Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró comença a tramitar les sol·licituds d'ajuts de la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer

Escoltar

Prohabitatge Mataró comença a tramitar les sol·licituds d'ajuts de la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer

La societat municipal Prohabitatge Mataró va obrir el passat dimecres 30 de maig la convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats econòmiques. L'objectiu és facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans i ciutadanes de Mataró i evitar l'exclusió social per motius residencials.

Gràcies als ajuts, l'arrendatari rebrà una subvenció d'entre 20 i 240 euros mensuals per pagar el lloguer de l'habitatge.

Aquestes subvencions les atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i, a Mataró, les gestiona Prohabitatge Mataró.

Destinataris dels ajuts

Poden optar a aquesta subvenció totes aquelles persones que visquin en un pis de lloguer i que tinguin uns ingressos màxims anuals no superiors a 2,5 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples). Aquests ingressos es calculen en relació al número de membres de la unitat familiar.

S'han de reunir alguna de les condicions següents:

- ser majors de 65 anys i titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa;

- ser arrendataris d'habitatges administrats per ADIGSA, Prohabitatge Mataró o per entitats sense ànim de lucre;

- o ser joves fins a 35 anys amb uns ingressos anuals mínims de 5.500 euros.

- Trobar-se en circumstàncies especial com:

. famílies monoparentals,

. dones en situació de violència;

. persones immigrants;

. persones que es trobin a l'atur;

. persones afectades per assetjament immobiliari;

. persones amb una incapacitat superior al 33%,

. o d'altres situacions que impliquin un risc d'exclusió social.

Dates de lliurament i resolució

El termini de presentació de les sol·licituds és el següent:

- fins al 29 de juny de 2007 per a les persones que ja han rebut els ajuts en l'exercici 2006.

- fins al 13 de juliol de 2007 per a les persones que sol·liciten els ajuts per primera vegada.

- fins al 31 d'octubre de 2007 per a les persones amb contracte gestionat a través de les Borses de Lloguer de Prohabitatge Mataró.

El termini màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Presentació de sol·licituds

Els impresos de sol·licitud es poden obtenir al web www.grup-pumsa.cat/serveis/prohabitatgemataro/impresos; a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (La Riera, Rocafonda i Cerdanyola, de dilluns a divendres de 9 a 19 hores) o a les oficines de Prohabitatge Mataró (c/ de Pablo Iglesias, 63, 1ª planta, despatx 5). L'horari d'atenció de Prohabitatge Mataró és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. A partir de l'1 d'octubre l'horari serà de dilluns a dijous de 9 a 13 hores i de 16 a 18.30 hores i divendres de 9 a 14 hores.

Les sol·licituds s'han de presentar a les mateixes oficines de Prohabitatge Mataró en els horaris especificats.