Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El consistori es pronuncia contra el tancament de TV3 al País Valencià

Escoltar

El consistori es pronuncia contra el tancament de TV3 al País Valencià

Amb l'abstenció del grup municipal del PPC es va aprovar, ahir dijous en el Ple de desembre, la proposta de resolució que van presentar els grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i la CUP contra el tancament de TV3 al País Valencià.

El text íntegre de la proposta és el següent:

"L'amenaça que pesava sobre la recepció de les emissions de TV3 al País Valencià s'ha convertit en un fet. Finalment i després d'un primer intent, el passat 25 d'abril, el repetidor de TV3 al País Valencià ha deixat d'emetre el seu senyal.

Però aquest fet ja prové de lluny. L'iniciador d'aquests atacs va ser el delegat del govern socialista Eugeni Burriel, que el maig de 1985 va precintar el repetidor de TV3 instal·lat a Sueca argumentant-ne, com ara ha fet el govern del PP, la il·legalitat.

Quatre anys més, l'estratègia va ser lleugerament diferent: el ministre espanyol de Transport, Turisme i Comunicació, José Barrionuevo, amb el beneplàcit i la connivència del president de la Generalitat Valenciana, el socialista Joan Lerma, va atorgar les freqüències que utilitzava TV3 a Canal 9. Aquesta vegada els arguments van ser uns suposats problemes tècnics, però es tractava d'una decisió política que pretenia impedir la recepció de TV3 al País Valencià, com ho demostra el fet que abans d'aquesta decisió s'havien assignat unes altres freqüències a TVV i, d'acord amb aquestes freqüències, s'havia encarregat a determinades empreses la fabricació del material tècnic per adaptar les antenes individuals i col·lectives a la sintonització d'un nou canal de televisió.

Per tant aquest atac no és ni nou ni accidental, sinó que és un fet històric i que finalment, i malauradament, s'ha fet efectiu.

El tancament del repetidor de TV3 al País Valencià suposa un cop letal a les possibilitats de construir un espai de comunicació amb la nostra llengua, ja que si no es permet que TV3, TVV o IB3 es puguin veure arreu dels Països Catalans, perdem una eina de difusió conjunta de la nostra llengua i cultura, a través de la televisió.

Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d'un govern no pot ser mai la censura d'un canal en particular, sinó precisament garantir l'accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d'expressió. Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no, sense imposicions polítiques de cap tipus.

Ara més que mai, cal demostrar la voluntat de construir país i guanyar espais als mitjans de comunicació.

Des del mateix País Valencià s'han portat a terme iniciatives per tal d'evitar el tancament de TV3.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha estat una entitat que ha aixecat la veu contra el tancament. Actualment ACPV ha estat sancionada per l'actual govern valencià a pagar una multa de 300.000 euros per les emissions de TV3 al País Valencià.

Aquest és un fet molt greu que atempta contra la llibertat d'expressió, la pluralitat informativa i la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i ha provocat un gran rebuig en el sí de la comunitat valenciana i arreu dels Països Catalans.

Comptat i debatut, si realment es vol construir un espai de comunicació nacional cal garantir sens dubte la recepció de qualsevol mitjà en català arreu dels Països Catalans. Perquè l'espai nacional de comunicació no és només una qüestió lingüística sinó també, i sobretot, de continguts, ja que un determinat mitjà en català augmentarà la seva audiència i, per tant, reforçarà aquest espai si reflecteix la realitat de tot el país.

En el Ple Municipal Ordinari corresponent al passat mes d'abril, aquest consistori es va manifestar, per una àmplia majoria, a favor de la legalització de les emissions de TV3 al País Valencià i de l'arxiu, sense la imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena, de l'expedient obert contra Acció Cultural del País Valencià.

En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- El Ple de l'Ajuntament de Mataró manifesta i declara que està en desacord amb el tancament i cessament de les emissions de TV3.

Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Mataró manifesta el seu rebuig a la imposició de la multa que Acció Cultural del País Valencià ha de pagar per les emissions de TV3.

Tercer.- El Ple de l'Ajuntament de Mataró mostra el seu suport a Acció Cultural del País Valencià i a les accions que porti a terme per fer front al pagament de la multa.

Quart.- El Ple de l'Ajuntament de Mataró contribuirà al pagament de la multa imposada pel govern valencià a Acció Cultural del País Valencià

Cinquè. - Mostrar el suport de l'Ajuntament de Mataró a la tasca realitzada Acció Cultural del País Valencià que ha treballat per fer possible la recepció de TV3 a les terres valencianes i que mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït de forma decisiva a la pluralitat informativa.

Sisè.- Exigir a les administracions públiques competents que han de legalitzar aquestes emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 al País Valencià, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l'Estat espanyol.

Setè.- Exigir al Ministeri d'Indústria que prengui les mesures que siguin necessàries per tal de restablir l'emissió del repetidor de TV3 i Canal 33 pel País Valencià.

Vuitè.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que prengui les mesures necessàries per tal que TV3 es pugui seguir veient al País Valencià, per tal que aquesta televisió actuï com a eina de difusió i cohesió de la llengua i cultura catalanes.

Novè.- S'acorda transmetre aquesta declaració al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern Valencià, al Parlament Valencià, al Congrés de Diputats, al Ministeri d'indústria i Acció Cultural del País Valencià, perquè facin les gestions i els tràmits precisos perquè la pluralitat en els mitjans de comunicació sigui una realitat i per tant, que TV3 continuï rebent-se sense cap problema a tot arreu del País Valencià i, al mateix temps, els ciutadans i ciutadanes valencians catalanoparlants no siguin discriminats per raó de llengua".