Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els grups municipals rebutgen la violència envers les dones

Escoltar

Els grups municipals rebutgen la violència envers les dones

El Ple municipal del 13 de desembre va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució presentada per tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones.

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

"Atès que el passat 25 de novembre es va commemorar el Dia Internacional contra la violència vers les dones.

Atès que la violència de gènere continua essent una xacra de caràcter mundial, un atemptat contra els drets humans i la dignitat de les persones, que impedeix a la nostra societat continuar avançant pel camí del benestar i del progrés que tots i totes desitgem.

Atès que aquesta violència atempta contra els drets humans més elementals, com és el dret a la vida, a la integritat física i a la llibertat de les dones.

Atès que és un problema social que va més enllà de l'àmbit privat. A Mataró l'Ajuntament té com a objectiu prioritari en les seves actuacions la millora d'aquest problema a nivell de la nostra ciutadania. Al municipi existeix un Protocol d'atenció i derivació en casos de violència contra les dones i una Comissió multidisciplinar per coordinar accions i millorar la situació de les dones maltractades de la nostra ciutat. Així mateix des del Centre d'Informació i Recursos per a les dones s'ofereix atenció i suport a les dones víctimes de violència.

Els grups sotasignants volem expressar el nostre rebuig contra qualsevol tipus de violència exercida contra les dones així com el nostre compromís de treballar conjuntament amb tots els agents implicats en el tema per tal d'eradicar la violència vers les dones..

Per això presentem al Ple de l'Ajuntament de Mataró la següent resolució:

ACORDS:

PRIMER. Expressar el rebuig de tots els grups municipals contra la violència exercida vers les dones.

SEGON. Posar de manifest que com administració pública que tenim l'obligació d'esmerçar tots els esforços i tots els recursos per assolir l'eradicació de la violència de gènere, garantint l'atenció, l'assistència, la protecció i la reparació integral de les dones que es troben en aquesta situació.

TERCER. Instar que les diferents forces polítiques donin un caràcter prevalent a aquest tema per sobre dels interessos polítics i electorals.

QUART. Comunicar aquest acord a totes les entitats de la ciutat perquè en facin difusió i puguin adherir-s'hi.

CINQUÈ. Donar trasllat del present acord, al President de la Generalitat, al President del Parlament de Catalunya, a la Consellera de Justícia, a la presidenta de l'Institut Català de les Dones i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya"