Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcohol es manté com la droga que genera més atencions al Servei d'Urgències de l'Hospital de Mataró

Escoltar

L'alcohol es manté com la droga que genera més atencions al Servei d'Urgències de l'Hospital de Mataró

El regidor de Benestar Social i Nova Ciutadania, Oriol Batista, presenta aquesta tarda el 4rt Informe anual de l'Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues, creat pel Pla Municipal de Drogodependències de l'Ajuntament de Mataró. Durant la presentació, que estarà presidida per l'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, l'adjunt del Síndic de Greuges de Catalunya per a la defensa dels drets dels infants, Jaume Funes durà a terme una xerrada sobre "Drogues i comunitat: de l'alarma a la preocupació raonable per les persones".

L'objectiu de l'Observatori és disposar d'un instrument de coneixement útil per identificar i donar respostes als problemes i necessitats dels consumidors de drogues com a individus i col·lectiu. L'Observatori consisteix en un sistema d'informació estable que recull i elabora referències que permeten establir un diagnòstic sobre la incidència del consum de drogues en la població.

El fet que l'Observatori sigui d'àmbit local ofereix la possibilitat d'acotar els paràmetres de la incidència del consum i de plantejar actuacions més directes i en contacte amb la població.

L'informe és el resultat de la col·laboració de diferents serveis de la ciutat:

  • Centres d'Atenció Primària, tant de l'Institut Català de la Salut com del Consorci Sanitari del Maresme
  • Farmàcies
  • Mossos d'Esquadra
  • Policia Local
  • Policia Nacional
  • Servei d'Urgències de l'Hospital
  • Serveis Socials de l'Ajuntament de Mataró, i
  • Centre d'Atenció a les Drogodependències del CSM.

Enguany, l'elaboració i anàlisi de les dades l'ha dut a terme el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. A més, el 4rt Informe sobre Drogues inclou noves campanyes preventives que s'han començat a desenvolupar en els darrers mesos, com ara la campanya de Detecció de problemes de consum de drogues en els centres d'ensenyament secundari i el Programa "Màquina" d'accés a preservatius.

Indicadors

L'Estudi recull dades de 5 tipus d'indicadors: sociològics i de patrons de consum; d'activitat preventiva; sociosanitaris; de tractament; d'incidència del VIH; i policíacs i de control de l'oferta.

Els indicadors sociològics i de patrons de consum es basen en les dades facilitades per l'Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies; per l'enquesta del Plan Nacional sobre Drogas, que es realitza a nivell estatal; i per la submostra de Catalunya d'aquesta enquesta, que facilita l'Organ Tècnic de Drogodependències de la Generalitat.

Aquestes enquestes indiquen, en primer lloc, un augment en el consum d'alcohol, tabac i cànnabis; en segon, un increment en el consum habitual d'alcohol i cànnabis entre els joves de 14 a 18 anys; i en darrer terme, en l'ambient d'oci nocturn i de cap de setmana, destaca que és habitual el consum d'alcohol i tabac i que el consum de cànnabis i cocaïna augmenta, mentre que el de la resta de substàncies s'estanca.

Les campanyes preventives que s'han comptabilitzat en l'Informe són "dRogues! Què?", "Summer Campaign", la ja esmentada "Detecció de problemes de consum de drogues en els centres d'ensenyament secundari", el Programa d'Intercanvi de Xeringues (PIX), el repartiment de material informatiu, i els diferents programes d'accés i distribució de preservatius. Dins dels indicadors d'activitat preventiva, també es comptabilitzen les persones que s'adrecen als serveis d'informació del Pla Municipal de Drogodependències i el Centre d'Atenció a les Drogodependències, i les diferents sessions per a pares, alumnes i altres col·lectius que organitzen aquests dos organismes en col·laboració amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

Els indicadors sociosanitaris es refereixen als casos d'intoxicació, d'abstinència, de dispensació de psicofàrmacs i de consum que es detecten als Centres d'Atenció Primària i als Serveis Socials.

Els indicadors de tractament recullen el nombre de tractaments per drogodependència que s'inicien, l'activitat assistencial i les derivacions a centres especialitzats, així com el Programa de Manteniment amb Metadona.

Els indicadors d'incidència del VIH assenyalen l'evolució de l'incidència del VIH, d'una banda, i les vies de contagi d'aquest virus, de l'altra.

Els indicadors policíacs, per la seva banda, recullen les actuacions que han dut a terme la Policia Local i els mossos d'Esquadra, tant d'auxili, com de control d'alcoholèmia, com de control de l'oferta de drogues.

Programa "dRogues! Què?"

Es manté en 9 el nombre de centres educatius que apliquen el programa "dRogues! Què?", dirigit als alumnes d'ESO, després de la disminució (del 68,4 al 47,4% dels centres) que va patir l'any passat. Aquesta disminució va ser provocada pels canvis curriculars que es van produir amb la reducció del nombre de crèdits variables a l'ESO. En total, 2.820 alumnes han paricipat enguany en aquest programa.

L'alcohol continua sent la droga que més demandes causa a Urgències

La intoxicació etílica torna a superar els 400 casos el 2004 i continua sent la principal causa d'atenció per consum de drogues del Servei d'Urgències de l'Hospital de Mataró. Tot i això, la seva importància percentual ha disminuït i ara representen un 77,65% d'aquestes atencions.

En gairebé el 60% dels controls d'alcoholèmia que van realitzar els cossos policials en cas de sanció o accident, els conductors varen donar positiu.

Pel que fa al consum en menors d'edat, el mes de novembre de 2003 es va iniciar un nou sistema de registre per recollir informació sobre aquest col·lectiu. El total, durant l'any 2004 es van detectar 97 casos referents a 77 incidències, el 75% de les quals van ser indicades des dels Mossos d'Esquadra i el Servei de Policia Local. D'aquests 97 casos, 95 van ser ocasionats pel cànnabis i els 2 restants per altres substàncies. 90 dels casos estaven protagonitzats per nois.

En l'apartat de control de l'oferta, cal dir que les quantitats intervingudes de derivats del cànnabis i de cocaïna s'han reduït respecte al 2003. En canvi, han augmentat els decomisos d'speed i d'èxtasi.

En tants per cent, a Mataró s'inicien més tractaments que a Catalunya per qualsevol tipus de droga principal, excepte de l'heroïna. A Mataró, l'heroïna i el cànnabis pràcticament han igualat el seu pes sobre els inicis de tractament, però mentre el segon, junt amb la cocaïna, segueix una tendència ascendent, els casos d'heroïna redueixen la seva presència, tot i haver repuntat el 2004.

Pel que fa al Programa de Manteniment amb Metadona, es manté la tendència dels darrers anys, caracteritzada per la reducció del nombre d'usuaris i el nombre d'usuaris nous.

Augmenta la dispensació de psicofàrmacs

La dispensació de tots els psicofàrmacs als quals l'OMCD fa seguiment ha augmentat respecte de l'any passat. Els increments més elevats són del dextropropoxifè, clorazepat dipotàsic, naltrexona i clometiazol. Tenint en compte la Dosi per Habitant Diària (DHD, el paràmetre que expressa la quantitat mitjana diària de mil·ligrams d'un principi actiu per cada 1.000 habitants), el consum de clometiazol a Mataró és superior a la mitjana de Catalunya, i el de flunitrazepam i clorazepat dipotàsic és inferior.

També es constata un increment de la dispensació de psicofàrmacs pel tractament de l'addicció al tabac.

Es trenca la tendència descendent del contagi del VIH

Aquest any s'ha trencat la tendència de descens del casos nous enregistrats de contagi amb VIH. Els 41 casos nous del 2004 suposen un increment del 46,43% respecte els del 2003. La principal via de contagi són les relacions entre heterosexuals, que representen el 46,34% del total de les noves infeccions.

L'ús de les drogues per via parenteral ha passat en deu anys de representar el 60% dels nous casos de contagi al 17,07%. Aquest fet coincideix amb les dades registrades pel Programa d'Intercanvi de Xeringues, que funciona des de fa deu anys i que l'any passat va mantenir la tendència descendent. Al 2004 es van distribuir gairebé 4.000 unitats menys respecte dels kits facilitats l'any anterior. El percentatge de retorns de xeringues també ha experimentat un descens.