Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament comença les obres de reurbanització de l'avinguda del Perú

Escoltar

L'Ajuntament comença les obres de reurbanització de l'avinguda del Perú

El Servei d'Obres de l'Ajuntament té previst començar aquesta setmana les obres de reurbanització del tram de l'avinguda del Perú comprès entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso. Els treballs afectaran a un tram de 400 metres de llargària, mentre que la superfície total a reurbanitzar és de 7.500 m2.

Després de les obres, l'avinguda disposarà d'una calçada de 6 metres d'ample, amb un carril per a cada sentit de circulació. El projecte preveu l'ampliació de les voreres i delimita la zona d'aparcament a tot l'àmbit, que queda deprimida respecte a la vorera als encreuaments dels carrers per evitar els estacionaments en doble filera.

La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic, l'aparcament amb llamborda de formigó colorejat i les voreres amb panot de morter de ciment de color gris. El projecte preveu l'eliminació de barreres arquitectòniques.

El tram situat a l'alçada de la plaça de Rocafonda es convertirà en zona de prioritat invertida, donant pas preferent als vianants mitjançant l'elevació de la calçada.

Substitució dels serveis

La societat municipal Aigües de Mataró, SA renovarà la xarxa de clavegueram. Es faran nous pous de registre i es renovaran els embornals i escomeses existents. També està prevista la renovació de la xarxa d'aigua potable.

Es mantindrà l'enllumenat públic existent a l'avinguda, tot i que es reubicarà per adequar-lo a les noves alineacions de voreres. La zona verda de forma triangular situada davant de la plaça de Rocafonda, a l'altra banda de l'avinguda del Perú, s'il·luminarà amb una columna de 14 metres d'alçada. S'utilitzaran làmpades de vapor de sodi que proporcionen un rendiment econòmic i energètic òptim.

Es soterraran les línies aèries elèctriques i telefòniques en els encreuaments. També està prevista la instal·lació de diferents grups de contenidors soterrats a l'avinguda del Perú.

Pel que fa al mobiliari urbà, es col·locaran banc i cadires de fusta. A l'àmbit de la zona verda es col·locaran jocs infantils

Es preveu la plantació d'arbres a banda i banda de l'avinguda del Perú i també a la zona verda. Les plantacions previstes són el liquidàmbar (Liquidambar Styraciflua) a l'avinguda i la fotínia (Photinia) a la zona verda. Als parterres es plantaran espècies arbustives.

Els treballs es començaran amb l'afectació de les voreres, que s'aniran executant per trams de carrer. El primer tram on s'actuarà és a les voreres del costat de la plaça de Rocafonda.

Les obres han estat adjudicades a l'empresa Constraula SA per un import de 865.298 euros. El termini d'execució previst és de 10 mesos.