Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana el traspàs a la Generalitat del servei de transport ferroviari de viatgers a Catalunya

Escoltar

Mataró demana el traspàs a la Generalitat del servei de transport ferroviari de viatgers a Catalunya

El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir una resolució que denuncia el mal funcionament del servei de rodalies de Renfe, reclama millores a l'Estat i insta a la Generalitat de Catalunya a que negociï el traspàs del transport de viatgers. Amb origen i destinació en el territori català. La proposta, presentada pel grup municipal de CiU, va ser aprovada també amb els vots a favor del PSC, ICV-EUiA i ERC, i l'abstenció del PPC.

El text íntegre de la resolució és el següent:

"Per als usuaris de Renfe en els trens de rodalies el servei és, massa sovint, molt deficient, especialment a les hores punta on les aglomeracions són habituals: insuficient capacitat dels trens per acomodar tots els que hi volen pujar, retards sense que se n'informi als usuaris i sense que puguin conèixer quan arribaran a llur destinació; constants avaries tant de la superestructura com del material mòbil; trens, estacions i màquines expenedores de bitllets no adaptades per a persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, etc.

Els trens de rodalies de Barcelona transporten diàriament quasi 400.000 passatgers que reclamen accions reals per millorar la qualitat del servei públic: la millora en les infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència de trens, un increment en la capacitat i en el nombre de trens en servei, més mesures d'accessibilitat a trens i estacions.

Durant els darrers anys, tant a les Corts Generals de l'Estat com al Parlament de Catalunya s'han adoptat resolucions adreçades a instar els diferents governs a impulsar millores en el servei de rodalies de Catalunya i a millorar la informació sobre les incidències, però que han tingut un escàs compliment real. O bé no s'han complert els acords aprovats, o bé les actuacions realitzades han tingut poca incidència en la millora i la qualitat del servei de rodalies.

Fins i tot les actuacions impulsades pel mateix Govern de l'Estat han tingut uns resultats quasi imperceptibles. El "Pla d'actuacions urgents", acordat pel Ministeri de Foment després del col·lapse que va patir el servei de rodalies els mesos d'octubre i novembre ha estat totalment suficient.

D'una banda, hi ha un problema de dèficit d'inversió, que tendeix a esdevenir estructural. En efecte, per bé que el 27 de setembre Estat i Generalitat van signar un conveni d'inversió per a la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims sis anys amb un compromís per part de l'Estat d'aportar 2.363 milions d'euros, el cert és que per al 2007 el Ministeri de Foment ha pressupostat una inversió de 37 milions d'euros. Amb aquest ritme es necessitaran més de 63 anys per acabar totes les inversions previstes. Esperem que els darrers gestos del Govern espanyol, entre ells l'assumpció de responsabilitats i la petició de disculpes entre ells, contribueixi en ferm a resoldre els problemes aquí descrits en breu termini.

D'altra banda, hi ha un problema greu de capacitat de gestionar correctament la xarxa de rodalies que s'ha agreujat de manera exponencial durant el darrer any.

No té sentit que la mobilitat diària de milions de persones de Catalunya hagi de decidir-se a 650 quilòmetres de distància.

Cal afrontar de manera peremptòria el traspàs a la Generalitat dels serveis de transports de viatgers amb origen i destinació a Catalunya, tal i com estableix l'article 169 de l'Estatut de Catalunya i fer-ho amb les dotacions econòmiques suficients per resoldre els dèficits assenyalats.

En relació als antecedents exposats el grup municipal de CiU proposa al ple l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Denunciar el mal funcionament del servei de rodalies RENFE de Barcelona, i la falta de solucions correctes donades per la companyia.

Segon.- Instar el Govern Central al compliment urgent de les mesures del Pla de Mesures Urgents que va anunciar sota supervisió del govern de la Generalitat i d'una comissió tècnica creada adhoc i depenent de l'ATM que avaluï l'estat de la xarxa i les mesures que el govern de l'Estat implementi

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a negociar el traspàs immediat a la Generalitat dels serveis de transport de viatgers amb origen i destinació en el territori de Catalunya, tal i com s'estableix en l'article 169 de l'Estatut de Catalunya, amb la incorporació d'un fons de finançament extraordinari per fer front al dèficit d'inversions acumulat i a les necessitats futures de la xarxa de rodalies i regionals."

Quart.-. Demanar al Govern Central el compliment del conveni Estat- Generalitat de 27 de setembre 2006 que preveu una inversió de 2.363 milions per a la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims 6 anys.

Cinquè.- Sol·licitar al Govern Central que tal i com va acordar, augmenti el nombre de trens en hores punta per tal de reduir el col·lapse que pateix aquest servei.

Sisè.-. Instar el Govern Central que elabori un informe sobre la puntualitat del servei de rodalies de Barcelona.

Setè.- Instar el Govern Central que emprengui les mesures necessàries perquè s'eliminin totes les barreres arquitectòniques, i d'accessibilitat en els mateixos trens, existents, per tal de millorar-ne la seva mobilitat i fer el servei accessible al conjunt de tota la ciutadania.

Vuitè.- Sol·licitar que RENFE cerqui fórmules per compensar als usuaris afectats pels retards patits a Catalunya en els últims mesos.

Novè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés i al Senat, al Govern Central, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya."