Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta el projecte executiu del CEIP Maria Mercè Marçal i d'una nova escola bressol a Figuera Major

Escoltar

L'Ajuntament presenta el projecte executiu del CEIP Maria Mercè Marçal i d'una nova escola bressol a Figuera Major

La regidora d'Obres, Montserrat López, i el president de l'Institut Municipal d'Educació, Josep Comas, han presentat aquest matí en roda de premsa el projecte executiu del complex educatiu que acollirà el CEIP Maria Mercè Marçal i una nova escola bressol municipal al sector de Figuera Major. El projecte es presentarà dilluns a aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local.

Els nous equipaments educatius es construiran en un solar sense edificar, situat entre la riera de Figuera Major i el carrer de Josep Maria de Sagarra. Els terrenys estan al costat, separats pel carrer de Josep Maria de Sagarra, del lloc on es troben ara els mòduls provisionals del CEIP Maria Mercè Marçal, que van entrar en funcionament el passat setembre. El solar té una superfície de 8.591 m2, i un desnivell de 7 metres.

El Servei d'Obres de l'Ajuntament preveu la construcció simultània dels dos equipaments.

El complex educatiu es construirà en forma de pinta. El cos més llarg tindrà façana a la riera de Figuera Major i allotjarà les dependències administratives i els serveis auxiliars dels equipaments educatius, com ara la biblioteca, la cuina i el menjador. Les aules, tant del centre de primària com de l'escola bressol, es situaran perpendiculars al carrer i es distribuiran de manera esglaonada per adaptar-se al desnivell del solar. L'escola bressol es situa a la primera planta dels volums edificatoris més propers al carrer de Josep Maria de Sagarra.

Els patis es situen entre els edificis transversals. Aprofitant el desnivell dels terrenys, la coberta de les aules d'un nivell correspondran als patis de les de nivell superior.

L'orientació de les edificacions permetrà aprofitar al màxim la il·luminació natural. Les aules de l'escola bressol i d'educació infantil estaran protegides de l'entrada de sol directe per un voladís de 3 metres, mentre que a les aules de primària, la biblioteca i la sala d'usos múltiples de l'escola bressol s'instal·laran lames orientables d'alumini. El nou complex educatiu estarà connectat al Tub verd.

Donat l'important desnivell dels terrenys es col·locaran murs de formigó de contenció als límits del solar, entre els quals es construiran rampes per comunicar els diferents nivells dels patis. En els límits posteriors del solar es crearan talussos i es col·locarà rocalla.

Les façanes exteriors seran de formigó prefabricat, mentre que les orientades cap als patis tindran un acabat fet de plafons lleugers simulant fusta. La coberta dels edificis a les zones transitables tindrà un acabat de paviment de pedra artificial, els voladissos de protecció solar de les aules dels alumnes de menys edat estaran recoberts de xapa galvanitzada i pintada i la coberta del gimnàs tindrà un acabat de xapa de zinc.

Instal·lacions del nou CEIP

El CEIP Maria Mercè Marçal serà de dues línies i podrà acollir 450 alumnes. Les instal·lacions de l'escola ocuparan una superfície total construïda de 3.859 m2. La superfície útil del centre serà de 3.140,83 m2, i tindrà a més 3.704 m2 de superfície exterior, incloent una pista poliesportiva de 1.408 m2, un total de 1.262 m2 de patis, 690 m2 de talussos, un porxo de 253 m2 i una zona d'horta de 90,20 m2.

L'escola tindrà tres accessos situats a la riera de Figuera Major: l'accés principal, un de secundari per accedir a la biblioteca i al pati, i un accés per a vehicles de serveis i vianants que conduirà al pati, al gimnàs i a la cuina.

Educació infantil

L'equipament tindrà 2 aules d'educació infantil per a nens de 3 anys, de 57,35 m2 cadascuna; 2 aules per a nens de 4 anys, de 57,65 m2 cadascuna; i 2 aules per a nens de 5 anys, de 57,30 m2 cadacuna. També tindrà una aula de psicomotrocitat (58,15 m2), una aula per a petits grups (23,15 m2), un despatx de tutoria, serveis i vestuaris per als mestres i 6 aules exteriors (182,50 m2). El pati per als alumnes d'educació infantil tindrà 781,30 m2.

Educació primària

Pel que fa educació primària, l'escola tindrà 12 aules per als diferents nivells (648 m2); 4 aules per a petits grups (117,4 m2); una aula de música-audiovisuals (51,20 m2); una aula d'informàtica, una aula de plàstica i un aula de suport, de 50,50 m2 cadascuna; una biblioteca (155, 50 m2); despatxos de tutoria; serveis per als professors i els alumnes; un gimnàs de 200 m2 amb un escenari (34,55 m2), magatzems i vestidors.

Administració

A l'àrea d'administració, el centre també disposarà d'un despatx de direcció i un altre per al cap d'estudis, un despatx de secretaria, una sala de professors (60,30 m2), un despatx per a l'AMPA, consergeria-reprografia, menjador (151,50 m2), cuina (47,65 m2), i altres dependències per a les instal·lacions i els serveis del centre.

Instal·lacions de la futura escola bressol

L'escola bressol ocuparà 885 m2 de superfície total construïda. La superfície útil serà de 786,15 m2 i tindrà a més de 946 m2 de superfície lliure i patis. L'accés principal es situarà al carrer de Josep Maria de Sagarra i, al costat, hi haurà un segon accés de vehicles de serveis que conduirà al pati.

L'equipament tindrà capacitat per a 107 nens. Aquesta escola bressol municipal de nova creació s'afegeix a les que estaven contemplades dins del compromís de creació de 300 noves places aprovat pel Ple de l'Ajuntament al juliol de 2005.

L'escola bressol disposarà d'una aula de lactants amb zona de dormitori, biberoneria i zona d'aigua (48 m2); 3 aules per a nens d'1 a 2 anys amb dormitori i zona d'aigua (154,35 m2 en total) i 3 aules per a nens de 2 a 3 anys amb zona d'aigua (156,30 m2 en total). També tindrà una sala polivalent (85,10 m2); una zona d'aparcament per a cotxets, una sala de professors (26,20 m2), un despatx d'administració, un vestidor, un menjador-office (19,80 m2), un servei adaptat i un altre per als mestres. A la zona de pati, que disposarà d'una zona pavimentada, una altra amb sauló i un sorrall, també hi haurà serveis i un magatzem.

Finançament

El projecte del complex educatiu té un pressupost d'execució de 7.073.185 euros, dels quals 5.379.562 euros corresponen al CEIP i 1.693.623 euros a l'escola bressol. El termini d'execució és de 18 mesos. Després de l'aprovació inicial per part de la Junta de Govern i abans no comencin les obres, el projecte haurà de superar els tràmits d'informació pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa constructora.

La construcció del CEIP es finançarà mitjançant el conveni de cooperació signat el 23 de novembre de 2006 entre l'Ajuntament i Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat farà una aportació econòmica de 4.490.000 euros dividida en diferents anualitats.

Les obres de la futura escola bressol municipal seran finançades amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament.

Curs 2007-2008

El CEIP Maria Mercè Marçal funciona des del començament del curs 2006-2007 en mòduls provisionals. Per al curs vinent està previst ampliar el centre amb 2 noves aules, amb la instal·lació de dos mòduls més.

Es preveu que el nou complex educatiu estigui enllestit per al curs 2009-2010.