Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei de mediació comunitària va atendre 59 casos durant el 2005

Escoltar

El Servei de mediació comunitària va atendre 59 casos durant el 2005

El Servei de mediació comunitària de l'Ajuntament ha fet balanç del primer any que ha treballat com un servei destinat a tota la ciutat. El balanç registra que s'han atès 59 casos que han implicat a 250 persones.

La mediació comunitària va néixer el desembre de 2002 com una iniciativa emmarcada en el Pla integral de Rocafonda-El Palau però des de 2005 s'ha instaurat com un servei adreçat a tot Mataró.

Què és la mediació comunitària?

La mediació comunitària ofereix als ciutadans i ciutadanes un espai per resoldre els conflictes que sorgeixen de la convivència diària. Conflictes com el soroll, l'ús dels espais públics o la neteja per exemple poden generar malentesos i arribar a dificultar la convivència veïnal.

L'objectiu és que a través del diàleg i de forma pacífica es pugui arribar a acords que beneficiïn a les dues parts implicades i així garantir unes millors relacions veïnals.

Els intermediaris entre les dues parts en conflicte són els mediadors. Els mediadors són professionals que treballen amb els implicats per trobar solucions satisfactòries per a ambdues parts. Mataró disposa en aquests moments de tres mediadors que treballen en aquest servei.

El procés es posa a funcionar quan una de les parts implicades ho sol·licita, aleshores el mediador és qui contacta amb l'altra part per plantejar la possibilitat d'utilitzar la mediació per resoldre el conflicte. Si les dues parts accepten s'inicia el procés.

Els mediadors busquen un lloc apropiat per dialogar, un horari adequat per a les dues parts i finalitzat el procés escriuen el resultat final per garantir-ne el seu compliment.

El servei és gratuït i es caracteritza perquè és voluntari, confidencial, ràpid i eficaç i té l'avantatge que les persones implicades en la problemàtica són els protagonistes del procés i les que intentaran, amb el suport dels mediadors, trobar una solució. La mediació afavoreix també la participació ciutadana i millora les relacions personals.

La mediació no només intervé en conflictes que puguin sorgir entre veïns sinó també amb col·lectius, entitats, grups, associacions, empreses, comerços i escoles.

El servei a més de la mediació ofereix formació a les entitats a través de tallers de tècniques de resolució de conflictes i xerrades informatives, així com també treballa en la prevenció.

L'alternativa del diàleg

La mediació comunitària estimula l'aprenentatge de la cultura del pacte i promou el diàleg abans que es pugui arribar a processos judicials. A més fomenta la prevenció de problemes latents que es resolen d'una manera pacífica i satisfactòria abans que esclatin.

Un altre avantatge de la mediació és que economitza recursos humans i materials tant públics com particulars.

Balanç de 2005

El balanç de 2005 destaca que s'han atès 59 casos, dels quals 36 eren casos de comunitats de veïns; 9 eren conflictes sobre els espais públics; 5 problemes amb activitats comercials; 5 relacionats amb el civisme; 1 de mediació escolar i els 3 restants eren altres problemàtiques.

No tots els casos que s'atenen necessiten només de la mediació pròpiament dita sinó que moltes vegades es requereixen més accions per gestionar-los. Així, s'han fet 26 accions de mediació; 12 d'assessoria; 23 d'intervenció; 8 de prevenció; 7 s'han derivant a altres serveis i en 11 casos s'ha procedit a fer contenció. De les 26 mediacions fetes 14 han arribat a un acord verbal; 6 a un acord escrit i 6 no han solucionat el conflicte.

El total de persones que han estat implicats en els 59 casos portats pel servei han estat 250.

L'oficina del Servei de mediació comunitària està situada al carrer de Blai Parera, 6. L'horari és: de dilluns a dijous de 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h i el divendres de 10.00h a 14.00h. Per contactar es pot trucar als telèfons 93 796 16 83 / 93 790 69 01 o escriure a l'adreça electrònica següent: mediaciocomunitaria@ajmataro.es.