Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre seguretat viària

Escoltar

L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre seguretat viària

L'alcalde, Joan Antoni Baron, i el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya, han signat avui un conveni de col·laboració per a la redacció d'un Pla local de seguretat viària.

Mataró disposa des de 2005 d'un Pla local de seguretat viària, que s'emmarca en el Pla de seguretat local, i per tant aquest conveni de col·laboració es concreta en homologar i actualitzar el redactat del document de Mataró amb el que proposa la Generalitat de Catalunya per a tots els municipis. Així es compartiran objectius, seguiment, avaluació i informació adreçada a la reducció de la sinistralitat viària i a més es comptarà amb l'assistència tècnica del Servei Català del Trànsit.

Pla de seguretat viària

El Pla de seguretat viària 2005-2007, aprovat per acord de Govern de la Generalitat el 28 de desembre de 2004, és una eina on es condensa la voluntat política del Govern d'atacar un dels grans problemes del país: la sinistralitat a les carreteres.

En aquest sentit, un dels punts importats del Pla és treballar conjuntament amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària i elaborar plans locals de seguretat viària contribuint així a la creació d'una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.

La seguretat viària a Mataró

El Pla local de seguretat viària de Mataró realitza un seguiment de les incidències de l'accidentalitat vial, per establir-ne aquells punts d'especial atenció i coordinar els diferents aspectes que han de vetllar per una millora tant des del punt de vista de la prevenció com a la resolució i atenció als accidentats.

La prevenció als accidents de trànsit a Mataró ha estat una de les prioritats del Govern municipal. Tant la Policia Local, amb la realització de controls de trànsit, alcoholèmies, retirades del carnet de conduir, educació viària, etc., com el Servei de Mobilitat i la resta dels serveis territorials, amb l'adequació de l'espai públic, han aconseguit uns resultats favorables, amb una constant disminució de l'accidentalitat des de l'any 2000 a Mataró.

Com a actuacions en l'àmbit de l'espai públic per millorar la seguretat viària es poden destacar les següents:

- La instal·lació de nous miralls panoràmics a les cruïlles i el seu manteniment
- La senyalització d'estacionaments de motocicletes a les cantonades, per fer la cruïlla més transparent i evitar accidents per col·lisió
- La instal·lació de 130 bandes reductores de velocitat
- L'execució de passos de vianants a nivell de vorera i plataformes sobreelevades
- Pacificació del trànsit mitjançant reurbanització de carrers en zones residencials i zones 30
- La protecció de les voreres mitjançant pilones
- L'execució de plataformes a les parades del bus
- L'ampliació de voreres i execució de reclaus a les cantonades
- Manteniment correctiu i preventiu continu de la senyalització vial.

Pel que fa a l'accidentabilitat, el Pla de seguretat viària de la Generalitat de Catalunya fixa una reducció del 30% en el nombre de víctimes mortals en relació a l'any 2000. Aquest indicador és difícil d'adoptar en una ciutat del tamany de Mataró, atès que sols hi ha entre 1 i 2 accidents mortals a l'any de mitjana. Però si fem referència al total d'accidents de trànsit amb víctimes (ferits i morts) a Mataró hi ha hagut una reducció del 36,9% entre l'any 2000 i l'any 2007, alhora que el nombre de víctimes ha disminuït en un 36,6%.