Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'augment de l'atur registrat a Mataró es frena en el primer trimestre de 2005

Escoltar

L'augment de l'atur registrat a Mataró es frena en el primer trimestre de 2005

Els primers tres mesos de 2005 finalitzen amb 4.792 persones desocupades registrades a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC) de Mataró, que inclou dades dels municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. Així ho recull el butlletí número 37 de l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró que edita el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament.

Amb aquest nombre de desocupats, les llistes s'han mantingut pràcticament iguals en els darrers tres mesos, en reduir-se en només 3 persones. Aquestes dades suposen la millor evolució d'un primer trimestre dels darrers cinc anys. Pel que fa a la comparació respecte el mateix mes de l'any anterior, l'atur registrat continua assenyalant un increment, situat en el 9,7% i amb un total de 424 persones més.

Amb 4.792 desocupats a la ciutat, i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'INE), la taxa d'atur registrada queda situada en el 7,8%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (6,4%) i a la de Catalunya (5,9%), i lleugerament inferior a la del conjunt d'Espanya (8,2%).

Les dones són les més perjudicades per l'augment de l'atur

El creixement de l'atur en el darrer any s'ha centrat un cop més en les dones, que han vist com s'incrementaven les seves llistes en un 12,3%. Els homes també han patit l'augment de la desocupació, però aquest ha estat la meitat del de les dones, un 6,4%.

El diferent ritme de creixement de l'atur entre homes i dones ha accentuat el diferencial d'aturats d'ambdós sexes. Així, el 42,5% dels desocupats registrats a l'OSOC de Mataró són homes (2.039 persones), mentre que les dones representen el 57,5% (2.753 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 5,7% mentre que en les dones és gairebé el doble, el 10,7%.

Per edats, el col·lectiu de desocupats i desocupades de més de 44 anys es referma com el més nombrós a la ciutat, amb 2.175 desocupats, xifra que representa el 45,4% de l'atur registrat de Mataró*. Cal recordar que en l'anterior Observatori es va produir el canvi en el tram d'edat amb més desocupats. En aquest canvi del col·lectiu més nombrós hi té a veure tan el progressiu envelliment de la població de Mataró, com les especials dificultats per trobar feina dels col·lectius de més edat. Així mateix, no s'ha d'oblidar els majors nivells de registre per part dels aturats de més edat, amb majors incentius via subsidis per desocupació derivats de la seva major experiència laboral.

Distribució per sectors econòmics

Durant el primer trimestre de 2005, el sector serveis és el que ha patit amb més intensitat l'augment de la desocupació a Mataró*, amb un creixement del 4,7% en els darrers tres mesos, fet que el confirma com el sector amb més desocupats a la ciutat, amb 2.213 desocupats €el 45,4%€. La indústria és el segon sector amb més desocupats, amb 1.937 persones que han tingut la seva darrera feina en aquest sector, el 40,4%. Filant més prim dins d'aquest dos grans sectors, trobem d'una banda que els desocupats de la indústria tèxtil i de la confecció representen el 32,7% de tots els aturats que hi ha a Mataró*, mentre que de la banda del sector serveis, el que es dedica a activitats complementàries per a les empreses (entre les que s'inclou la selecció i col·locació de personal) representa el 18,3% de l'atur registrat a la ciutat.

La construcció i els que busquen la primera feina, són col·lectius amb un menor pes dins l'estructura de l'atur a Mataró (junts representen el 12,9%), i en la seva variació interanual ambdós presenten un descens de l'atur registrat, un 0,5% en el primer i un 31% en el segon.

 

8 de cada 10 desocupats tenen un nivell d'estudis primaris o inferior

El grup de desocupats amb estudis primaris és el més nombrós a l'OSOC de Mataró, amb 3.973 persones €el 82,9% dels desocupats€, i ha registrat un increment de la desocupació en els darrers dotze mesos, d'un 10%. Als altres grups de desocupats per nivell d'instrucció són més minoritaris, i en el cas dels que tenen estudis secundaris en el darrer any han augmentat en un 12,9%, mentre que entre els universitaris s'han reduït d'un 3,9%.

 

Dades d'atur registrat més fiables a partir de l'entrada en funcionament del SISPE

El passat mes de maig va entrar en funcionament un nou sistema informàtic anomenat SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo), el qual proporciona una millora en la qualitat de les dades que es venien publicant fins ara. Aquest nou sistema pot provocar que en la reconstrucció de la sèrie es registri un augment sensible, al voltant de 2 punts percentuals per al cas de Mataró, en les taxes d'atur respecte el sistema actual.

En un estudi elaborat pels catedràtics Luis Toharia i Miguel Ángel Malo es conclou que el SISPE comptabilitza 453.150 aturats registrats més a tot l'Estat espanyol que el sistema informàtic que es venia utilitzant fins ara. Aquestes variacions són degudes principalment per tres causes:

1.- L'actualització i comprovació de les claus que s'utilitzaven per classificar els demandants d'ocupació.

2.- El creuament amb els fitxers de la Seguretat Social com a font exclusiva per classificar els individus, enfront a la informació aportada per aquests.

3.- La consideració dels demandants d'ocupació de nacionalitat estrangera com a desocupats registrats, sempre i quan no tinguin qualsevol altra causa d'exclusió.

S'ha de remarcar que les variacions de les dades que proporciona el SISPE no significa en cap cas un augment real de la desocupació. El SISPE permet recollir millor la informació que s'utilitza per l'elaboració de l'atur registrat, i per tant, té un qualitat estadística superior i més fiable. Aquestes millores seran disponibles en les properes edicions de l'Observatori del Mercat de Treball.

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació a Mataró. En el primer trimestre de 2005 el 53,4% dels contractes tenen una durada de menys de sis mesos, i d'aquests, el 42,3% tenen una durada inferior al mes. A l'altra banda, els contractes indefinits en el quart trimestre han representat l'15,9% de la contractació de Mataró.

Per quart trimestre consecutiu, la contractació femenina supera la masculina. Un 52,6% dels contractes han estat per a les dones i el 47,4% per als homes.

Per grups d'edat, el 32,8% dels contractats tenien entre 30 i 44 anys, si bé cal matisar que aquest grup d'edat abasta un període de 15 anys. Per contra els que tenen entre 20 i 24 anys, que abasten només 5 anys, concentren el 24,3% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, amb el 45,4% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només el 13,5% dels contractes comunicats a l'OSOC de Mataró.

En la distribució per sectors, tres de cada quatre contractes que s'han signat en el primer trimestre corresponen al sector serveis. A la indústria, li corresponen el 12,7% i a la construcció l'11,5%.