Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament actualitza l'ordenança per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació

Escoltar

L'Ajuntament actualitza l'ordenança per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació

La regidora de Ciutat Sostenible, Quitèria Guirao, ha presentat avui en roda de premsa la modificació de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació, que demà es presentarà al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació inicial.

El nou text actualitza la normativa municipal vigent, que data de 2002, i l'adequa tant al Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació com a l'escenari actual, amb un operador més de telefonia mòbil i una nova tecnologia (UMTS). L'Ajuntament va aprovar el Pla especial provisionalment el passat octubre i està pendent de l'aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.

La nova ordenança vol regular tant les instal·lacions actuals de suport a la telefonia mòbil com altres tecnologies que puguin aparèixer en el futur.

Pel que fa les modificacions que introdueix el nou text respecte a l'ordenança en vigor, els principals canvis són els següents:

  • A l'apartat sobre la concessió de llicències s'hi ha incorporat una classificació de les instal·lacions existents que regula dos nous tipus: les microcel·les i les picocel·les, que s'utilitzen per millorar la cobertura i la qualitat del servei.
  • Els operadors estaran obligats a presentar la fitxa tècnica de característiques de la instal·lació, que defineix la Generalitat de Catalunya, en la fase de sol·licitud de la llicència i conjuntament amb el certificat final d'instal·lació.
  • Els operadors hauran de presentar un estudi acústic sobre les instal·lacions.
  • Pel que fa a les condicions de les instal·lacions, hauran de complir els requisits exigits pel Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació; utilitzar la millor tecnologia possible per reduir l'impacte visual i paisatgístic; tenir la millor orientació possible per minimitzar el nivell d'immissions de camps electromagnètics cap als habitatges situats a menys de 100 metres respecte de l'antena. A més, es promourà la compartició d'emplaçaments: un mateix operador podrà funcionar amb un màxim de 2 operadors més dins de casc urbà i 3 si és a fora, a més de la xarxa d'electricitat, els màstils i altres elements.
  • Es modifica el termini de revisió de llicències, de 2 a 4 anys.

Les instal·lacions que tenen llicència concedida hauran d'adaptar-se a la nova ordenança si amplien o modifiquen elements, o quan els compleixi el termini per fer la revisió. Actualment, funcionen a Mataró 25 instal·lacions de radiocomunicació.

La comissió de seguiment del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació ha intervingut durant el procés de redacció de la modificació de l'ordenança. La comissió està formada per responsables i tècnics municipals, representants de Localret, de TecnoCampusMataró, de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, de l'IES Miquel Biada, del Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Maresme (Gentic), de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC-Maresme), de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, de l'Associació OIKOS Ambiental i del Consell Municipal de Medi Ambient. El nou text incorpora suggeriments específics de la FAVM.

Després de l'aprovació inicial, l'ordenança tindrà un termini d'exposició pública d'un mes, durant el qual s'hi podran presentar al·legacions.

Suspensió de llicències

El Ple de l'Ajuntament va aprovar a l'abril de 2005 una suspensió de llicències d'ampliació o nova instal·lació d'antenes a tot el terme municipal per facilitar la tramitació del Pla especial urbanístic i la modificació de l'ordenança.

Des de la seva entrada en vigor, l'Ajuntament ha obert 17 expedients de disciplina per incompliment de la suspensió. La major part dels expedients són per casos d'ampliació de les instal·lacions existents per adaptar-les a la tecnologia UMTS, tot i que també es va desmantellar una nova antena instal·lada sense llicència.

Mesuraments de camps elèctrics

El Servei de Ciutat Sostenible ha demanat a la Generalitat de Catalunya la col·locació a la ciutat d'un segon equip de mesurament fix de camps electromagnètics provinents d'estacions base de telefonia mòbil per instal·lar-ho a la zona d'equipaments educatius del Camí del Mig, o bé el trasllat a aquesta ubicació de l'equip actual, que es troba a la baixada de Santa Anna. Aquest equip, que funciona des de fa un any, pertany a la Xarxa de control remot en continu d'immissions de camps electromagnètics provinents d'estacions base de telefonia mòbil, que està adscrita al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat.

Els valors detectats per l'equip fix han estat sempre per sota de 2 V/m. El Decret de la Generalitat de Catalunya 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació, especifica com a valor més restrictiu per a telefonia mòbil un nivell en camp elèctric de 27 V/m.

D'altra banda, l'Ajuntament disposa d'un equip de mesurament portàtil. Des del 2 de febrer de 2006, el Servei de Ciutat Sostenible ha realitzat, a petició de veïns, 123 mesuraments del camp electrònic a l'interior d'una vintena habitatges situats a prop d'una instal·lació de radiocomunicació, i 50 mesuraments a l'exterior. En tots els casos, els resultats es situen molt per sota dels límits que estableix la legislació vigent.

El valor màxim detectat a l'interior d'un habitatge ha estat de 2,69 V/m. El valor mitjà a l'interior dels habitatges ha estat de 0,56 V/m i a l'exterior de 0,6 V/m.