Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament ha aprovat la renovació de l'enllumenat de sis carrers dels Molins

Escoltar

L'Ajuntament ha aprovat la renovació de l'enllumenat de sis carrers dels Molins

La Junta de Govern Local del 10 de desembre va aprovar inicialment el projecte de renovació de l'enllumenat del passeig de Carles Padrós, del carrer de Pau Casals, de la Creu Roja, de Nicolau Guanyabens, de la Mare de Déu dels Àngels i de Lluís Millet, al barri dels Molins.

El projecte té previst desmantellar les línies existents i els 29 punts de llum actuals, el trasllat del quadre d'escomesa fins el carrer de Nicolau Guanyabens i l'eliminació de l'actual, que es troba al carrer de la Mare de Déu dels Àngels. El canvi es produirà perquè la vorera on actualment hi ha el quadre d'escomesa és estreta per complir el codi d'accessibilitat i perquè la nova ubicació permetrà optimitzar la tirada de línies. També s'instal·laran noves línies de distribució de potència trifàsica en grapejat de façana i en traçat soterrat. Aquesta darrera actuació implicarà les obres d'obertura i tapat de rases així com la reposició de paviments de calçada i voreres.

En el passeig de Carles Padrós s'instal·laran columnes de 4,50 m d'alçada amb làmpades de vapor de sodi de 100 w. Per la rotonda del passeig de Carles Padrós s'ha optat per dues tipologies d'enllumenat en funció de la vorera i de l'arbrat. En la vorera del costat Barcelona es col·locaran columnes de 9 m d'alçada amb làmpades de vapor de sodi de 150 w mentre que en la vorera del costat Girona, s'instal·laran bàculs de 9 m d'alçada amb un braç de 3m de llargària i amb una inclinació, respecte el carrer, de 15 graus.

A banda del braç, que portarà una làmpada de vapor de sodi de 100w, hi haurà una altre punt de llum a una alçada d'entre 4 i 5 metres. La rotonda disposarà d'enllumenat de balisament.

En total està previst instal·lar 42 punts nous de llum entre columnes de 4,5 m d'alçada, bàculs de 9 m d'alçada amb braços i columnes de 9 m d'alçada. Les làmpades que es faran servir són de sodi amb una potència de 150 i 100 w. La nova instal·lació representarà un estalvi del 70% respecte l'actual.

El pressupost de les obres és de 177.117,11 euros. Abans de l'inici de les obres, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa.