Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'estudi "Transició de l'escola al món laboral" destaca la importància de la formació per facilitar la inserció laboral

Escoltar

L'estudi "Transició de l'escola al món laboral" destaca la importància de la formació per facilitar la inserció laboral

L'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) i l'Institut Municipal d'Educació (IME) amb la col·laboració de la consultora D'Aleph han realitzat un estudi sobre la "Transició de l'escola al món laboral". El treball, que ha estudiat els joves que no han obtingut el certificat d'ESO a Mataró, destaca la importància de la formació com a mecanisme per a la inserció laboral d'aquest segment de la població.

L'objectiu de realitzar l'estudi ha estat la necessitat de recopilar informació actualitzada per tal d'obtenir un coneixement detallat i aprofundit del procés de transició escola-treball entre els joves que han patit fracàs escolar a la ciutat.

El treball s'ha fet a través de 151 entrevistes telefòniques (79 homes i 72 dones) a persones que han finalitzat l'ESO sense haver-ne obtingut el certificat i que provenien de l'IES Miquel Biada, de programes de Garantia Social i d'escoles taller. El 50% dels entrevistats van acabar l'institut durant el curs 2003-04 i la resta prové dels cursos 2002-03 i 2001-02.

La desmotivació: motiu principal del fracás escolar

Els joves entrevistats en un 72,1% diuen que els motius per no haver obtingut el certificat de l'ESO es relacionen amb la desmotivació; un 11,3% per les dificultats a l'hora d'estudiar; el 6,6% per problemes de caràcter personal i un 11,3% per problemes amb l'institut.

Pel que fa a l'orientació acadèmica i professional que els joves reben en el centre escolar, l'estudi demostra que es valora de forma positiva però que s'entreveu la necessitat d'implicar-hi en aquesta orientació les associacions de pares i mares (AMPAs) i l'Ajuntament com a font d'informació. És important que els joves quan deixin l'institut tinguin el suficient coneixement dels serveis que tenen al seu abast, tant si opten per la inserció laboral com si ho fan per la formació no reglada.

La inserció laboral dels joves

El treball destaca que només un 3,3% dels joves entrevistats no han iniciat cap activitat orientada a integrar-se en el món laboral una vegada finalitzada l'ESO. El 79,4% tendeixen a continuar formant-se bàsicament a través de programes de Formació Ocupacional i de Garantia Social i com a tercera opció hi ha les acadèmies privades.

Així, els que opten per la formació són aquells que no tenen cap tipus d'experiència laboral i que creuen que tindrien dificultats per trobar feina. La formació rebuda la consideren bona i de qualitat. L'estudi recomana mantenir aquesta qualitat en la formació de caràcter ocupacional i fer estudis periòdics per detectar necessitats formatives.

Els joves que s'adrecen directament al mercat de treball començant a treballar o buscant feina són un 17,2%. En aquest àmbit, l'estudi demostra que la inserció laboral en aquest col·lectiu és inestable i amb característiques evidents de precarietat. Així, un 25,5% de la mostra treballen o han treballat sense formalitzar la seva relació laboral i el seu salari tendeix a ser molt pròxim al salari mínim interprofessional i un 30% fins i tot es troba per sota d'aquest nivell.

A més, l'estudi també dóna a conèixer que el gènere i la nacionalitat són factors importants en la inserció laboral dels joves d'aquest col·lectiu; en aquest sentit les dades demostren que les noies i les persones de nacionalitat no espanyola tenen salaris més baixos i condicions laborals més precàries.

Serveis municipals d'ocupació

El treball mostra que aquest segment de la població utilitza poc els serveis públics d'intermediació en els processos de recerca de feina: només un 30% s'ha adreçat a aquests serveis municipals i dels que l'han utilitzat un 49,5% n'han usat els serveis de formació i un 38,5% n'ha rebut informació.

L'estudi conclou amb la xifra que el 16,6% de les persones entrevistades voldria tenir una altra oportunitat per acabar l'ESO.