Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla d'Aparcaments 2007-2011 preveu iniciar la construcció de 4.770 noves places d'estacionament a tot Mataró

Escoltar

El Pla d'Aparcaments 2007-2011 preveu iniciar la construcció de 4.770 noves places d'estacionament a tot Mataró

Aquestes places augmentaran l'oferta d'aparcament residencial i donaran resposta a l'increment del nombre de turismes a la ciutat. La inversió prevista per a la construcció d'aquestes noves places d'estacionament és de més de 57 milions d'euros.

El Pla d'Aparcaments permet complir amb els objectius del Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008, a més de seguir les directrius del Pacte per la Mobilitat del 2001 i del Pla de Mobilitat Urbana del 2005 i recollir els objectius fixats en l'Acord de Govern 2007-2011.

El punt de partida d'aquest Pla es situa en la demanda actual d'aparcament residencial: el número total de places d'estacionament a Mataró l'any 2007 és de 51.151 (calçada, guals, en subsòl i en superfície), mentre que es comptabilitzen 52.733 vehicles, de manera que caldrien 1.582 places d'estacionament més l'any 2007 per donar resposta a tots els turismes i camions de la ciutat.

El Pla d'Aparcaments 2007-2011 donarà solució a aquesta diferència entre número de vehicles i de places d'aparcament mitjançant la posada en marxa de 4.770 noves places d'estacionament. Si a això afegim les places existents actualment i les llicències d'aparcaments privats que el Servei de Ciutat Sostenible preveu atorgar en aquest període, es calcula que l'any 2011, a Mataró hi haurà 64.994 places d'aparcament.

L'increment de turismes i camions a la ciutat entre 2007 i 2011 s'estima en 3.500 unitats més, de manera que l'any 2011 hi haurà 56.233 vehicles a Mataró (superàvit de 8.761 places d'estacionament).

Aquest superàvit de places permetrà millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, traslladant les places d'aparcament del carrer a places en subsòl. Alliberant els carrers de cotxes es podran adoptar mesures de millora als carrers com l'ampliació de voreres o carrers de vianants, entre d'altres.

Aparcaments a tots els barris

Si es té en compte tant els aparcament que han entrat en funcionament dins l'any 2007, els aparcaments que s'iniciaran i els que estaran en fase d'estudi dins el període 2007-2011, es preveu en total la creació de 7.458 places, que seran gestionades per la societat municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA):

- 1.378 places s'han començat a construir l'any 2007 al subsòl de la ronda de Rafael Estrany, a La Llàntia, al parc del Palau, al parc tecnològic TecnoCampusMataró i a l'edifici terciari del Rengle.

- 1.814 places es començaran a construir l'any 2008 al passatge del Verdet, a dos aparcaments de la ronda de Barceló, a de Lepant-Churruca, al parc de Rafael Alberti, a la plaça sector Colom-Toló, al poliesportiu del carrer d'Euskadi, al passeig de Ramon Berenguer III i a la plaça de Cuba.

- Es preveuen començar a construir l'any 2009 950 places a la carretera Cirera/carrer de Muntanya, entorns de La Riera-Presó, carrer de Miquel Biada, CEIP Marta Mata i carrer de Muntanya/Transversal.

- 800 places es començaran a construir l'any 2010 al carrer de Joan Maragall, a dos aparcaments en superfície del sector del Sorrall, i al sector IVECO.

- Finalment, 548 places es començaran a construir l'any 2011 a un aparcament subterrani del sector del Sorrall i a la plaça de Francesc Flos i Calcat.

A aquestes places d'aparcament cal afegir les 615 que s'han inaugurat o s'inauguraran durant el 2007 al parc de Cerdanyola, la plaça d'Occitània, el carrer de Terrassa i el Cafè de Mar; i les 153 que es van començar a construir abans de 2007, però que es finalitzaran en els propers quatre anys al carrer de Carlemany, l'avinguda de Jaume Recoder i al Camí Ral/carrer de l'Hospital.

A més, es farà l'estudi de viabilitat per crear altres 1.200 noves places d'estacionament al sector del Sorrall €sota el camp de futbol i a la ronda de Bellavista- a la plaça de Josep Cusachs, a la plaça de Canyamars i a l'aparcament dissuasori que es crearà a l'est de Mataró. Aquests estudis, imprescindibles alhora de construir qualsevol nou aparcament a la ciutat, poden condicionar la xifra total de les places previstes.

La inversió total estimada per a les 7.458 noves places, incloses les que estan pendent d'estudi, serà de més de 92 milions d'euros.

Plans per millorar la mobilitat

Molts d'aquests aparcaments s'inclouen al Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008 que proposa que, durant l'any que ve, es finalitzaran les obres de 780 places d'aparcament; es continuarà amb la construcció de 779 places; s'iniciarà la construcció de 1.814 places; es redactarà l'avantprojecte d'altres 503 places; i s'estudiarà la viabilitat de realitzar nous aparcaments a diferents zones de Mataró.

D'altra banda, l'Acord de Govern 2007-2011 recull el compromís d'iniciar l'execució d'un mínim de 4.000 places públiques d'aparcament en subsòl en aquest període. Segons aquestes previsions, s'iniciarà la construcció de 4.770 places d'aparcament, de les quals 4.370 places seran en subsòl i 400 en superfície. Per tant, el Pla d'Aparcaments recull els objectius fixats en l'Acord de Govern. A més, hi ha 1.398 places pendents de l'estudi de viabilitat, part de les quals també podrien començar a construir-se dins del mandat.

La creació de polítiques d'aparcament és un dels set eixos específics del Pacte per a la Mobilitat, signada per entitats i partits polítics de Mataró l'any 2001 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida a la ciutat a través d'un model de mobilitat sostenible. En aquest sentit, el Pla d'Aparcaments contribuirà a crear les places d'estacionament suficients per tal d'alliberar espai públic als carrers i recuperar-lo per als vianants, tal i com estableix el Pacte.

El Pla d'Aparcaments 2007-2011 també s'integra dins el Pla de Mobilitat Urbana 2005. Aquest pla, creat l'any 2005, va ser el primer d'aquestes característiques que es va formar a Espanya, i defineix les condicions d'ús de la xarxa viària, tot planificant la seva evolució.


Feu clic sobre la imatge per veure-la ampliada.