Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament farà els estudis necessaris per promoure corredors biològics entre el litoral i el parc natural Montnegre-Corredor

Escoltar

L'Ajuntament farà els estudis necessaris per promoure corredors biològics entre el litoral i el parc natural Montnegre-Corredor

El Ple va aprovar ahir dur a terme els estudis necessaris per promoure la instauració i protecció del sistema de corredors biològics i rutes paisatgístiques en el territori comprès entre el litoral, Cinc Sènies, passant per la zona de sòl forestal existent al nord del municipi fins a connectar amb el Parc natural Montnegre-Corredor. Aquesta acció s'incorporarà al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de 2006. La proposta l'havien presentat els grups municipals de PSC, CiU, ICV-EUiA i ERC.

El text de la resolució és el següent:

"El grup municipal de Convergència i Unió presentà el passat mes de juliol una proposta de resolució que tractava la necessitat d'instaurar un sistema de delimitació i protecció dels corredors biològics a l'àmbit que va des del litoral, les Cinc Sènies, resta de la zona del municipi afectada pel Pla Director Costaner fins la seva connexió a la zona de sòl forestal de la banda nord, fins enllaçar amb l'àmbit del Parc Forestal Montnegre-Corredor, tot aprofitant la protecció medi-ambiental que ofereix el Pla Director Costaner.

Aquesta proposta de resolució quedà sobre la taula a fi i efecte de que fos valorada per la comissió tècnica corresponent del Pla Director Costaner, la qual introduiria les modificacions que la fessin possible.

Per altra banda, per part de la regidoria d'Urbanisme s'han encarregat estudis geogràfics que permetin recuperar viaranys per tot l'àmbit esmentat a fi d'establir uns recorreguts d'interès paisatgístic i cultural per a promoure el coneixement de les espècies animals i botàniques pròpies de la zona, fomentant un sostenible contacte amb la natura, i que alhora puguin ésser compatibles amb els corredors biològics naturals com rieres, torrents, camins, etc...

Entenent que aquesta idea de fer compatible el coneixement de la Natura i el respecte i protecció d'aquells elements naturals que fan possible el normal desenvolupament de les espècies animals i botàniques, comportaria un valor molt important per a la ciutat de Mataró, en una zona que, ara per ara, té una connexió directa des del litoral fins la serralada del Corredor i el Montnegre, els sotasignats proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

1.- Realitzar els estudis científics i tècnics necessaris a fi de promoure la protecció i instauració de corredors biològics i la creació d'un mapa de rutes d'interès cultural i paisatgístic per tot el territori comprensiu entre el litoral, Cinc Sènies, passant per la zona de sòl forestal existent a banda nord del municipi fins a connectar amb el Parc natural Montnegre-Corredor, i amb la finalitat d'establir les actuacions concretes que s'hauran de dur a terme per a fer possible aquest projecte.

2.- Incorporar aquesta acció en el PAM del 2006, en el moment de la seva aprovació definitiva."