Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment la modificació del Pla General d'Ordenació en l'illa dels carrers de Cristòfor Colom, Toló i Camí Ral

Escoltar

El Ple aprova provisionalment la modificació del Pla General d'Ordenació en l'illa dels carrers de Cristòfor Colom, Toló i Camí Ral

Es faran edificis d'habitatges, una plaça pública i un aparcament en el subsòl


El Ple va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l'illa delimitada pels carrers de Cristòfor Colom, Toló, Floridablanca i Camí Ral. La transformació urbanística prevista en aquest àmbit contempla la construcció de dos edificis d'habitatges, un edifici d'habitatge públic protegit, una plaça pública, i un aparcament al subsòl públic.

L'àmbit afectat ocupa una superfície de 5.143 m2. Els terrenys estan ocupats actualment per una alineació de naus industrials als carrers de Toló i Cristòfor Colom, i per les cases del número 93-97 del Camí Ral, on hi ha l'antiga Fàbrica Martorell Batlle i Cia, una construcció de mitjan del segle XIX, amb façana d'estil neoclàssic catalogada i protegida pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat, on actualment funciona una farmàcia. L'interior de l'illa, que presenta un desnivell de gairebé 2,5 metres respecte al Camí Ral, està majoritàriament sense edificar.


Nou planejament


El planejament vigent ja estableix l'àmbit afectat com a sector de remodelació, però cal modificar el pla general per situar l'habitatge protegit a l'edifici catalogat del Camí Ral. L'immoble es destinarà a la construcció d'habitatge de protecció pública de lloguer, mitjançant les cessions que els promotors del sector hauran de fer com a aprofitament mig del sector (10%) i de reserva de sostre per a habitatges de protecció pública (20%).

Es preveu la rehabilitació de la façana de l'edifici. Les plantes baixes es podran destinar, conjuntament amb el soterrani, a serveis de barri. En un dels locals es preveu allotjar de nou la farmàcia. Els habitatges ocuparan la primera i segona plantes i les golfes de l'edifici.

La proposta de nou planejament concentra la resta de l'edificació residencial en dos blocs alineats als carrers de Colón i Toló, de 4 plantes i àtic reculat respecte a la façana. Les plantes baixes dels edificis es destinaran en un 50% a habitatges i en 50% a comerç. El sostre residencial reservat a l'àmbit és el mateix que ja preveu actualment el Pla General, 8.154 m2 en total (6.509 m2 a l'àmbit de l'antic sector i 1.645 a la finca del Camí Ral), de manera que com a màxim es construiran 70 habitatges. 48 d'ells seran de renda lliure, 7 de preu concertat (10%) i 15 habitatges protegits (20%).

L'interior de l'illa es destina a plaça pública, que serà accessible des dels carrers de Cristòfor Colom i de Toló, i també des del Camí Ral, travessant els baixos de l'edifici. El subsòl públic de l'àmbit es destina a aparcament, amb capacitat per a aproximadament 146 cotxes i 23 motos.

L'Ajuntament ha consensuat la transformació del sector amb l'única propietària dels terrenys, amb la qual s'ha signat un conveni urbanístic.

Un cop aprovada provisionalment aquesta modificació puntual queda pendent de la seva aprovació definitiva, aquesta última a càrrec de la Generalitat de Catalunya.


Transformació de la zona de llevant de la ciutat

La intervenció urbanística prevista en aquest àmbit és un pas més en la transformació de la ciutat a la zona de llevant, que té com a un dels objectius principals desenvolupar recorreguts cívics per integrar i cohesionar els diferents barris.

Entre les actuacions ja desenvolupades o en execució figuren la transformació de Can Xammar, i els àmbits de Cal Collut i de Can Gassol.