quins són els tràmits que comporten per als nostres ciutadans, i de quins d'ells són delegables a l'Ajuntament; analitzant tant les càrregues de feina que suposaria assumir-los, i quins beneficis poden representar per a la nostra ciutat.

PROPOSEM:

Primer: Iniciar un estudi per analitzar la possibilitat d'assumir els tràmits delegables a través de convenis de finestreta única, valorant els recursos necessaris i els procediments a implantar.

Segon: Iniciar converses amb la Prefectura Provincial de Trànsit per analitzar tant la possibilitat d'oferir serveis telemàtics als nostres ciutadans a través del nostre web, com de la seva voluntat d'expansió d'oficines."