Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Teatre Monumental estarà tancat per obres durant tres mesos

Escoltar

El Teatre Monumental estarà tancat per obres durant tres mesos

El Teatre Monumental estarà en obres durant tres mesos. Està previst que des de principis d'agost i fins a finals d'octubre es facin diferents actuacions a l'equipament municipal que consistiran en la instal·lació de noves butaques a la platea i a l'amfiteatre; canvi del teló de ferro per un tallafocs; substitució del paviment i dels llums de senyalització de la platea i de l'amfiteatre; i la reforma de la instal·lació elèctrica de tot el teatre.

Les obres s'han adjudicat a diferents empreses per un import total de 486.766,45 €. Una part d'aquest pressupost es finançarà a través d'una subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat que ha aportat 344.116,82 €. Aquesta subvenció s'adjudica a programes d'inversions per a equipaments culturals en el període 2005-2007.

Noves butaques a platea i a l'amfiteatre

Les butaques que hi ha en aquests moments al Teatre Monumental són unes seients antics que ja es van entapissar de nou amb tela ignífuga quan a l'any 1990 es va fer la rehabilitació del teatre. Les característiques d'aquestes butaques fa que hi hagi problemes per trobar recanvis de les peces malmeses.

Les noves butaques que s'instal·laran a la platea i a l'amfiteatre han de tenir unes característiques diferents segons el lloc on s'emplacin. A platea es col·locaran 544 butaques i a l'amfiteatre 228. A platea a més hi haurà 4 espais lliures per poder-hi col·locar cadires de rodes.

Així, les butaques de la platea tindran recolzabraços terminals i intermitjos (braç comú a dues butaques) de fusta massissa de faig amb forma rectangular, quadrada o similar amb acabat llis. La fusta estarà envernissada amb un producte ignífug.

El seient serà abatible automàtic amb ròtules de retorn silenciós.

Les mides de les butaques seran aproximadament: amplada, 52 cm; alçada respatller: 84-86 cm i allargada dels recolzabraços: 34 cm.

Cada fila i cada butaca estarà numerada.

Pel que fa a l'amfiteatre, les butaques que s'hi instal·laran hauran de permetre espai de pas per tant es fa imprescindible col·locar-hi butaques que al plegar-se el seient també es plegui el recolzabraços, de manera que quedi vertical com la resta de la cadira i quedi amb un gruix màxim de 15 cm.

La tela de la tapisseria dels dos models serà de material ignífug i entre la tapisseria i l'escuma (tant en el seient com en el respatller) s'hi incorporarà una cortina antifoc per evitar que el foc penetri fins a l'escuma, retardant d'aquesta manera l'emissió de gasos tòxics i les flames.

La substitució de les butaques s'ha adjudicat a l'empresa Ezcaray Internacional per 212.378 €.

Un teló de ferro tallafocs

El teló actual és una xapa de ferro amb una capa d'amiant que es va construir cap als anys 50.

Donat que l'escenari és una zona d'alt risc d'incendi per tots els elements que hi ha en aquest espai: sistemes d'il·luminació, cablejats o decorats, entre d'altres, es fa necessari tenir un sistema que en cas d'incendi tapi la boca de l'escenari de forma que quedi totalment incomunicat de la platea. Així, el projecte preveu substituir aquest teló per un altre que ha de complir els condicionants d'aïllament tèrmic i d'estanqueïtat al fum entre la caixa de l'escenari i la platea del teatre.

El nou teló tallafocs serà un teló format per panells metàl·lics amb aïllament interior de llana de roca i una estructura metàl·lica perimetral que li dóna rigidesa. Diferents elements situats a la part superior i a l'inferior permeten l'estanqueïtat del teló.

La pujada i baixada de la peça funciona per un sistema de contrapesos amb politges i un grup moto-reductor. El comandament estarà situat a peu d'escenari amb polsadors lluminosos de pujada i baixada i bolet d'aturada d'emergència.

El desmuntatge del teló actual es farà amb la maquinària necessària per a la descontaminació i evacuació dels residus d'amiant que es transportaran fins a un abocador autoritzat.

Aprofitant aquestes obres del canvi de teló, també es farà una ampliació de la boca de l'escenari per facilitar la cabuda dels decorats. Actualment l'amplada de la boca és de 9,57 m, mida que no permet el muntatge de decorats de 10 m, per tant s'ha projectat ampliar l'ample de la boca fins a 10,10 m.

Les obres les realitzarà l'empresa Fresnel SA per un import de 100.284,41 €.

Paviment i llums de senyalització

El paviment de la platea i de l'amfiteatre serà substituït per un nou paviment de PVC homogeni. A més, coincidint amb els extrems de cada una de les fileres de butaques (de la platea i l'amfiteatre) es col·locaran uns llums pilot de balisat de 5,8 cm de diàmetre, encastats al terra perquè es marquin unes línies de llum de senyalització a costat i costat dels passadissos. A l'amfiteatre també es posaran llums de senyalització a cada un dels graons.

Col·locaran el paviment i els llums l'empresa Nietos de García Cano SL que compta amb un pressupost de 63.500 €.

Instal·lació elèctrica

La nova instal·lació elèctrica passarà de tenir tres subministraments a dos: el principal (de 350 KW) i el de socors (de 53 KW) i s'adaptarà al vigent reglament electrònic de baixa tensió.

Per tal de posar-la en funcionament, cal instal·lar un centre de mesura dins del teatre per a la contractació del subministrament elèctric de mitja tensió, la ubicació d'un transformador i la posterior distribució en baixa tensió per a les línies interiors del teatre. Els treballs inclouen l'estesa d'una nova línia des de la sortida del transformador fins a la caixa general de protecció situada a la façana de l'edifici.

Finalitzats els treballs FECSA ENDESA serà qui realitzarà la connexió elèctrica a la xarxa general de mitja tensió.

També forma part de les obres crear un espai per al transformador a l'interior del teatre, que consistiran en fer canalitzacions soterrades, un nou paviment i murs de formigó.

L'obra civil la portarà a terme l'empresa Nietos de García Cano SL amb un pressupost de 49.300 € i la instal·lació elèctrica ho farà Cobra Instalaciones y Servicios per un import de 61.304,04 €.