Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA adjudica la redacció del projecte bàsic per a l'edificació de l'illa de Can Cruzate

Escoltar

PUMSA adjudica la redacció del projecte bàsic per a l'edificació de l'illa de Can Cruzate

L'equip tècnic responsable de la proposta presentada sota el lema "Tall" serà l'encarregat de redactar el projecte bàsic de construcció del conjunt arquitectònic de Can Cruzate. "Tall" és una de les propostes que, junt amb "Ens mou la llum" i "Projectar el buit", van resultar finalistes del concurs convocat per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), i que ha estat millorada per l'equip responsable.

PUMSA va posar en marxa el concurs públic per a l'edificació de l'illa de Can Cruzate l'any 2005, i es van presentar a la convocatòria un total de 47 propostes.

Després d'estudiar tots els projectes, el jurat, format per César Fernández, tècnic i gerent de PUMSA; Xavier Alemany i Mariona Gallifa, arquitectes municipals; Xavier Pous, arquitecte, i Ramon Manent, ambdós membres del Consell del Patrimoni Municipal; i els arquitectes Manuel Ruisánchez i Ramon Sanabria, va declarar desert el primer premi per considerar que cap proposta assolia tots els objectius del concurs. Tot i això, va concedir tres accèssits amb consideració de finalistes als projectes "Ens mou la llum", "Projectar el buit", "Tall", que van rebre una dotació de 6.000 euros cadascuna, i una menció especial per a la proposta "0808".

Un cop realitzat el procés d'avaluació dels projectes presentats i partint del veredicte del jurat constituït a l'efecte, el Consell d'Administració de la societat va acordar declarar desert el concurs.

Millora dels projectes i resolució

El passat 28 de març, un cop finalitzat el concurs convocat per a l'ordenació de l'illa de Can Cruzate, es va convidar als tres finalistes i la menció especial a que aprofundissin i milloressin els seus respectius projectes tal i com recomanava el jurat del concurs, d'acord amb les directrius dictades per part de PUMSA i l'Ajuntament de Mataró. L'encàrrec de millora a cadascun dels equips ha estat remunerat en 7.500 euros.

Un cop estudiats els projectes que han refet els 4 equips pels mateixos membres que formaven el jurat del concurs, el Consell d'Administració de PUMSA va acordar el 12 de juliol de 2006 adjudicar la redacció del projecte bàsic de construcció de Can Cruzate a l'equip tècnic de Javier de Las Heras Solé, Jordi Bosch Genover, Joan Tarrús Galter i els col·laboradors Asun Belda Esteban, Oscar Barceló Sendrón i Alberto Twose Pérez de Rada, responsables de la proposta que es presentava sota el lema "Tall".

Aspectes a destacar de la nova proposta "Tall"

  • La proposta resol la integració de l'edificació existent amb la nova, afegint nous centres d'interès.
  • Manteniment del teixit urbà dels carrers Palau i Santa Maria, els quals conserven el seu caràcter, i nou replanteig del traçat del Carreró i del front de la plaça de l'Ajuntament.
  • Aparició d'un nou espai públic amb vocació de pati, de caràcter més domèstic, vinculat directament al Carreró i al nou equipament públic, que contribueix a enriquir els espais públics de la zona.
  • Nova alineació del Carreró, que respecta la traça del seu inici, amb la façana de cal Notari, i del final, amb la incorporació d'una porxada a la cantonada amb el carrer de Santa Maria.
  • Creació d'un nou equipament a la plaça de l'Ajuntament, plantejat com una gran peça d'espais principals donant a la plaça, complementada amb peces més petites al servei de la principal que permet el manteniment de les sales de pintures de Can Cruzate.
  • Manteniment de l'estructura de cossos, més enllà de les façanes, de les edificacions del carrer de Santa Maria i d'en Palau.

Objectius del concurs del 2005

L'illa de Can Cruzate és un espai de 975 m2 de superfície en planta ubicat entre la plaça de l'Ajuntament, la plaça Gran i el carrer d'en Palau. L'objectiu del concurs públic era trobar un projecte d'edificació de tot el conjunt que tingués en compte l'encaix arquitectònic i urbanístic amb l'entorn. Amb aquesta iniciativa d'edificació de l'illa, PUMSA busca millorar la qualitat urbana d'una àrea del centre històric de la ciutat.

Les idees presentades al concurs havien d'acomplir una sèrie de condicions obligatòries, entre elles condicions de respecte als diferents elements d'interès arqueològic i arquitectònic protegits pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

Per seleccionar la idea guanyadora, el jurat s'ha basat en tres eixos principals, tots amb la mateixa importància. En primer lloc, la qualitat i innovació de la proposta arquitectònica, la integració a l'entorn i l'encaix urbanístic i paisatgístic. En segon lloc, la funcionalitat i utilitat de les propostes, racionalitat constructiva i dels costos d'execució. Per últim, la facilitat i costos de manteniment, sostenibilitat i estalvi energètic.