Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde visita la nova rotonda del polígon de Mata-Rocafonda

Escoltar

L'alcalde visita la nova rotonda del polígon de Mata-Rocafonda

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha visitat avui la nova rotonda que l'Ajuntament ha construït al polígon de Mata-Rocafonda. El giratori està ubicat a la cruïlla del carrer de l'Energia, el carrer del Vapor de Can Gordils i el carrer del Gènere de Punt. L'objectiu de l'actuació ha estat millorar la distribució del trànsit interior del polígon i incrementar-ne la seguretat vial.

Les obres han comprés: el tall del ferm existent; el fresatge dels entroncaments; les cates; la demolició de les voreres de formigó, dels parterres i de les calçades, i dels embornals i els punts de llum que s'hagin de canviar; l'excavació de la capa de l'aglomerat de la calçada; i el repàs, anivellació i compactació de la base existent de les calçades i voreres.

Els treballs van començar a finals de juny i els ha executat l'empresa Incunart, SA. Les obres han tingut un cost de 83.484,95 euros.

La nova rotonda, que s'ha urbanitzat amb aglomerat asfàltic en calent amb granulat granític, té un únic carril, de 4 metres d'ample, i un voral interior d'1 metre, i se li ha donat un pendent del 2% cap a l'interior. L'interior de la rotonda té una capa de 15 cm de sauló.

Els entroncaments amb els carrers tenen una amplada variable, amb un mínim de 3,50 metres. Les voreres tenen una amplada variable entre 2 i 8 metres.

Pel que fa a l'enllumenat públic, s'han retirat 3 dels punts de llum existents, i s'han col·locat 5 de nous, 4 a la rotonda i 1 al vial. Els nous punts de llum tenen les mateixes característiques que els que ja estan instal·lats a la zona: són de vapor de sodi, tenen una potència de 150 W, i estan situats en columnes de 10 m d'alçada separades entre elles per 25 m.

S'hi ha instal·lat els hidrants necessaris per complir la normativa vigent de prevenció d'incendis. A més, els elements del projecte han estat dissenyats complint la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.