Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 ha assolit el 74% de desenvolupament

Escoltar

El Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 ha assolit el 74% de desenvolupament

L'Ajuntament ja ha assolit un 74% del desenvolupament del Pla d'Acció Ambiental (PAA) de l'Agenda 21, que defineix les accions que cal dur a terme per aconseguir el desenvolupament de la ciutat amb els criteris de sostenibilitat marcats a la Carta d'Aalborg, a la que Mataró està adherida des de 1996.

El PAA, que té una durada de 10 anys i promou la regidoria de Ciutat Sostenible, es va iniciar al 1999. Des de llavors s'han fet diverses modificacions i ampliacions per incorporar o reformular actuacions, amb l'objectiu d'adaptar-ho a les noves necessitats de la ciutat i poder reflectir totes les actuacions que s'estan realitzant en el marc del compromís que Mataró va adquirir en aprovar la seva Agenda 21.

L'Ajuntament duu a terme la coordinació i seguiment del PAA mitjançant la Comissió Agenda 21, òrgan que integra 16 serveis municipals implicats en la seva execució. L'avaluació del grau d'implantació del PAA es va presentar el 14 de març al Consell Municipal de Medi Ambient, l'organisme de participació ciutadana que fa el seguiment de l'Agenda 21.

El balanç del grau d'implantació del PAA a Mataró durant 2005 indica que s'ha assolit un 74% de desenvolupament del conjunt d'actuacions previstes per al període 1999-2008. Els percentatges del grau d'implantació del PPA segons els tres terminis d'execució de les diferents accions han evolucionat com segueix:

Termini

99-2000

2001

2002

2003

2004

2005

CURT (0-2 anys)

39%

48%

53%

61%

73%

77%

MITJÀ (3-5 anys)

-

31%

40%

45%

58%

68%

LLARG (6-10 anys)

-

16%

19%

21%

36%

36%

TOTALITAT PLA (10 anys)

36%

45%

51%

57%

70%

74%

Les actuacions realitzades durant l'any passat van suposar una despesa associada estimada a l'execució del PAA de 7.444.056 euros, dels quals un 2,8% prové de subvencions d'altres administracions i un 1,9% és aportació directa d'altres administracions o entitats. D'altra banda, s'han destinat 3.056.626 euros a actuacions que tot i no estar incloses dins el Pla són concordants amb els objectius d'aquest. D'aquesta despesa, un 1,8% prové de subvencions d'altres administracions, i un 3,5% és aportació directa d'altres administracions o entitats. Així, la despesa total estimada, sumant les accions incloses al Pla i les concordants, va superar els 10,5 milions d'euros.

Durant el 2005 s'han donat per acabades 5 subaccions incloses al PAA, com comprovar si es produeix infiltració d'aigua salina a la xarxa de col·lectors o semaforitzar els trams de l'N-II entre l'enllaç de la C-32 i l'N-II i la rotonda del Rengle.

D'altra banda, al 2005 es va reformular 5 dels controls ambientals inclosos al Pla de Seguiment de l'Agenda 21, per adequar el redactat al sistema de recollida de les dades utilitzat i a la informació realment disponible.