Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els grups municipals a l'Ajuntament signen el Pacte Local per l'Habitatge

Escoltar

Els grups municipals a l'Ajuntament signen el Pacte Local per l'Habitatge

Tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament (PSC, CiU, PPC, ICV-EUiA i ERC) han signat aquesta tarda el Pacte Local per l'Habitatge. Aquest pacte ratifica el Pla Local de l'Habitatge 2005-2015, que va ser aprovat per unanimitat a la Junta de Govern del passat 20 de febrer de 2006, impulsa la constitució d'una Mesa Local d'Habitatge i compta amb el compromís de tots els signants de col·laborar en el futur desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla durant la vigència del mateix.

El Pacte ha estat signat pels presidents dels grups municipals, amb l'objectiu de mostrar el consens assolit per impulsar les línies d'actuació definides en el Pla Local de l'Habitatge 2005-2015.

Els signants ratifiquen el Pla Local de l'Habitatge 2005-2015 com instrument per actuar des de l'Ajuntament a favor de les polítiques d'habitatge a la ciutat i adquireixen el compromís de col·laborar en el desenvolupament de les actuacions previstes durant la vigència del mateix.

El Pla donarà les condicions necessàries per facilitar l'accés a l'habitatge durant els propers anys a 2.800 unitats familiars i compta amb un pressupost de 111.750.000 euros.

El Pacte signat avui també dóna resposta a algunes de les propostes sorgides del procés participatiu per l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge i que no han estat incorporades en el document aprovat, com la constitució d'una comissió de seguiment o grup d'acompanyament per al seu desenvolupament. En aquest sentit, es promourà la constitució de la Mesa Local de l'Habitatge que tindrà una funció consultiva, amb dret de rebre informació general, àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes relacionats amb l'habitatge, i amb la facultat d'emetre informes, fer propostes o al·legacions.

La Mesa estarà formada per representants dels grups municipals, del Consell Municipal de Joventut, dels Consells Territorials, de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, dels sindicats CCOO i UGT, del Gremi de Constructors d'Obres de Mataró, del Col·legi d'Arquitectes, del Col·legi d'Aparelladors, del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, i de la Cambra de la Propietat. Presidirà la Mesa el conseller delegat d'habitatge.

El Pacte Local per l'Habitatge el poden subscriure grups, associacions o entitats que comparteixin els seus principis i accions.

El Pla Local de l'Habitatge 2005-2015

El Pla Local de l'Habitatge 2005-2015 és una eina municipal que té com objectiu donar les condicions necessàries per satisfer les necessitats dels sectors de la població amb més dificultats per accedir a l'habitatge. També estableix mesures per millorar la qualitat del parc d'habitatges existent amb la finalitat de garantir una millor eficiència del seu ús residencial i social. En aquesta línia, la rehabilitació es converteix en l'instrument essencial per millorar la qualitat de vida de ciutadans i ciutadanes i garantir-ne la seva cohesió social.

Aquest pla preveu la construcció de 1.500 habitatges amb preu de protecció pública, l'adquisició d'uns 300 habitatges per a la seva rehabilitació i amb la finalitat de posar-los al mercat de lloguer, i també l'aflorament d'uns 1.000 habitatges desocupats mitjançant la xarxa de mediació dels serveis municipals i que gestiona l'empresa municipal Prohabitatge Mataró.

Per a l'elaboració del pla, es va fer un procés participatiu que va consistir en la presentació d'un document inicial en els diferents consells municipals de participació i el Consell de Ciutat va crear un grup de treball específic, que va elaborar un document de recomanacions i suggeriments. També van participar en el procés tots els grups municipals, que van fer les seves aportacions.