Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució sobre l'Àrea de Rehabilitació Integrada del centre històric i l'Eixample

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució sobre l'Àrea de Rehabilitació Integrada del centre històric i l'Eixample

El Ple del 2 d'octubre va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per Convergència i Unió (CiU) sobre l'Àrea de Rehabilitació Integrada (ARI) del centre històric i l'Eixample.

El text íntegre de la proposta és el següent:

"Mitjançant Decret 256/1987, de 4 d'agost, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va declarar el centre històric i l'Eixample de la nostra ciutat Àrea de Rehabilitació Integrada.

Tot i que des d'aleshores, els successius governs espanyols han atorgat, mitjançant convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments corresponents, ajuts per finançar la rehabilitació d'habitatges de les Àrees de Rehabilitació Integrada, no ens consta que cap dels governs que hi ha hagut a la nostra ciutat, del 1987 ençà, hagi sol·licitat acollir-se als ajuts esmentats.

Sense anar més lluny, en els darrers quatre anys el Pla Estatal d'Habitatge preveia rehabilitar, a Catalunya, 3.600 habitatges pel que fa a les àrees de rehabilitació integrada.

En aquest sentit, tal i com ja varem comentar en el Ple del mes de desembre passat, els dies 4 de desembre de 2006 i 6 de novembre de 2007, el conseller de Medi Ambient i Habitatge i la ministra d'Habitatge van signar, en el marc de la preceptiva Comissió Bilateral de Seguiment, deu convenis per assegurar ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges de les següents àrees de rehabilitació integrada de les ciutats de Barcelona i Manresa: el districte de Ciutat Vella, un sector del barri de la Prosperitat, el barri del Poble Sec, un sector del barri del Clot i els nuclis antics dels barris de Gràcia, Horta, Poble Nou, Sans i Sant Andreu de Barcelona i el nucli antic de Manresa. En concret, l'import que el Ministeri d'Habitatge va destinar a aquests convenis, corresponents als Programes 2006 i 2007 del Pla Estatal d'Habitatge, va ésser de 13.169.100 euros.

Així mateix, amb data 23 de maig de 2006, la Comissió Bilateral de Seguiment va signar, corresponents al Programa 2005, deu convenis destinats a les mateixes àrees que en els Programes 2006 i 2007, per un import de 7.378.800 euros.

Pel que fa al Pla 2002-2004, les ARI que es van beneficiar de convenis signats entre el Ministeri d'Habitatge i la Generalitat de Catalunya van ésser: Ciutat Vella, Poble Sec i el nucli antic de Gràcia pel que fa a la ciutat de Barcelona i el nucli històric de Lleida, el nucli antic de Manresa i el centre de Terrassa. L'import destinat pel ministeri va ésser de 7.061.088 euros.

Si anem més enrere en el temps, trobem que el Ministeri d'Habitatge i la Generalitat de Catalunya van signar ajuts, en aplicació dels Plans d'Habitatge 1992-1995, 1996-1999 i 1998-2001, per a les següents àrees de rehabilitació integrada: Ciutat Vella (plans 92-95, 96-99 i 98-01) Manresa i Lleida (plans 92-95 i 96-99) i Girona, Olot, Sant Boi, Terrassa i Santa Coloma de Gramanet (pla 96-99).

Atès que desconeixem per quins motius el govern de Mataró no ha sol·licitat que l'ARI del Centre Històric i l'Eixample de la nostra ciutat pugui beneficiar-se d'aquests ajuts.

Atès que la impossibilitat d'acollir-se a aquests ajuts ha perjudicat i perjudica, greument, als ciutadans i ciutadanes residents al Centre Històric i l'Eixample de la nostra ciutat.

I atès que el govern espanyol està redactant el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, el grup municipal de CiU presenta la següent proposta:

El govern de Mataró sol·licitarà a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge que inclogui l'Àrea de Rehabilitació Integrada del Centre Històric i l'Eixample de Mataró, entre els objectius convinguts pel conveni de col·laboració que signarà amb el Ministeri d'Habitatge a l'hora d'aplicar i desenvolupar el Pla Estatal d'Habitatge 2009-2012".