Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament estalvia durant l'estiu un 38% de l'aigua destinada al reg amb les mesures aplicades per la sequera

Escoltar

L'Ajuntament estalvia durant l'estiu un 38% de l'aigua destinada al reg amb les mesures aplicades per la sequera

Mataró va començar a aplicar el passat mes de juny diferents mesures d'estalvi dels recursos hídrics amb motiu de la reducció de les reserves d'aigua en els embassaments catalans provocada per la sequera.

Com a mesura més significativa s'ha reduït al mínim indispensable el reg de parcs i jardins, i aquest s'efectua només en horari nocturn. Amb l'aplicació d'aquesta mesura, en els 42 punts de control de reg amb més consum s'ha registrat aquest estiu una disminució del 38% respecte al 2004. Això suposa un estalvi de 460.000 litres d'aigua al dia.

Campanya per a l'estalvi domèstic d'aigua

L'Ajuntament, l'empresa pública Aigües de Mataró SA (AMSA) i l'entitat Ecologistes en Acció de Catalunya també van posar en marxa a finals de febrer la campanya "Mataró Estalvia Aigua", amb l'objectiu de fomentar l'estalvi d'aigua i difondre la Nova cultura de l'aigua. La campanya s'ha desenvolupat en 3 fases:

  • 1a fase: Instal·lació a domicili de mecanismes estalviadors d'aigua per a les aixetes, les dutxes i cisternes del WC a 155 habitatges on s'ha registrat un consum superior a la mitjana de Mataró. Aquests domicilis participen en una prova pilot per fer un seguiment de l'evolució del consum i l'estalvi aconseguit. Es preveu que l'estalvi d'aigua aconseguit en aquests habitatges se situï entre el 6% i el 10%.
  • 2a fase: Lliurament de mecanismes d'estalvi d'aigua per a 1.438 habitatges a les persones que van anar a recollir-los a l'oficina de la campanya, que es va instal·lar a la seu d'AMSA. En total, en aquesta fase es van distribuir 3.307 dispositius per a les aixetes, 1.571 dispositius per a les dutxes i 98 per a les cisternes del WC.
  • 3a fase: Promoció de la venda dels mecanismes estalviadors d'aigua, amb l'adhesió a la campanya de 20 ferreteries i establiments especialitzats en el sector a Mataró, que s'han compromès a tenir, oferir i orientar els clients en la compra d'aquests dispositius.

A banda d'aquestes accions, la campanya ha inclòs 17 sessions informatives a les escoles i l'exposició "Mataró Estalvia Aigua", que es va poder visitar als centres cívics entre abril i juny. També s'han lliurat 1.000 guies pràctiques per a l'estalvi domèstic d'aigua i AMSA ha informat els usuaris sobre la campanya mitjançant l'enviament, junt amb la factura, de díptics explicatius.

Evolució del consum

Tot i l'augment de superfície urbanitzada i l'increment de població registrat, amb prop de 20.000 habitants més, el consum d'aigua de Mataró al 2004 (9 Hm3) va ser equivalent al de l'any 1980.

Aquest fet es deu, principalment, a les millores en la gestió del subministrament introduïdes en els darrers anys. L'empresa pública Aigües de Mataró SA (AMSA) ha millorat el rendiment de la xarxa, és a dir la relació entre l'aigua que realment es consumeix i la que es factura, d'un 75% al 1980 fins un 92% al 2004. A Catalunya, el rendiment mig és del 76%.

D'altra banda, la col·laboració ciutadana i les campanyes de sensibilització realitzades han contribuït a que durant els primers 8 mesos de l'any, de gener a agost, el consum d'aigua a Mataró hagi disminuït un 7,4% respecte el mateix període de 2004. Això representa que, malgrat l'augment de població registrat (2.158 habitants més de gener de 2004 a gener de 2005), hi ha hagut un estalvi de 433 milions de litres d'aigua.

Previsió de les afectacions de la sequera a Mataró

La Generalitat de Catalunya està preparant un decret d'adopció de mesures per fer front a la situació de sequera, mitjançant la regulació dels recursos hídrics disponibles. Segons les previsions, el decret establirà criteris de dotació dels cabals màxims que es distribuiran als municipis en funció del número de litres per habitant i dia (l/h/d).

Els límits seran més restrictius a mida que disminueixin els volums embassats. Els municipis que superin els cabals màxims tindran com a conseqüència l'aplicació de mesures restrictives i se suprimirà el subministrament.

Si es mantenen les condicions meteorològiques actuals, es preveu limitar als municipis les dotacions màximes fins els valors següents:

- octubre 2005: 230 l/h/d,

- desembre 2005: 210 l/h/d

- febrer 2006: 180 l/h/d

- abril 2006: 160 l/h/d

L'abastament de Mataró pertany al sistema del Ter-Llobregat. D'aquesta manera, tot i que la ciutat rep l'aigua del riu Ter, també està afectada per la situació dels volums embassats a la conca del Llobregat.

Tenint en compte els últims 12 mesos, la mitjana de consum a Mataró és de 194 l/h/d, molt inferior al de la mitjana dels usuaris del sistema Ter-Llobregat (280 l/h/d). En aquests moments, i tenint en compte l'evolució dels darrers mesos, es preveu que la mitjana de consum per habitant i dia a Mataró al febrer de 2006 se situarà al voltant dels 187 l/h/d. Per tal d'evitar restriccions a la ciutat a partir de febrer, l'objectiu ara és rebaixar el consum global en 10 l/h/d.