Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament introdueix les subhastes on line com a sistema per comprar subministraments

Escoltar

L'Ajuntament introdueix les subhastes on line com a sistema per comprar subministraments

L'Ajuntament de Mataró s'ha adherit a la Plataforma Electrònica de Compres de les Administracions Públiques (PECAP), un portal creat pel Consorci Localret que permet realitzar subhastes on line com a sistema d'adjudicació a les empreses per a la contractació de determinats subministraments, obres o serveis. La utilització de la plataforma no comporta cap cost per a l'Ajuntament i simplifica els processos de contractació, aconseguint un estalvi de temps i paper en la tramitació. De moment, el consistori ha començat a utilitzar les subhastes on line com a sistema per a la compra de subministraments.

La PECAP permet als ens locals i a la resta d'administracions públiques dur a terme, per via telemàtica, determinades fases de la contractació. Així, permet realitzar la compra per catàleg, la sol·licitud de pressupost a les empreses o la gestió d'ofertes, i la subhasta o la negociació on-line.

La regidora de Serveis Centrals i Planificació, Pilar González Agàpito, ha presentat aquest matí una de les primeres subhastes on line organitzades per l'Ajuntament. Anteriorment l'Ajuntament ja havia adquirit per aquest mètode projectors i consumibles d'informàtica. Avui, el consistori ha comprat diferent tipus de mobiliari.

Funcionament de la subhasta on line

La subhasta és una de les formes d'adjudicació que poden emprar les administracions públiques per formalitzar contractes. L'adjudicació es fa a la millor oferta econòmica, sempre i quan el contractista compleixi els requisits demanats per l'administració.

Durant la subhasta on line, les empreses interessades presenten les seves ofertes mitjançant la PECAP. Prèviament, l'Ajuntament haurà fixat un preu màxim de sortida i haurà delimitat el temps per a la realització de la subhasta. Cadascun dels contractistes interessats pot veure en temps real les ofertes econòmiques que presenten els seus competidors. Això els permet presentar una contraoferta a un millor preu. Si es presenta una nova oferta en el darrer minut del temps establert per fer la subhasta, el termini es prorroga 5 minuts més per donar l'oportunitat a la resta de contractistes a fer contraofertes.

Les subhastes electròniques es poden realitzar quan es tracta de contractes menors o quan el procediment que s'ha seguit és el negociat, és a dir, quan s'ha fet una consulta i negociació prèvia de les condicions del contracte a un mínim de 3 empreses, amb els criteris que estableix la normativa sobre contractació.

A la subhasta on line que s'ha fet avui l'Ajuntament ha adquirit mobiliari per al Centre d'Art Germans Arenas, la ràdio municipal, l'edifici de Via Pública i altres serveis, dividit en tres lots (mobiliari d'oficina, cadires i cortines).

El preu de sortida del primer lot ha estat de 131.222,22 euros, han presentat ofertes 3 empreses i finalment la compra s'ha adjudicat a l'empresa Comercial Contel per un import de 104.400 euros, que ha suposat una baixa d'un 20,44% respecte al preu de sortida.

Pel que fa al segon lot, han presentat les seves ofertes 2 empreses. El preu de sortida era de 56.200,38 euros i la compra s'ha adjudicat a l'empresa Comercial Prous per un import de 46.400 euros, que ha suposat una baixa d'un 17,44% respecte al preu de sortida.

El tercer lot ha sortit a un preu de 3.792,20 euros. Només ha presentat oferta una de les empreses convocades a la subhasta, Fritel, a qui s'ha adjudicat el lot pel mateix preu de sortida.

Avantatges

La realització de subhastes on line permet simplificar els processos de contractació. Els principals avantatges per a l'Ajuntament són:

  • Estalvi de temps: redueix la durada dels processos de negociació.
  • Estalvi de paper: l'aplicació de les noves tecnologies permet reduir el volum de paper utilitzat en els expedients de contractació, donat que la major part de la tramitació es fa mitjançant la plataforma.
  • Augmenta la transparència del procés de contractació: els proveïdors veuen en tot moment quina és l'oferta més avantatjosa que s'ha presentat durant la subhasta, i això els permet presentar una contraoferta.
  • Estalvi econòmic: la possibilitat de contraofertes contribueix a una reducció del preu final d'adjudicació, i per tant a un estalvi econòmic per a l'Ajuntament.

L'adhesió a la PECAP per agilitar les fases de la contractació i millorar la transparència en la negociació amb els proveïdors era una de les accions previstes al Programa d'Actuació Municipal 2006.