Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat una declaració institucional en defensa de la salut dels ciutadans europeus

Escoltar

El Ple aprova per unanimitat una declaració institucional en defensa de la salut dels ciutadans europeus

Ahir dijous, el Ple va aprovar per unanimitat la proposta de declaració institucional que van presentar tots els grups municipals en defensa de la salut dels ciutadans europeus.

La proposta íntegra diu el següent:

"El passat 19 de setembre, el President de l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), Teo Romero, i la Presidenta de la Federació Sindical Europea: Tèxtils, Confecció, Cuir (FSE:TCC), Valeria Fedeli, van presentar la "Petició per a una qualitat certificada. Transparència, traçabilitat, composició i origen dels productes tèxtil, confecció, cuir i calçat (TCC)". Amb aquesta petició, ACTE i la FSE:TCC manifesten la seva preocupació en referència als riscos per a la salut dels treballadors i consumidors europeus derivats de la presència de substàncies perilloses en els productes TCC. Diversos estudis científics han demostrat que els articles tèxtils i de confecció i altres productes dels sectors TCC es troben entre les causes més freqüents de dermatitis irritants (DIC) i al·lèrgiques (DAC) de contacte, i poden contenir substàncies irritants, tòxiques i cancerígenes, prohibides per la normativa europea i individualment per Estats membres.

ACTE va ser creada el 1991 a Guimaraes (Portugal) i compta actualment amb més de 70 membres de 6 Estats Membres de la Unió Europea (UE) i Croàcia. ACTE representa territoris amb una forta presència del sector tèxtil i de la moda. La FSE:TCC va ser creada en 1975 i es compon de 70 sindicats lliures i democràtics de 40 països europeus (principalment de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu, països candidats de la UE, però també dels Balcans i d'altres països de l'Europa de l'Est).

La Petició va ser aprovada formalment el dia 18 de setembre pels Comitès Executius d'ACTE i FSE:TCC i haurà de ser adoptada pels plens de les ciutats i regions membres d'ACTE fins a principis de desembre

La política orientada als consumidors constitueix un element clau de l'objectiu estratègic de la Comissió Europea que consisteix a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans de la UE. No obstant això, l'augment del comerç internacional i l'eliminació progressiva de les barreres duaneres exposen el sector a nous riscos a causa de la introducció en el comerç de productes tèxtils, de confecció, de pell i de calçat el procés del qual de producció queda fora de control ja que sovint utilitza productes i processos que ja no es permeten a Europa. Davant un augment de les patologies dermatològiques especialment en les edats més joves, ACTE i la FSE:TCC demanen a la Comissió Europea i als Estats Membres que prenguin una sèrie de mesures considerades com necessàries per a reduir les substàncies irritants i nocives en la indumentària.

La Petició es concreta en aquests tres punts:

· Una definició clara dels "riscos derivats de productes dels sectors tèxtil, confecció, pell, calçat i complement", tant en el procés de producció com en el seu ús final;

· Una major coordinació entre la Comissió Europea i els Estats membres quant a la creació, actualització i posada en xarxa de bases de dades específiques nacionals amb l'objectiu de recollir i supervisar les substàncies químiques usades en els processos de producció dels sectors TCC;

· Garantir la transparència i una major sensibilització dels consumidors europeus a través de la definició i la prova d'un procés amb l'objectiu de garantir la traçabilitat dels productes TCC destinats a la comercialització sobre la base de requeriments sanitaris i de seguretat.

Per tot l'exposat, tots els grups municipals de l'Ajuntament de Mataró proposen al Ple municipal l'adopció dels següents acords:

Sumar-se a la "Petició per a una qualitat certificada. Transparència, traçabilitat, composició i origen dels productes tèxtil, confecció, cuir i calçat (TCC)", aprovada pels comitès executius de l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), i de la Federació Sindical Europea: Tèxtils, Confecció, Cuir (FSE:TCC) el passat 18 de setembre.

Donar compte d'aquests acords al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i al Consell Municipal de la Salut en la seva propera sessió.

Trametre aquests acords als presidents d'aquests dos organismes, al Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç i al director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona".