Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró cataloga 20 arbres i 5 arbredes exemplars i aprova un pla d'actuació per garantir-ne el bon estat

Escoltar

Mataró cataloga 20 arbres i 5 arbredes exemplars i aprova un pla d'actuació per garantir-ne el bon estat

L'Ajuntament de Mataró ha catalogat 20 arbres i 5 arbredes exemplars del municipi que destaquen per la seva espècie, mida, edat o singularitat, i que estan considerats de gran valor patrimonial, cultural i històric. La Junta de Govern Local va aprovar la catalogació el 18 d'abril, així com un pla d'actuació que defineix les intervencions concretes que cal realitzar a cadascun dels exemplars catalogats, tenint en compte les necessitats d'aquests arbres.

Per arbres i arbredes exemplars s'entén aquells arbres i/o conjunts arboris que per les seves mides, edat i significació excepcionals per l'entorn urbà requereixen un tractament de protecció especial per part de l'administració, a fi de garantir les seves condicions de vida. La catalogació pretén evidenciar el valor d'aquests arbres i ser un instrument perquè els veïns prenguin consciència del seu patrimoni natural.

Els treballs previs van permetre preseleccionar 52 exemplars, tot i que finalment han estat 20 arbres i 5 arbredes els inclosos en la catalogació. El document inclou una fitxa per cadascun dels exemplars, amb la seva identificació, mides, edat estimada, una descripció general, l'anàlisi visual i una diagnosi que valora aspectes com el risc de caiguda i les perspectives de futur de l'arbre. D'altra banda, la fitxa indica la valoració patrimonial o estimació econòmica i el motiu pel qual s'ha considerat que aquest exemplar és singular pel municipi.

Arbres amb una mitjana de 85 anys

L'exemplar catalogat de més edat és un dels xiprers (Cupressus sempervirens) del cementiri dels Caputxins, que té 150 anys, mentre que l'arbre més jove és un calocedre (Calocedrus decurrens) ubicat a la plaça d'Espanya, amb 23 anys d'edat. La mitjana d'edat dels exemplars catalogats és de 85,17 anys.

D'altra banda, s'ha estimat en 1.324.182,18 € el valor econòmic global dels 20 arbres i les 5 arbredes. L'exemplar de més valor econòmic és l'alzina (Quercus ilex) de la plaça de l'Ajuntament, que està valorada en 81.977,73 €.

Pla d'actuació

El Servei de Manteniment de l'Ajuntament ha elaborat un Pla d'actuació que defineix les intervencions concretes sobre els arbres i arbredes catalogats, tenint en compte el seu estat actual i les seves necessitats. Es tracta d'actuacions puntuals i individuals per a cada arbre, independents dels treballs de manteniment que puguin necessitar.

Les actuacions a realitzar s'han classificat segons tinguin una prioritat d'actuació alta, mitjana o baixa. Les de prioritat alta són actuacions importants que s'han de realitzar a curt termini, mentre que les de prioritat baixa es podrien realitzar al mateix temps que es fan les tasques de manteniment de l'arbre.

El Pla d'actuació proposa fins a 36 intervencions que afectarien diferents arbres catalogats. D'altra banda, alguns dels exemplars inclosos al catàleg, com les quatre palmeres (Washingtonia filifera) de la plaça de Can Marchal, o la bellaombra (Phytolacca dioica) del passeig del Callao, no precisen cap actuació específica.

Pla director de l'arbrat viari

La Junta de Govern Local també va aprovar el passat 18 d'abril el Pla director de l'arbrat viari. El document estableix els criteris a tenir en compte tant en la redacció de projectes d'urbanització de carrers arbrats, com pel que fa a la selecció d'espècies, la plantació i la protecció de l'arbrat viari. Així, el Pla director inclou:

  • Criteris per a la redacció de projectes d'urbanització de carrers arbrats: s'estableix, entre altres qüestions, quines han de ser les mides de l'arbrat en relació als metres de calçada i vorera, les distàncies mínimes als edificis, el tipus d'escossells, etc.
  • Selecció d'espècies: s'estableix quines espècies no seran permeses com arbrat viari (per exemple, aquelles que tenen elevades necessitats hídriques) i s'especifica quines són adequades segons el tipus de voreres o per a la seva plantació a places i grans avingudes.
  • Plantació de l'arbrat viari: es determinen quines han de ser les condicions mínimes per permetre la plantació, pel que fa a la qualitat del sòl i de la planta, les mides, l'època de subministrament, les condicions de transport, etc.
  • Protecció de l'arbrat viari: s'estableixen els criteris per protegir l'arbrat viari davant de qualsevol projecte d'obres que pugui afectar els arbres.