Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern aprova el Pla de millora urbana de l'illa on es construirà l'edifici torre de la ronda de Barceló

Escoltar

La Junta de Govern aprova el Pla de millora urbana de l'illa on es construirà l'edifici torre de la ronda de Barceló

La Junta de Govern Local va aprovar dilluns passat inicialment el Pla de millora urbana que concreta l'ordenació urbanística de l'illa ubicada al final de ronda de Barceló, tocant a l'avinguda del Maresme, on es preveu la construcció d'un edifici torre de 25 plantes.

La redacció i aprovació d'aquest document és el darrer tràmit de planejament urbanístic que estava pendent pel que fa a l'ordenació de tot el sector de la ronda de Barceló. L'Ajuntament va aprovar provisionalment el passat novembre el Pla de millora urbana de la ronda de Barceló i l'illa de Fàbregas i de Caralt, que preveia concretar la volumetria de l'illa Fàbregas i de Caralt i de l'illa on es construirà la torre mitjançant la redacció de dos plans especials. D'altra banda, dins el mateix àmbit, la Junta de Govern va aprovar el passat març el projecte d'urbanització de la ronda de Barceló.

El Pla de millora urbana aprovat avui preveu per una banda la construcció de l'edifici torre, que tindrà una alçada de 25 plantes (planta baixa més 24). La proporció entre la superfície en planta i l'alçada garanteix l'esveltesa de l'edifici.

L'edifici tindrà ús majoritàriament residencial, amb un sostre destinat a aquest ús de 16.299 m2 que permetrà allotjar fins a un màxim de 204 habitatges. El Pla de millora urbana de la ronda Barceló i l'illa de Fàbregas i de Caralt preveia un total de 692 habitatges en tot l'àmbit. A l'edifici torre es construiran habitatges de renda lliure, donat que el 20% d'habitatge protegit i el 10% de concertat previstos pel Pla de millora urbana de la ronda de Barceló i de l'illa de Fàbregas i de Caralt es concentren en altres illes.

Les plantes baixa, primera i segona de la torre es destinaran a usos comercials i terciaris (2.500 m2 de sostre).

L'edifici quedarà envoltat per dues places a diferent nivell, una ja prevista pel Pla de millora urbana de la ronda Barceló i l'illa de Fàbregas i de Caralt, configurant la façana amb el carrer dels Germans Thos i Codina, i la segona deprimida sota la ronda. Aquesta placa, gaiirebé quadrada amb 866 m2 servirà de connexió entre l'edifici i la futura rampa d'accés al pas soterrani que conduirà des de la ronda de Barceló i el port.

La plaça pública actuarà com a punt neuràlgic i de confluència dels itineraris per a vianants entre l'eix comercial de la ronda de Barceló, l'accés al Port i l'àrea de serveis comercials i terciaris previstos a l'àmbit de La Farinera, que és contigu al de la torre. A la vegada, aquest espai públic tindrà continuïtat amb la plaça prevista davant del futur equipament de la Farinera.

Pel que fa a l'aparcament, com a reserva per a ús residencial i terciari de l'edifici es preveuen dues plantes d'estacionament soterrani amb 319 places que es construiran en el subsòl de la torre i també ocupant part del subsòl de l'entorn proper. A dins del soterrani es preveu una zona de càrrega i descàrrega que connectarà amb els locals de les plantes inferiors de la torre.

També es preveu un aparcament públic de bicicletes a la plaça, tocant a la ronda de Barceló.

El Pla de millora urbana es sotmetrà a un termini d'1 mes d'informació pública, durant el qual se podran presentar al·legacions. El document haurà de superar després els tràmits d'aprovació provisional, a càrrec de l'Ajuntament, i definitiva, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.