Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els consells municipals fan 155 aportacions per elaborar el Programa d'Actuació Municipal i els pressupostos del 2007

Escoltar

Els consells municipals fan 155 aportacions per elaborar el Programa d'Actuació Municipal i els pressupostos del 2007

Els consells municipals de participació han fet 155 aportacions dins el procés participatiu per a l'elaboració del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els pressupostos municipals per al 2007. L'alcalde, Joan Antoni Baron, va presidir ahir la segona reunió del Consell de Ciutat, durant la qual el govern municipal va donar a conèixer les propostes dels consells que han estat acceptades per formar part del PAM.

Han fet aportacions al procés participatiu un total de 17 consells municipals, tant sectorials com territorials. El govern municipal ha acceptat total o parcialment 140 de les 155 propostes presentades. Durant el procés participatiu que va tenir lloc l'any passat, per elaborar el PAM de 2006, es van recollir 85 propostes per part dels consells.

Consells amb aportacions al procés

 1. Consell municipal de consum: ha presentat 1 proposta que ha estat acceptada, que preveu fomentar el coneixement integral del sector del comerç de les normatives legals relacionades amb la disciplina de mercat, consum i seguretat.
 2. Consell municipal per a la convivència: ha fet 7 aportacions, 4 d'elles acceptades de forma íntegra i 3 més parcialment. Entre les propostes acceptades s'inclou que Mataró s'adhereixi als municipis que han signat un protocol per a l'obtenció de la targeta sanitària a les persones que s'empadronin i que es doni suport a les AMPA's per fomentar la participació de mares i pares d'alumnes nouvinguts.
 3. Consell municipal de la gent gran: ha presentat 9 propostes que han estat acceptades. Entre aquestes hi ha la realització d'un cicle monogràfic sobre el testament vital i els maltractaments a la gent gran, i facilitar habitatges públics de lloguer per a la gent gran amb problemes d'accessibilitat i habitabilitat.
 4. Consell municipal per a la igualtat d'oportunitats de la dona: ha fet 3 aportacions, que han estat acceptades. Entre aquestes hi ha l'ampliació i millora dels serveis que s'ofereixen a les dones des del Centre d'atenció a la dona i la parella de la ronda de Joan Prim, i fer un pla de comunicació per donar a conèixer els recursos que s'ofereixen a les dones.
 5. Consell municipal de joventut: ha presentat 9 propostes, de les quals s'han acceptat 4 (una parcialment). Entre aquestes hi ha l'ampliació de la xarxa de carril bici i la millora dels equipaments juvenils i l'oferta de programes i serveis que realitzen. Entre les propostes rebutjades per incloure al PAM hi ha la millora de l'oferta del servei d'autobusos a les nits i caps de setmana, donat que aquesta actuació està vinculada al futur redisseny de la xarxa de transport públic urbà, o augmentar la freqüència del bus nocturn de Barcelona, ja que no es tracta d'una competència municipal.
 6. Consell municipal de medi ambient: ha fet 5 aportacions, 3 d'elles acceptades totalment i dos de forma parcial. Algunes de les propostes d'aquest consell s'inclou millorar els mitjans de control de les activitats en sòl no urbanitzable i dotar els recursos humans i pressupostaris necessaris per fer-hi complir la disciplina urbanística; i redactar programes d'intervenció per solucionar situacions de marginalitat i degradació paisatgística.
 7. Consell de mobilitat: ha presentat 7 propostes, totes acceptades. Entre elles figuren, per exemple, ampliar les voreres en els eixos cívics de la ciutat i millorar la velocitat comercial i les freqüències de pas en el marc del treball de redefinició de la xarxa d'autobusos urbans.
 8. Consell municipal de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró: ha fet una aportació, que ha estat acceptada i consisteix en continuar amb les accions de promoció de ciutat, potenciant els eixos de natura i fent especial incidència en l'esport nàutic.
 9. Consell municipal de la salut: ha presentat dues propostes, que han estat acceptades. Consisteixen, d'una banda, en fer una revisió de quines infrastructures, bàsicament de la xarxa de clavegueram, poden donar problemes d'insalubritat i establir un pla per resoldre-les, i d'altra banda en garantir que el ciutadà pugui exercir realment el dret a redactar el document de voluntats anticipades (testament vital).
 10. Consell municipal de seguretat i prevenció: ha fet 10 aportacions, que han estat acceptades. Algunes d'elles són: garantir el manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques i altres sistemes electrònics de control del trànsit, i garantir el manteniment d'hidrants de la ciutat per millorar l'actuació del Servei de Bombers en cas d'incendi.
 11. Consell territorial del Pla integral del Centre-Eixample-Havana: ha presentat 25 propostes, 21 d'elles acceptades íntegrament, 3 de forma parcial i 1 rebutjada. Entre les propostes acceptades hi ha la reurbanització del centre històric, donant prioritat al carrer de Sant Simó-Baixada d'en Feliu Penya i al tram del Camí Ral entre els carrers de Sant Pere i Sant Joan; i promoure i fer avançar l'acord de l'Ajuntament amb el Foment Mataroní per facilitar la utilització dels equipaments. S'ha rebutjat incorporar al PAM del 2007 la reurbanització de la plaça Fivaller, que el Pla director del Centre-Eixample-Havana preveu desenvolupar a partir de 2008.
 12. Consell territorial del Pla integral de Cerdanyola: ha fet 33 aportacions, de les quals 22 s'han acceptat íntegrament, 6 de forma parcial i 5 han estat rebutjades. Entre les propostes acceptades figura l'aplicació de l'ordenança de civisme, posant especial atenció a la publicitat i als gossos, i tractant possibles solucions com la col·locació de cartelleres públiques; conservar el Turó de Cerdanyola i els garrofers com a Parc Natural amb les característiques de gestió que aquests tenen; i potenciar la instal·lació d'ascensors. Entre les aportacions rebutjades hi ha, per exemple, disposar d'una oferta de formació ocupacional durant tot el curs, donat que aquests cursos depenen de subvencions de la Generalitat de Catalunya que condicionen el calendari.
 13. Consell territorial del Pla integral de Rocafonda-El Palau: ha presentat 26 propostes, de les quals 16 s'han acceptat totalment, 8 de forma parcial i s'han rebutjat 2. Entre les propostes acceptades hi ha algunes de les accions que formaven part del projecte d'intervenció integral que es va presentar a la darrera convocatòria de la Llei de barris, com la reurbanització del parc urbà de Rocafonda o la rehabilitació de l'avinguda del Perú. Una de les aportacions del consell que ha estat rebutjada per al PAM del 2007 és la reurbanització de la ronda de Miguel de Cervantes, donat que es preveu redactar el projecte al 2007 però no s'executarà fins el 2009-2010.
 14. Consell plenari de l'Institut Municipal d'Educació: ha fet 2 aportacions, que han estat acceptades. Es tracta de consolidar la coordinació de l'oferta de formació professional i les sortides post-ESO, i l'elaboració de la proposta per crear una Escola Municipal de Música a partir de l'estudi fet per la Diputació de Barcelona.
 15. Consell plenari del Patronat Municipal de Cultura: ha presentat 3 propostes, una acceptada de forma íntegra, la instal·lació al vestíbul del Teatre Monumental d'un servei de cafeteria, i dos parcialment.
 16. Consell plenari del Patronat Municipal d'Esports: ha fet 6 aportacions, 3 acceptades íntegrament i 3 de forma parcial. Entre les propostes s'inclou l'aprovació provisional del desenvolupament urbanístic del sector del Turons, amb una forta dotació d'equipament esportius.
 17. Consell rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró: ha presentat 6 propostes, de les quals s'han acceptat 3 íntegrament, 1 de forma parcial i 2 s'han rebutjat. Entre les propostes acceptades hi ha la necessitat de coordinar totes les iniciatives i ens públics i privats relacionats amb el món audiovisual que estan emergent a Mataró, i preveure accions per fer el futur parc TecnoCampus més proper als ciutadans amb sales d'exposicions, actes ciutadans o activitats cíviques.

Les propostes dels consells municipals que han estat acceptades s'integraran al document del PAM i als pressupostos de 2007 que haurà d'aprovar el Ple municipal. També s'hi inclouran les aportacions que es rebin i siguin acceptades pel govern municipal, tant per part dels grups municipals com per part dels ciutadans, mitjançant l'eina Consensus i a l'audiència pública que tindrà lloc el proper 10 d'octubre.