Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge amplia els serveis gratuïts per al ciutadà i registra un dèficit de 65.000 euros al 2004

Escoltar

Prohabitatge amplia els serveis gratuïts per al ciutadà i registra un dèficit de 65.000 euros al 2004

La junta d'accionistes de la societat municipal Prohabitatge Mataró, S.A., va aprovar el passat 2 de juny el balanç de comptes de l'exercici 2004. El resultat ha suposat un dèficit de 65.000 euros a causa de l'augment dels serveis gratuïts relacionats amb l'habitatge que l'entitat ofereix a la ciutadania.

Prohabitatge va tancar l'any 2004 amb un capital social de 120.000 euros, totalment subscrit per PUMSA. Una gran part de la xifra de negocis va procedir dels serveis facturats a PUMSA per les diferents gestions fetes sobre el seu parc d'habitatges: gestió dels lloguers, gestió de vendes d'habitatges i gestió de les obres de les diferents promocions d'habitatges promoguts per PUMSA.

La Junta General d'Accionistes va aprovar a la reunió del 2 de juny, a proposta del Consell d'Administració, fer una aportació per compensar l'import de les pèrdues generades fins a 31 de desembre de 2004.

Despeses 2004

La despesa més important de Prohabitatge és la de personal, que representa el 58% de la seva totalitat. La mitjana d'empleats l'any 2004 ha estat de 7 treballadors, mentre que el 2003 va ser de 5. L'increment es produeix per la incorporació del servei de la Borsa de Lloguer Jove.

Així mateix, les despeses en concepte de comunicació i publicitat pel 2004 van representar el 17% (59.000 euros), mentre que el 13 % corresponia a les despeses de caire general repercutides per PUMSA (assessoria, serveis financers, comptabilitat, sistemes d'informació i gestió general, entre altres).

Ingressos 2004

Els ingressos de l'any 2004 per les prestacions de serveis van arribar als 221.230 euros, xifra que representa el 6% d'increment respecte el 2003. D'altra banda, Prohabitatge també va rebre subvencions de la Generalitat de Catalunya: 22.854 euros per a actuacions de rehabilitació i 26.000 euros per la Borsa d'Habitatge Jove.

Facilitar l'accés a l'habitatge

L'ampliació dels serveis de PUMSA relacionats amb l'habitatge va fer necessària el 7 d'agost de 2002 la creació de Prohabitatge, una única oficina dedicada exclusivament a aquest àmbit per oferir un servei especialitzat i de qualitat per a les persones. Al llarg d'aquests anys, les seves funcions s'han ampliat i s'ha convertit en el servei que té com a objectiu facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans de Mataró.

En aquest sentit, Prohabitatge gestiona habitatges de protecció oficial, de lloguer principalment i venda, i habitatges de venda i lloguer lliure a preus inferiors als de mercat. També informa i tramita els ajuts per a la rehabilitació i la instal·lació d'ascensors als habitatges de la Generalitat, assessora a les comunitats de veïns i vetlla per l'acompliment de l'Agenda 21.

Borsa de Lloguer Jove i Oficina d'Habitatge

La novetat més rellevant de l'exercici 2004 va ser la creació de la Borsa de Lloguer Jove. Aquest servei gratuït té com a objectiu fer de mitjancer entre propietaris i joves de18 a 35 anys d'edat que volen accedir a un habitatge, oferint garanties als propietaris i un lloguer als joves a un preu just i per sota del de mercat.

Des de l'inici del servei, s'han atès un total de 970 consultes presencials i 2.640 consultes telefòniques de joves. I s'ha aconseguit formalitzar 12 contractes. També s'ha informat un total de 112 propietaris i s'han incorporat 13 pisos a la borsa.

Actualment, una de les prioritats de l'empresa municipal és recuperar habitatges desocupats de Mataró per procurar incorporar-los a aquesta Borsa de Lloguer Jove i constituir l'Oficina d'Habitatge per donar a conèixer i impulsar els nous ajuts de la Generalitat, com els destinats a famílies i persones amb dificultats econòmiques per pagar els lloguers, entre d'altres tasques.

Actuacions dutes a terme al 2004 i en projecte

L'any 2004 Prohabitatge va gestionar i comercialitzar un total de 49 habitatges de venda lliure: 3 a Can Xammar, 10 al Camí Ral, 3 a la Baixada de les Escaletes, 6 al carrer de l'Hospital, un total de 24 al carrer d'Esteve Albert i 3 al carrer de Tiana. Actualment, amb la incorporació dels 26 habitatges del carrer de València, el parc d'habitatges de lloguer de protecció oficial i lliure gestionat per l'empresa municipal és de 123 habitatges.

D'altra banda, actualment, hi ha en projecte diferents promocions d'habitatges. Pel que fa al lloguer protegit, Prohabitatge gestionarà 30 habitatges al carrer de Carlemany, 12 al carrer de Vasco Núñez de Balboa i 21 a Can Gassol. D'habitatges lliures gestionarà 18 al carrer de Gibraltar. També cal afegir els 14 habitatges del carrer de Pascual Madoz, rebuts en usdefruit de l'Ajuntament, i que es troben en fase de rehabilitació. D'altra banda, quant a les gestions de venda, hi ha concertats 9 habitatges a Can Gassol i 3 més als carrers de Tiana.