Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dos pisos municipals acullen a membres de col·lectius amb risc d'exclusió

Escoltar

Dos pisos municipals acullen a membres de col·lectius amb risc d'exclusió

La regidora de Benestar Social, Salut i Consum de l'Ajuntament, Carme Esteban; la presidenta delegada de l'Assemblea Local de la Creu Roja Espanyola a Mataró, Anna Maria Guinart; i el president de Betània Fogar de l'Esperança Jubileu 2000 (entitat formada per Càritas Interparroquial Mataró, Conferències Sant Vicenç de Paül, Associació Jaume Pineda i Consell Pastoral de l'Arxiprestat de Mataró), Fèlix Feliu, han signat avui el protocol per al desenvolupament del projecte Pisos amb Suport Socioeducatiu.

El conveni suposa la posada en marxa de dos pisos de titularitat municipal amb cessió d'ús a Betània per al desenvolupament del projecte, que acullen a sis persones amb risc d'exclusió social, per tal de millorar la seva situació social i laboral. El projecte està enfocat cap a un col·lectiu amb un perfil concret: homes majors de 50 anys, amb vincles socials i familiars fràgils, situació econòmica i d'habitatge precària i amb problemes amb l'alcohol, entre d'altres característiques.

Les entitats que signen el conveni han fixat els objectius, les persones que es poden beneficiar del projecte i les obligacions de cada entitat. La coordinació del projecte es du a terme trimestralment per representants de les tres entitats signants del conveni.

Els habitatges

Es tracta de pisos de 80-90 m2que estan cedits a Betània per a aquesta finalitat i administrats pel Servei de Benestar Social de l'Ajuntament, Betània i Creu Roja. Els habitatges tenen un suport tutelat, però no es tracta d'un pis assistit perquè no hi ha una presència constant del tutor, sinó que el grau de supervisió depèn de l'autonomia dels usuaris i de les seves necessitats. Entre els objectius d'aquest suport hi ha el foment de la màxima autonomia dels usuaris del projecte i la integració a l'entorn.

Dos treballadors, un educador social i una treballadora familiar, duen a terme la metodologia d'intervenció, que està basada en l'adquisició progressiva de responsabilitats, hàbits i autonomia dels usuaris, partint d'un marc més individual per anar adquirint un caire més socialitzador. El suport socioeducatiu, com el projecte en general, s'avaluarà cada 3 mesos per valorar si és necessari algun canvi (de plantejament, d'horari, etc.). A més d'aquests dos treballadors, es compta amb una auxiliar de la llar per fer la neteja si es fa necessària.

Cada usuari té un període de prova d'un mes i, un cop superat aquest període, s'estableixen els acords que fixen els compromisos i el pla de treball dels usuaris. El contracte d'estada al pis té una durada d'un any, prorrogable a un any més si es valoren positivament l'evolució de l'usuari i el compliment dels compromisos adquirits. Un dels punts del pla de treball estableix que cada usuari ha d'abonar 150 € mensuals del que rep com a prestació social, en concepte de suport a les despeses en relació al treball socieducatiu.

Actualment, els usuaris dels pisos formen part del Club Social, un projecte de Benestar Social que ajuda als seus membres a superar la conflictivitat i l'exclusió social. Les característiques principals que han de complir els usuaris són: la implicació i interès per participar-hi, dur a terme una evolució positiva al pis, signar i complir amb el pla de treball individual i superar amb èxit les avaluacions i seguiments dels treballadors socials. A més, els usuaris han de tenir un nivell d'autonomia suficient per gestionar les seves necessitats, responsabilitat que permeti complir acords i pactes, autocontrol suficient per evitar conflictes derivats del consum abusiu d'alcohol i un nivell d'activitats que els hi permeti relacionar-se amb els complanys i adaptar-se a les necessitats derivades de la convivència.

La comissió del seguiment del pis està integrada per representants del Servei de Benestar Social, Betània i la Creu Roja Mataró, i es reunirà dos cops l'any com a mínim per garantir el bon ús de l'habitatge, proposar millores, avaluar possibles altes o baixes, revisar la documentació necessària i elaborar una memòria anual. La vulneració de les normatives de funcionament aprovades per aquests tres organismes provocaran l'aplicació d'un règim sancionador que pot provocar l'expulsió de l'infractor.

El projecte

També té com a objectiu garantir el dret a un habitatge digne dintre de la situació immobiliària actual, caracteritzada per la tendència a l'alça dels preus de lloguer i de compra que dificulta l'accés als col·lectius més desafavorits o vulnerables. És conseqüència d'una anàlisi de la Taula de Promoció social, òrgan integrat per 22 entitats i institucions de la ciutat, i concretament en el disseny d'aquest projecte han participat: Càritas, Asalma, Associació Jaume Pineda, AMIC (UGT) i l'equip de Promoció Social del Servei de Benestar Social.

Aquest conveni està relacionat amb 3 línies del Pla de Promoció social, aprovat per l'Ajuntament l'any 2006: promoure l'accés a un habitatge digne per als que tinguin dificultats, optimitzar els recursos existents al municipi per a les persones vulnerables i treballar per la participació en la vida social d'aquests col·lectius al donar suport a les iniciatives de les associacions i als voluntaris que es dediquen a aquest àmbit.

Un moment de la signatura del protocol. D'esquerra a dreta Anna Maria Guinart, Carme Esteban i Fèlix Feliu.