Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei de mediació ciutadana atén 148 casos durant el 2006

Escoltar

El Servei de mediació ciutadana atén 148 casos durant el 2006

El Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró ha presentat el balanç de les seves actuacions durant l'any 2006. Destaquen els 148 casos atesos que han beneficiat directament 463 persones. A més de la tasca de mediació pròpiament dita, durant el 2006 s'han dut a terme millores en la metodologia de treball dels mediadors i s'ha potenciat la difusió del servei.

El servei es va posar en marxa el 2002 com una iniciativa emmarcada en el Pla integral de Rocafonda-El Palau i l'any 2005 es va estendre a tota la ciutat. Al 2006 la signatura d'un conveni amb la Diputació de Barcelona ha permès l'augment de l'equip de mediadors de 3 a 8 persones. Aquest fet sumat a la millor organització interna del servei i a la coordinació amb la resta de serveis municipals explica les causes de l'increment en el nombre de casos atesos respecte el 2005.

148 casos atesos i més de 1200 persones beneficiades

Concretament durant l'any 2006 s'han atès 148 casos, 91 més que al 2005 amb un increment del 160%. Aquests casos tractats han beneficiat directament 463 persones i indirectament 1.280, un 185% més que l'any 2005.

Pel que fa a la càrrega temporal s'hi han dedicat 2.960 hores de treball repartides en 118 intervencions en conflictes a comunitats de veïns; 10 intervencions en problemes amb activitats comercials; 8 en casos de civisme; 6 en espais públics; 5 mediacions amb entitats i 1 cas de relacions personals.

Donat que cada cas requereix d'un determinat tipus d'actuació s'han dut a terme 31 actes de mediació; 44 d'intermediació; 24 accions d'assessorament; 5 accions preventives; 1 cas de contenció; 7 derivacions a altres serveis; 2 casos han estat arxivats per incapacitat d'una de les parts; 12 casos arxivats per manca de voluntat d'una de les parts; 31 estan pendents de la seva resolució i 8 resten en procés de seguiment. La suma d'aquestes actuacions no es correspon amb els 148 casos tractats ja que alguns casos requereixen més d'una actuació.


Més difusió del servei i un nou canal de derivació al web municipal


El balanç del 2006 destaca també que s'han realitzat sessions informatives amb 107 tècnics de l'ajuntament amb l'objectiu de donar a conèixer la tasca del servei i detectar quins casos són susceptibles de ser derivats, així com quin és el procediment per fer-ho. Tanmateix, s'ha potenciat la difusió externa del servei amb la presència a diferents fòrums de participació de la ciutat, nacionals i internacionals. Com a novetat del 2006 s'ha habilitat un tràmit al web municipal a través del qual es pot sol·licitar el servei.

Noves metodologies per als conflictes amb comunitats de veïns i els espais públics

Una de les accions que han possibilitat la consolidació del servei ha estat la sistematització del protocols d'inici i derivació del servei i la creació de dos nous protocols d'actuació per als conflictes a les comunitats de veïns i als espais públics. El gran nombre de casos que sorgeixen dels conflictes en comunitats de veïns (representen el 80% del total) així com la complexitat del seu tractament ha portat al Servei de mediació ciutadana a dissenyar una nova metodologia anomenada "Acords de Convivència". Aquesta metodologia es caracteritza per implicar tots els veïns en la solució mitjançant la realització de tallers per fomentar el diàleg. Una altra característica és la seva eficàcia en el temps de resolució. D'aquesta manera es pretén que tots els veïns puguin implicar-se en el procés sense dedicar més temps del necessari.

En l'àmbit dels espais públics s'ha elaborat un protocol d'observació en relació als problemes amb el mobiliari urbà, la neteja i el manteniment o les pintades. L'objectiu és descriure els principals conflictes i dibuixar un mapa de la seva ubicació, així com establir una relació dels principals actors que intervenen en aquest tipus de situacions.


Com funciona la mediació?

La mediació ciutadana es un sistema gratuït de resolució de conflictes de convivència quotidiana. L'objectiu que pretén és arribar a l'entesa de les parts implicades a través del diàleg i de forma pacífica per garantir unes millors relacions veïnals. Els intermediaris entre les parts en conflicte són els mediadors professionals que vetllaran pel compliment de l'acord assolit. Per tal d'iniciar un procés cal que totes les parts implicades en el conflicte hi estiguin plenament d'acord.