Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament adjudica el nou contracte de manteniment de l'enllumenat públic

Escoltar

L'Ajuntament adjudica el nou contracte de manteniment de l'enllumenat públic

L'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Electricitat Boquet, SL el contracte de manteniment i conservació de les instal·lacions de l'enllumenat públic de Mataró durant els anys 2007 i 2008 fins a un import màxim d'1.475.929 euros. L'adjudicació es va fer efectiva per decret el passat 15 de desembre, i va ser ratificada el 8 de gener per la Junta de Govern Local.

Al concurs per l'adjudicació del contracte es van presentar 8 empreses interessades. El pressupost màxim de licitació pels 2 anys de vigència era d'1.643.757 euros. Malgrat que el contracte té validesa per 2 anys hi ha possibilitat de pròrroga de fins a 2 anys més.

El nou contracte comprèn els següents aspectes:

  • Control de funcionament: horari d'encesa i apagada, inspecció de les instal·lacions, reparació d'avaries i desperfectes, control de la contaminació lumínica.
  • Conservació preventiva: canvi de làmpades, neteja de luminàries i suports, pintura de suports, canvi de condensadors, canvi de bateries en equips de control.
  • Manteniment normatiu: verificació de quadres, línies i punts de llum i inspecció segons la normativa vigent.
  • Control energètic: auditoria energètica permanent.
  • Inventari, telegestió i software de gestió.
  • Altres treballs en l'enllumenat: renovació d'instal·lacions obsoletes, actuacions puntuals per vandalisme o accidents, muntatge i desmuntatge de banderoles o altres elements publicitaris.

El nou contracte de manteniment introdueix obligacions per a l'adjudicatari fins ara no incloses, com el canvi de condensadors i equips electrònics, així com l'aplicació de la telegestió dels quadres d'enllumenat. Malgrat aquestes millores del servei, previstes pel Pla d'actuacions 2006-2008 que va recomanar l'auditoria energètica feta al desembre de 2004, el nou contracte no suposa un increment de cost respecte al pressupost que fins ara destinava l'Ajuntament al manteniment de l'enllumenat, que durant el 2006 va suposar aproximadament 730.000 euros.

D'altra banda, entre les millores aportades per l'adjudicatari del contracte, l'empresa es compromet a actualitzar el Pla director de l'enllumenat que es va fer al 1990 i que recull a nivell d'auditoria l'estat eficiència energètica i seguretat mecànica de les instal·lacions. També assumirà la redacció d'un estudi del nivell de llum a les diferents zones de Mataró per prevenir la contaminació lluminosa, que l'Ajuntament ha de dur a terme d'acord amb el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, de la Generalitat de Catalunya. A més, farà una prova experimental en algun punt de la ciutat de nous sistemes d'il·luminació mitjançant leds.